تصویربرداری از پرنده کمیابِ شاهین سرخ در منطقه حفاظت شده عباس آباد

نخستین بار از پرنده کمیابِ شاهین سرخ در منطقه حفاظت شده عباس آباد در شهرستان نایین تصویر برداری شد.

تصویربرداری از پرنده کمیابِ شاهین سرخ در منطقه حفاظت شده عباس آبادبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین گفت:  برای نخستین بار از شاهین سرخ در پناهگاه عباس آباد نایین اصفهان تصویر برداری شد.

علیرضا رضایی ، شاهین سرخ را گونه ای در معرض خطر انقراض در ایران با زاداوری اندک معرفی کرد و گفت: صید و زنده گیری، تعارض با دوستداران کبوترهای خانگی و شکار و صید و مسموم شدن از طریق برخی از این اشخاص همچنین دزدیده شدن جوجه ها از لانه ها از جمله عوامل کاهش جمعیت این پرنده کمیاب است.

این پرنده سریعترین جانور کره خاکی و همچنین آسمان ایران است .