یک سند قدیمی از عباس آباد


صداق‌نامه‌ی شادروان ربابه یوسف جلالپور، همسر مرحوم حاج حسین نصرالله 
روحشون شاد
منبع : کانال تلگرامی  ذبیگرام