شناسنامه معدن:گود چوپانان
مشخصات معدن
نام معدن: گود چوپاناننوع معدن: سیلیس
نوع ماده معدنی: غیرفلزینوع ماده معدنی:  [غیر فلزی]
موقعیت جغرافیایی
استان: اصفهانشهرستان: علی آبادنام زون اكتشافی: 0
شهر: جزینبخش: كهرویهدهستان:اشترینان
نام راهنمای نقشه 250000/1 مربوطه: خورنام راهنمای نقشه 100000/1 مربوطه: فرخی
نام راهنمای نقشه 50000/1 مربوطه:  
مختصات به UTMطول
عرض
موقعیت جغرافیایی
طول 19  30  54 
عرض 28  26  33 
راه های دسترسی
 نامجهتمسافت(km)
راه آهن 
راه شوسه   
راه مال رو   
راه آسفات   
راه جیب رو   
فواصل تا مكانهای مشخص
فاصله تا مركز استان (km)فاصله تانزدیكترین شهر (km)فاصله تا راه آهن (km)فاصله تا آبهای آزاد (km)
 347 140 160 1295
فاصله تا نزدیكترین رود اصلی (km)فاصله تا نزدیكترین فرودگاه (km)فاصله تا نزدیكترین روستا (km)ارتفاع بلندترین نقطه (m)
5 200 20 2060
جمعیت نزدیكترین شهر (نفر): 20826ارتفاع از سطح آبهای آزاد (متر): 900
مشخصات عمومی
پاراژنز(كانه یا كانیهای همراه): 
ژنز: [آذرین]توضیحات: آذرین
فرمول شیمیایی: Sio2نوع كانه و كانی های اصلی: 
جنس سنگ میزبان: سنگهای آذریندرجه خلوص ماده معدنی (%):
سن سنگ میزبان: 
عمر معدن(با توجه به ذخیره و استخراج سالیانه): 17 سالسنوات فعالیت معدن: 15 سال
شكل ماده معدنی: [توده ای]
ابعاد ماده معدنی (متر)
طول: عرض: ضخامت: 
وضعیت لرزه خیزی ناحیه: غیر فعالسابقه زلزله ای: 1978, MB:4.4
عیار ماده معدنی% توضیحات: 
PPM 
ذخیره كانسار (هزارتن)
قطعی: 170زمین شناسی: مجموع: 510
ممكن: احتمالی: 340
حداقل درجه حرارت(C):
-9
متوسطه بارندگی سالیانه(mm):
100
حداكثر درجه حرارت(C):
41
امكانات
آب [مسیل]توضیحات: تانكر آب
امكانات تولید برق
امكانات تولید برق: نداردبرق: نداردنوع برق منطقه: 
نام نزدیكترین پست فشار قوی; نائیننام نزدیكترین نیروگاه: اصفهان
فاصله نزدیكترین پست فشار قوی (كیلومتر): 140فاصله نزدیكترین نیروگاه (كیلومتر): 347
وضعیت معدن از لحاظ قرار گیری در محدوده های مسكونی:[سایر]
وضعیت اسكان كاركنان
وضعیت اسكان كاركنان: [بنای داخل معدن]توضیحات: از ساختمان سرب گود چوپانان استفاده میشود
تعداد وسایل نقلیه
سواری: كامیون: توضیحات: لودر:1 اجاره ای، بلدوزر:1 اجاره ای، دستگاه سنگ شکن:1
باری: واگن: 
ارتباطات
ارتباطات: فاصله نزدیكترین مركز پست (كیلومتر):20
فاصله نزدیكترین مركز تلفن (كیلومتر): 20
وضعیت نیروی انسانی(تعداد)تعداد كارشناس: تعداد تكنسین: تعداد كارگر: 6
وضعیت
فعالیت معدن غیر فعال تاریخ شروع بهره برداری: 1377/03/10
علل ركود: تاریخ ركود: 
علل تعطیلی: داشتن ناخالصی فراوان و کم بودن ذخیرهاتاریخ تعطیلی: 1382
روش استخراج
روش استخراج:  [روباز]توضیحات: 
میزان استخراج سالیانه (تن): 10000
میزان سرمایه گذاری موجود بر حسب نوع اموال سرمایه به روز (میلیون ریال)
ماشین آلات ابزار و وسایل كار: 0.13توسعه و اكتشاف: وسایل نقلیه: لوازم و تجهیزات اداری: 
ساختمان بدون احتساب زمین: راه اختصاصی: زمین: سایر موارد: مجموع: 0.25 میلیون ریال
سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذارخارجی دارد: نداردنوع فعالیت: 
فراوری
میزان بازیافت ماده معدنی (%): نوع باطله: 
مراحل فراوری: روش فراوری: 
آخرین فراوری: موارد مصرف: صنایع شیشه
قیمت فروش محصولهای فراوری شده (ریال):قیمت فروش ماده خام (ریال):30000
واحد های صنعتی مصرف كننده  [داخلی]
مالك
نام مالك معدن: شرکت الماس دشت جندقوضعیت مالكیت معدن: خصوصی
وضعیت حقوقی معدن [پروانه بهره برداری]
بهره بردار
نام بهره بردار: شرکت الماس دشت جندقتلفن: 0212088975نشانی: سمنان- بلوار علم وصنعت- جنب باسکول
شماره پروانه: 1603تاریخ صدور:  
توضیحات
منابع استفاده شده: موارد 1-2-3-5-10-16-17-18-19-20-21-22 که در قسمت ملاحظات اشاره شده استتاریخ آنها: 1383
نام و نام خانوادگی اقدام كننده: سمیرا سلیمیتاریخ ثبت: بهمن 1383
ملاحظات: 16- فرهنگ جغرافیائی کوههای کشور(جلد دوم)،سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح، 1379
   17- گزارش ارزیابی وضعیت توان و ذخایر معدنی ایران(سفارش مجمع تشخیص مصلحت نظام کمیسیون امور زیربنائی گروه زمین شناسی و معدن )(بخش اول و دوم)،محسن ریحانی، محمود هاشمی، کیمیا عجایبی، نیره مشایخی، مجری طرح: دکتر احمد خاکزاد، 1377
   18- لیست معادن موجود در وزارت صنایع و معادن استان تهران
   19- لیست معادن فعال موجود دروزارت صنایع و معادن استان اصفهان
   20- پرونده های اکتشافی و بهره برداری موجود در وزارت صنایع و معادن استان اصفهان
   21- کتاب اطلس راههای ایران(چاپ چهارم)، موسسه جغرافیائی و کارتوگرافی گیتا شناسی، بهار1383
   22- www.ngdir.ir
   10- فرهنگ جغرافیائی آبادیهای کشور جمهوری اسلامی ایران(انارک – فرخی)، سازمان جغرافیائی نیروهای مسلح، 1364
   5- کتاب شناخت شهرهای ایران، عبدالحسین سعیدیان، علم و زندگی، 1383
   1- کتاب دیباچه ای برزمین شناسی اقتصادی ایران(گزارش شماره 2)، منصور قربانی، وزارت صنایع و معادن پایگاه داده های علوم زمین کشور، 1381
   2- کتاب راهنمای سنگ ایران، کاوه فاضل،وحید آدمی، ثالث، 1379
   3- کتاب راهنمای نقشه های 1:50000 پوششی کشور، سازمان جغرافیای نیروهای مسلح، 1380
 نقل از :http://www.ngdir.com/MiningInfo/PMineDetail.asp?PID=3768