تفاوت کاه جو با کاه گندم

کاه گندم یا جو❗️

بسیاری از دامداران در استفاده از کاه جو یا کاه گندم رو به استخاره می آورند.آیا این را بدهند یا دیگری. در واقع در دو مقوله این ها با هم تفاوت دارند.رعایت این مقوله ها با توجه به شرایط و مکان دام قابل توجه است. تفاوت اول در مبحث تب گرم یا سرد بودن آنهاست. کاه گندم تب گرم دارد برخلاف جو که تب سرد دارد.با توجه به مضایق دام ها ،کاه جو را در فصول سرما بهتر خوراک می کنند و کاه گندم درتمام فصول.

برداشت کاه

تفاوت دوم در مورد مواد معدنی است :کاه جو برخلاف رویه فعلی موجود در میان دامداران  دارای عناصر بالاتری هست .عناصری  چون فسفر در کاه جو دوبرابر کاه گندم است. تقریبا در هر کیلو از کاه گندم تنها 0.5 گرم فسفر وجود دارد و در کاه جو این مقدار در حدود1.3  گرم هست.

کاه جو در مقایسه با کاه گندم برای گوسفند مواد معدنی بیشتری را فراهم می کند.ولی کاه گندم در خوراک گوسفند بهتر است.

گوسفند خوراک هایی را بهتر پسند می کند که گرم هستند مانند یونجه ،همین است که کاه گندم و جو بهترین تنظیم جیره را انجام می دهند تا سایر موارد.

گندم دارای نرمی بیشتر است تا کاه جو و علت آن هم این هست دانه های گندم در غلاف هایی به نام پوکول عامیانه قرار دارند که جو از این نوع مستثنی هست.علت خوش خوراکی و پسند ان بوسیله گوسفند هم همین می تواند باشد.

البته با رویه تولید کاه کمباین کوب ،از کیفیت کاه ها کاسته می شود و تنها ساقه خرد شده و سایر موارد که در ته ساقه و در حدود 3 سانتی از کف زمین است روی زمین خواهد ماند….

بهترین قسمت برای دام هم همین است که حتی به صورت خرد نشده آن را خوراک می کند…اصطلاحا با آن خشکه ساقه میگویند

نقل از : کانال تلگرامی فرهیختگان انارک- صفایی