صبح امروز انارک لرزید

 بزرگی: 4.1
 محل وقوع: استان اصفهان - حوالی انارك
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1398/02/04 06:49:04
طول جغرافیایی: 53.75
عرض جغرافیایی: 33.4
عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
11 کیلومتری انارك (اصفهان)
63 کیلومتری چوپانان (اصفهان)
85 کیلومتری نائین (اصفهان)
     
 نزدیکترین مراکز استان:
177 کیلومتری یزد
210 کیلومتری اصفهان

 اطلاعات تکمیلی در وب‌سایت مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران:
 
https://t.me/choopananabad