امسال عید سفر به چوپانان را ممنوع کنیم

سفر ممنوع


با توجه به اینکه همه گیری بیماری کرنا تهاجمی شده و شدیدٱ رو به افزایش است خانوادگی تصمیم گرفتیم در ایام عید همه خود را قرنطیه خانگی کنیم و تمام نکات بهداشتی را رعایت نمائیم هر چند که الکل و ماسک نداریم و گیر هم نمی آیدتا ان شاالله این مصیبت دردناک از کشور ما دور شود
 توجه دارید که امکانات پزشکی در چوپانان صفر است فقط یک پزشک عمومی در چوپانان است و داروخانه هم مقدار محدودی دارو در اختیار داردکه جوابگوی ساکنان چوپانان هم نیست البته هر ساله چندین پزشک چوپانانی به چوپانان می آمدند و بخشی از مریض های مهمانان چوپانان را مداوا می کردند که احتمالا امسال حتمٱ نمی آیند یا به آنها در ایام عید مرخصی داده نمی شود لذا از همشهری های عزیز تقاضا می شود امسال مسافرت شب عید را کنسل کرده و به زمانی بهتر موکول کنند