یک محدودیت جدید برای اهالی چوپانان
"به نام خدا"
                 (اطلاعیه)
قابل توجه اهالی عزیز ودوستداشتنی چوپانان میرساند،باتوجه به مصوبه شماره 37955/300مورخ1398/7/11
شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران وضوابط ومقررات حفاظت ازبافتهای تاریخی کشور؛هرگونه عملیات ساختمانی واجرای طرح درمحدوده بافت تاریخی وارزشمند روستای چوپانان؛به عنوان منظم ترین روستای خشتی ایران؛می بایست پس ازاستعلام از اداره میراث فرهنگی؛صنایع دستی وگردشگری وتاییدیه دفترفنی این اداره اقدام نمایند.

پایداروسربلند باشید
سرپرست دهیاری چوپانان
مصطفی جلالپور


به نظر من چوپانان یک روستای جدید است و قدیمترین ساختمان آن بیشتر از ۷۰ سال قدمت ندارد و قانونا بافت چوپانان جزء آثارباستانی محسوب نمی شود  و اداره میراث فرهنگی اجازه ایجاد محدودیت برای مالکیت مردم ندارد  ضمن اینکه بافت قدیم چوپانان خشتی و فرسوده و ناایمن است و در مقابل سیل و زلزله ساکنان هیچگونه امنیتی ندارند و با توجه به محدودیت های زیادی که مردم برای بدست آوردن زمین دارند لذا ایجاد چنین محدودیتی غیر قانونی است خصوصا اینکه چوپانان با مرکز شهرستان ۱۶۰ کیلومتر فاصله دارد و گرفتن مجوز برای تعمیرات دردسر های جدید برای مردم دارد  لذا مردم شریف چوپانان باید هر چه زودتر فکری به حال خود بنمایند