مدیر جهادكشاورزی شهرستان نائین توسعه صنعت پرورش شتررا باعث ایجاد اشتغال و بهره برداری مناسب از مراتع فقیر كویری دانست.

به گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران اصفهان احمدرضا باقریان افزود: این شهرستان با دارا بودن دوهزار و ۴۰۰كیلومتر مربع وسعت كه حدود ۷۰ درصد آن را زمین های كویری و بیابانی تشكیل می دهد، زمینه لازم برای توسعه صنعت پرورش شتر را دارد
وی گفت: باوجود خشكسالی شدید سال های گذشته هم اكنون شترداران این شهرستان در مراتع كویری و شن زارهای وسیع این شهرستان بویژه در بخش انارك كه مستعد پرورش گوسفند نیست، مشغول پرورش شتر هستند
به گفته وی، سه هزار و ۵۰۰ شتر در شهرستان نایین و در بخش انارك پرورش یافته است.

باقریان تصریح كرد: به دلیل بارندگی های مناسب در دو سال اخیر در این منطقه، وضعیت مراتع این شهرستان نسبت به سال های قبل بهبود یافته است./ع