مصاحبه دکتر مرصاد مستقیمی با استاد راهی در وادی شعر(۲)
در وادی شعر سلسله گفت و گوهای من با استاد محمد مستقیمی(راهی) در مورد شناخت شعر است.این دومین گفت و گوی من و ایشان است که جمعه ها ساعت نه شب از طریق اینستاگرام اجرا می شود. در این گفت و گو به سوالات مخاطبین پاسخ داده شد و در مورد آفت‌های…
[https://www.aparat.com/v/1pa9B]