یک سند ارزشمند مربوط به مرحوم حسین برجی
سندی قدیمی از معامله ملک بین
مرحومین حسین قاسمیان (برجی) و شیخ‌حسن دیمه کاری
سال ۱۳۱۹
عجب خطی
عجب نگارشی

روحشون شاد

به احتمال زیاد خط زیبای این سند دستخط مرحوم محمدرضا مستقیمی مشهور به ملا اولین معلم چوپانان است
منبع: کانال تلگرامی ذبیگرام
چوپانان آباد از جناب ذبیح مرتضوی به خاطر انتشار عکس های ناب قدیمی و اسناد نادر مربوط به چوپانان از ایشان تشکر می نماید
توضیحات بسیار گویایی را جناب آقای عباس زاهدی در مورد سند فوق بیان فرموده اند
سند بسیار ارزشمندی که در سایت گذاشتید خط مرحوم ملا میباشد امضای اول سمت راست هم امضای ایشان است عدد۲۲ بالای امضا  یاهو به حروف ابجد میباشد امضای بعدی امضای حاج محمد زاهدی جد حقیر میباشد امضای عباس میرزا دایی حقیر در زمان کدخدایی ایشان است درعین حال مهر مرحوم میرزا پدر متوفی ایشان نیز درآخر ورقه بنام علیمحمد نجفیان دیده میشود در هر حال سندی ارزشمند و تاریخی است دست شما درد نکند خیلی مایل بودم یک کپی از آنرا بدست میاوردم