۵ فروردین بارندگی عالی در منطقه

 بارندگی شهر    چوپانان    

بروزرسانی در: ۱۰:۳۰-۱۳۹۹/۰۱/۰۵

 میزان بارش: 6.7 میلی متر
بارندگی منطقه خور
آ مار کل  بارش 24 ساعت گذشته   در سطح شهرستان   99/01/05   
    بیاضه:02.5
     خنج:02.9
     هفتومان:12.0
     مصر:03.0
     خور:02.1
     جندق:06.0
     بازیاب:06.0
     ایراج:03.7
     فرخی:01.0
     گرمه:01.5
     اردیب:02.5
     جعفر آ باد:03.2
     گود:01.0
    چاه ملک: 00.8