۲/۹ میلیمتر باران ۲۰ دیماه ۹۸
 وضعیت هوای شهر    چوپانان    
  هوای حاضر: 
بروزرسانی در: ۰۹:۳۰-۱۳۹۸/۱۰/۲۱
دمای هوا: 3.0 درجه
 نم نسبی : 100 درصد 
 سرعت باد : 1متر برثانیه (4km/h )   
جهت باد :0 درجه شمال شرقی(↙️)   
  دید افقی : 0متر
 وضعیت 24 ساعت گذشته 
 میزان بارش: 2.9 میلی متر  
 کمینه :1.6 درجه
 بیشینه:8.9 درجه 
@Irimo_metbot  
t.me/choopananabad