زلزله انارک نایین خسارتی نداشت

اصفهان - ایرنا - 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان به ایرنا گفت: این زلزله به بزرگی ۳.۲ در مقیاس ریشتر ساعت ۶ و ۳۱ دقیقه صبح امروز درشمال غربی بخش انارک نایین به طول جغرافیایی ۵۳.۲۲ و عرض جغرافیایی ۳۳.۸۵ درعمق ۹ کیلومتری زمین بوقوع پیوست.

منصور شیشه فروش افزود:  با بررسی بعمل آمده تا کنون خسارتی از این زلزله گزارش نشده است