مصاحبه دکترمرصاد مستقیمی با استاد راهی(۵)

در وادی شعر گام پنجم: کاریکلماتور

در وادی شعر مجموعه ای از مصاحبه‌های من با استاد محمد مستقیمی(راهی) شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منقتد ادبی در مورد شعر است که هر جمعه شب ساعت۲۱ به وقت ایران به صورت زنده انجام می شود.
[https://www.aparat.com/v/yOiMY]