بزرگ مردانی که با همت خود مشکل قنات را حل کردند


به گزارش کانال تلگرامی چوپانان امروز:
خدارا شکر به همت عزیزان زحمت کش 
آقایان استاد محمد حلوانی و برادرزاده اش عقیل (اصغر) و پنجعلی صحرایی و پسرش جواد و نظارت حاج اصغر رفیع ، مهندس عمادی ، حمید عسکری و گاها اعضای محترم شورا و همچنین آقای محمدرضا خواستار پیمانکار دهیاری 
مشکل خرابی قنات حل شد و آب در جویباران چوپانان جاری شد .