به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی نایین، روز سه شنبه مورخ 25/4/1392 پس از نماز مغرب و عشاء و افطار کلاس آموزشی ترویجی مبارزه با کرم گلوگاه انار در محل مرکز جهادکشاورزی چوپانان به مربیگری آقای مهندس سلطانی کارشناس مسئول حفظ نباتات این مدیریت و شرکت 20  نفر از باغداران منطقه برگزار گردید.

به گفته آقای مهندس سلطانی، کرم گلوگاه انار مهمترین آفت باغات انار می باشد که خسارت آن بطور مستقیم به میوه های انار وارد می شود و با توجه به اینکه در باغات انار مبارزه شیمیایی توصیه نمی شود از روش های دیگر مبارزه در کنترل این آفت استفاده می شود که این روشها عبارتند از استفاده از فرمون و تله گذاری و همچنین روشهای مکانیکی شامل جمع آوری و معدوم نمودن میوه های آلوده و تراشیدن تاج میوه های انار قبل از ورود لارو این آفت به داخل میوه می باشد.

وی در ادامه افزود عمل تراشیدن تاج با استفاده از ابزاری به نام تاج تراش انجام می شود و در پایان کلاس جهت آشنایی و تشویق باغداران به مبارزه و کنترل این آفت به هریک از شرکت کنندگان در این کلاس یک دستگاه تاج تراش الکتریکی تحویل داده شد.DSC00445 - سایت خانوادگی صمیمی