۱۳ میلیمتر در چوپانان باران باید 
 وضعیت هوای شهر    چوپانان    
  هوای حاضر: 
 بروزرسانی در: ۱۹:۱۵-۱۳۹۷/۱۱/۲۳
 دمای هوا: 5.9 درجه
 نم نسبی : 86 درصد 
  سرعت باد : 0متر برثانیه (0km/h )   
 جهت باد :0 درجه  --  
  دید افقی : 0متر
        وضعیت 24 ساعت گذشته 
میزان بارش: 12.9 میلی متر  
 کمینه :5.6 درجه
 بیشینه:7.1 درجه