محمد سلمان  سرپرست جدید بخشداری انارک
محمد سلمان به عنوان سرپرست  بخشداری  انارک معرفی گردید

محمد سلمان به عنوان سرپرست بخشداری انارک معرفی گردید .

در جلسه ای با حضور فرماندار شهرستان نایین و مسئولین و مردم بخش انارک از خدمات بیژن تاجمیری بخشدار سابق انارک تقدیر و محمد سلمان به عنوان سرپرست بخشداری انارک معرفی گردید.
شایان ذکر است محمد سلمان پیش از این به عنوان بخشدار مرکزی شهرستان خور و بیابانک فعالیت نموده است .