در وادی شعر گام ششم: در وادی شعر گام ششم: عشق، هایکو و آفات فرامتنی
 عشق، هایکو و آفات فرامتنی
در وادی شعر مجموعه ای از مصاحبه‌های من با استاد محمد مستقیمی(راهی) شاعر، نویسنده، پژوهشگر و منقتد ادبی در مورد شعر است که هر جمعه شب ساعت۲۱ به وقت ایران به صورت زنده انجام می شود.
[https://www.aparat.com/v/QJszN]