دوره آموزشی زراعت گیاهان علوفه ای و غلات

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، در روز دوشنبه مورخ 02/10/98 دوره آموزشی زراعت گیاهان علوفه ای و غلات به مربیگری آقای مهندس مالوردی از مدیریت هماهنگی ترویج و آقای دکتر ترابی محقق مرکز تحقیقات در محل مرکز جهاد کشاورزی چوپانان برگزار گردید. رئیس اداره ترویج شهرستان هدف از برگزاری این دوره را آشنایی کشاورزان با کشت اصولی گیاهانه علوفه ای و غلات عنوان نمود. در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ لازم داده شد.

استفاده از این خبر بدون ذكر منبع ممنوع است