بازدید کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان از طرح تحقیقی ترویجی گندم و جو

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، در روز یکشنبه مورخ 09/10/97 آقای مهندس محمدی کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان به همراه مهندس مصطفوی رئیس اداره ترویج شهرستان از طرح تحقیقی ترویجی گندم و جو سعادت آباد چوپانان بازدید به عمل آوردند. شایان ذکر است این طرح با 17 لاین جهت بررسی اثر تنش شوری و خشکی آب بر روی گندم و جو اجرا گردیده است.

استفاده از این خبر بدون ذكر منبع ممنوع است