رویدادی تلخ در چوپانان
شنیده شده که چند گوسفند از بهاربندی سرقت می شود و گوسفندان به خور برای فروش عرضه می گردد اما در خور سارقان دستگیر و گوسفندان به صاحبش عودت داده می شوند امیدواریم نیروی انتظامی گزارش کاملی از این نا امنی برای عبرت افکار عمومی ارئه فرمایند