مصاحبه دکتر مرصاد مستقیمی با استاد راهی در وادی شعر(۳)
در وادی شعر سلسله گفت و گو های من با استاد محمد مستقیمی(راهی) شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی در موضوع شعر تخیل و شاعر شدن است. هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران می توانید این گفت و گو را به صورت لایو تماشا کنید. این گفت و گو در…
https://www.aparat.com/v/HoXUQ
[https://www.aparat.com/v/HoXUQ]