بارندگی دیشب بسیارعالی
    وضعیت هوای شهر    چوپانان    
  هوای حاضر: 
بروزرسانی در: ۱۰:۳۰-۱۳۹۸/۱۲/۰۸
 دمای هوا: 8.0 درجه
 نم نسبی : 57 درصد 
  سرعت باد : 3متر برثانیه (11km/h )   
 جهت باد :260 درجه غربی
دید افقی : 0متر
وضعیت 24 ساعت گذشته 
 میزان بارش: 7.8 میلی متر  
 کمینه :3.3 درجه
 بیشینه:19.7 درجه 
  @Irimo_metbot