اجاره املاک  سال ۹۹ چوپانان .حجت آباد .آشتیان

اطلاع رسانی به مالکین محترم چوپانان ، حجت آباد و آشتیان نسبت به اجاره بها  سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

طبق مشورت هایی که بین گروهی از مالکان انجام شد با توجه به میزا ن تورم موجود( _در مطالعات اولیه با توجه به اینکه در سال گذشته نرخ تورمی ۴۱٪  داشته ایم و بسیاری از محصولات کشاورزی نیز به پیروی از نرخ تورم  از رشد بالایی  بر خوردار بوده است مثلٱ قیمت تضمینی گندم از ۱۸۵۰ تومان به ۲۷۰۰ تومان رسیده و قیمت جو  از ۱۲۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان افزایش یافته  لذا اکثر  مشورت دهندگان خواهان افزایش اجاره بالای۳۰٪ را داشتند_)  «میزان اجاره بها در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹به صورت زیر اعلام می شود مالکین محترم توجه داشته باشند که این میزان اجاره صرفاً اجاره آّب این سه مزرعه است و اگر مالکی از زمین کشاورزی مرغوب تری بر خوردار است با توافق با مستاجر میزان اجاره بها را خودشان بیشتر از این مبلغ تعیین نمایند.» 
میزان اجاره املاک چوپانان
 از قرار حبه ای دوملیون و ششصد۲٫۶۰۰٫۰۰۰تومان تعیین شد

میزان اجاره املاک آشتیان  
میران اجاره برا ی امسال حبه ای دوملیون ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان تعیین شد  

میزان اجاره املاک حجت آباد
اجاره حجت آباد بر اساس حبه ای نهصد هزار ۹۰۰٫۰۰۰ تومان تعیین گردید

مالکین محترم توجه فرمایند حتما با مستاجرین خود قرارداد اجاره یا با زارعین خود قرار داد مزارعه برای مدت یکسال تنظیم و به امضا دو نفر شاهد برسانند و این قرار داد را در سابقه املاک خویش بایگانی کنند

حتما یکی از مالکین از 15 مرداد تا آخر شهریور به چوپانان مراجعه کرده قرارداد اجاره یا مزارعه را خودشان امضا و تنظیم کنندو حتما از زمین های کشاورزی اشان خبر بگیرند تا دخل و تصرفی در آنها نشده باشد

خواهشمند است مالکین اگر مایلند با مستاجر خود بنا به دلایلی مبلغ اجاره را کمتر محاسبه کنند قرار داد را با مبلغ تعیین شد بنویسند و تخقیف خود را شفاها به مستاجر اعلام کنند