بالاخره بیاضه یا جندق کدام مرکز بخش می شود
به گزارش کانال تلگرامی خبرگزاری صدا وسیما مرکز خور :
حیدر قاسمی معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استانداری اصفهان خبر داد: به زودی بیاضه در شهرستان خوروبیابانک به عنوان یک بخش در استان اصفهان شناخته خواهد شد .
هنوز جزئیات این ارتقا از روستا به بخش شامل محدوده بخش تعداد در برگیری روستاها و دیگر مسائل منتشر نشده است .
@iribnews_khoor
تکذیب خبر
نماینده شهرستان خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما خوروبیابانک خبر بخش شدن بیاضه را تکدیب کرد.
عباسعلی پور بافرانی با اشاره به اینکه روستاهای جنوبی شهرستان زیر مجموعه بخش مرکزی و شهر خور هستند گفت : با توجه به بعد مسافت و همچنین دسترسی بهتر به خدمات چند سال است موضوع بخشداری جندق مطرح شده است و اگر قرار است ارتقایی صورت بگیرد قطعا جندق اولویت دارد.
وی افزود : معاون استاندار در مصاحبه خود به اشتباه نام بیاضه را برده است .

خبرگزاری صداوسیما خوروبیابانک
@iribnews_khoor