ایام عید مواظب خرید نان باشید

قابل توجه همشهریان چوپانانی

با توجه به اخبار فوق و با توجه به شیوع کرنا در جندق نسبت به تهیه نان در چوپانان دقت فرمائید

۱-تا می توانید نان را در خانه خودتان تهیه کنید 

۲- تا می توانید نان را از فقط نانوایی چوپانان تهیه کنید 

۳-مغازه ها از آوردن نان از جندق خودداری نمایند 

۴- اگر نان را از مغازه ها تهیه می کنید قبل از هر گونه مصرف در منزل اول دست های  خود را با صابون بشوئید و سپس نان ها را روی اجاق گاز به کمک شعله پخش کن خوب داغ کنید و سپس در ظرفی تمیز برای مصرف قرار دهید

مواظب خودتان و اطرافیانتان باشید