حفر چاه آب  در سفره آب های زیر زمینی چوپانان
آیا سفره آب های زیر زمینی چوپانان طاقت حفر چنین چاهی را دارد؟
اخیرٱ یک انارکی موفق شده موافقت تاسیس یک گلخانه را در ۱۵ کیلومتری چوپانان  بدست آورد. به همین منظور اخیرٱ در سمت شمالی کوه کج کلاه اقدام به حفر چاه با ماشین آلات صنعتی نموده است چون این چاه در بالای دست مزارع الله آباد مزرعه یزدانی و زنبور آباد و آشتیان و مزرعه پرورش ماهی است احتمال ضربه به آب این مزارع وجود دارد 
البته طبق گزارشاتی که شنیده شده این چاه فقط باید به عمق ۴۰ متر و برداشت بسیار محدود آب برای گلخانه کوچک است که منطقٱ این سرمایه گذاری عاقلانه به نظر نمی رسد مگر نقشه های دیگری پشت پرده باشد 
عده های از اهالی در فضای مجازی به این اقدام اعتراض نموده اما تا کنون اعتراض قانونی و مستند ی انجام نگرفته این گزارش جهت اطلاع ذینفعان نوشته شد تا چنانچه این سرمایه گذاری ضرر و زیانی به مزارع کشاورزی  و آب آشامیدنی چوپانان وارد می کند دلسوزانی اقدامات قانونی خود را تا کار از کار نگذشته شروع نمایند
t.me/choopananabad