دیشب  ۲/۴ میلیمتر باران بارید

    وضعیت هوای شهر    چوپانان    
 هوای حاضر: 
 بروزرسانی در: ۱۰:۳۰-۱۳۹۹/۰۱/۰۴
 دمای هوا: 10.2 درجه
 نم نسبی : 74 درصد 
  سرعت باد : 4متر برثانیه (14km/h )   
 جهت باد :310 درجه شمال غربی(↘️) 
  دید افقی : 0متر
وضعیت 24 ساعت گذشته 
 میزان بارش: 2.2 میلی متر  
 کمینه :6.6 درجه
 بیشینه:23.7 درجه