۲۲۰۰ تومان نرخ خرید تضمینی گندم
نرخ خرید تضمینی گندم مشروط به ثبات قیمت نهاده ها مناسب است

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شده از سوی دولت برای سال زراعی جاری به میزان ۲ هزار و ۲۰۰ تومان مشروط به عدم افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان با توجه به ثبات در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی مطلوب است.احمدعلی کیخا رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص احتمال کاهش سطح زیر کشت گندم به واسطه پایین بودن قیمت خرید تضمینی گفت: سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم از میزان مورد انتظار کشاورزان حدودا 300 تومان پایین تر بود و اگر این میزان به قیمت اضافه می‌شد دولت می‌توانست گندم بیشتری در قالب خرید تضمینی خریداری کند.

نرخ خرید تضمینی گندم مشروط به عدم افزایش قیمت نهاده‌ها مطلوب است

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نرخ خرید تضمینی گندم تعیین شده از سوی دولت برای سال زراعی جاری به میزان 2 هزار و 200 تومان مشروط به عدم افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان با توجه به ثبات در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی مطلوب است.

نشست مشترک احمدعلی کیخا و علیرضا رحیمی با وزیر دادگستری

دولت قیمت کود شیمیایی را افزایش نداده است

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص پیشنهاد افزایش قیمت سه برابری کود شیمیایی توسط پتروشیمی‌ها، گفت: دولت تاکنون قیمت کود شیمیایی که در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد را افزایش نداده است، مقرر شده اگر قیمت نهاده‌ها بر اساس آمار بانک مرکزی افزایش داشته باشد میزان این افزایش در نرخ خرید تضمینی گندم اعمال شود.

امکان بررسی قیمت خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در صورت نیاز در فصل بودجه بررسی‌های لازم در خصوص قیمت خرید تضمینی گندم صورت می‌گیرد، عنوان کرد: در حال حاضر قیمت خرید تضمینی گندم با نرخ نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان تناسب دارد و نیازی به افزایش قیمت نیست./