اشکال فیبر نوری و قطع ارتباط چوپانان و شهرستان خورو بیابانک

به گزارش کانال تلگرامی رویداد انارک :ظاهرا فیبر نوری در محدوده گردنه زنجیرگاه بر اثر بارندگی و سیلاب دیشب، دچار مشكل شده و ارتباطات زیرساختی شهرستان خوروبیابانك و روستای چوپانان قطع شده است. جای نگرانی نیست. انشاالله پس از اتصال مجدد و برقراری ارتباطات، اطلاع رسانی خواهد شد.
و کانال تلگرامی ذبیگرام چنین نوشت:
دست و پامونا خشکوندن... 
از صبح تمام راههای ارتباطی با چوپونون قطع بود. نه پیامی، نه تماسی، همراه اول و ایرانسل... 
ما که از اول صبح پی زحمتکشی بودیم تا ۹
۹ از اورژانس اصفهان زنگ زدن که ارتباطمون با چوپانان قطعه و گویا سیل اومده و... 
دس و پاما خشکوندن
هرکه را شمارشا داشتم. زنگش زدم، ولی هیچکس دسترس نبود... 
بتدریج خبرای سلامتی رسید
گویا دیشب تا صبح بارون بوده آبادی
تا نزدیک ظهرم بوده
رودخونه گاوو انارک تو گردنه طغیان مکنه و هرچی فیبر نوری سر راهش بوده را مشوره و مبره
فلذا تمام ارتباط چوپونون به بعد قطع مشه... 
حتی اخبار خورم که مرکز شهرستانه از طریق بیسیم سپاه منعکس مشده... 
خلاصه که هممون نصف روز ملتهب را پشت سر گذاشتم و شکر خدا به خیر گذشته