نام این گیاه چیست؟

احتمالاً این گیاه ترخ نامیده می شود

 

تصویر فوق در دامنه کوه انبار شمال شرقی چوپانان گرفته شده است


گیاه درمنه  :

نام علمی : Artemisia sieberi
درمنه دشتی به گویش بیابان نشینان «ترخ» شهرت دارد. این گیاه بوته ای بسیار معطر ، عنصر اصلی و غالب اجتماعات گیاهی در استپهای خشک و نپمه خشک کشور محسوب می شود.
ارتفاع این بوته بین 30 تا 50 سانتیمتر ، دارای انشعابات متعدد و متراکم که شکل کپه ای را به بوته می بخشد. درمنه دشتی از خانواده کاشنی(Compositae) بوده و تمام اندامهای هوایی گیاه اعم از ساقه ، برگها ، گل ، میوه و بذر دارای عطری بسیار تند و نافذ می باشد. این گیاه در خطوط همباران 100 میلیمتر به بالا به راحتی استقرار می یابد.
اغلب در خاکهای لومی، شنی و لومی رسی ایجاد رویشگاهای وسیعی را می نماید.   در عرصه های استپی بیابان به همراه سایر گونه های بیابانی و کم توقع مانند نسی، نتر و علف شور، اجتماعات گیاهی متنوعی را بوجود می آورد. این گیاه اگر چه در فصل بهار و تابستان بواسطه بوی عطر بسیار تند آن ، مورد استفاده چرای گوسفندان قرار نمی گیرد، ولیکن در فصل پاییز و زمستان ، زمانی که گیاه غرق در بذر می باشد.
توسط گوسفندان مورد چرا قرار می گیرد. درمنه دشتی از جمله بوته های بسیار سازگار به شرایط سخت بیابان محسوب می شود که علاوه بر مصارف علوفه ای ( در مراتع قشلاقی ) ، بوته ای بسیار مقاوم در مقابل فرسایش های بادی و نقش ارزنده ای را در حفاظت خاک این قاط بر عهده دارد.
در طی دهه اخیر، اهمیت اکولوژیکی این گونه با ارزش در عرصه های بیابانی تا حدودی مشخص شده و دستگاه اجرایی کشور ( منابع طبیعی) مراتع قشقلاقی را توسط این گیاه بذرکاری می کنند. تنها روش تکثیر گیاه توسط بذر می باشد. 


Medical part


برای مصارف دارویی از سرشاخه برگدار آن استفاده می شود. البته همه قسمتهای این گیاه دارای بوی معطری میباشند که از این عطر برای معطر ساختن منازل و علیه بیدزدگی استفاده می شود. 

مزاج گیاه
در دوم گرم و در سوم خشک/ گرم و خشک در سوم و بعضی در دوم گفته اند

خواص دارویی
مقوی،
 اشتها آور، بادشکن، معرق[2] / رفع دل پیچه ، درد سرین

پاک کننده زخمهای عفونی ، اولسر-التیام بخش- پانسمان ورم سرمازدگی-تسکین ورم و دمل-منع خوره و سودا (درمان قرحه) -درمان آکله(خوره)
مقوی معده- رفع تورم معده 
کرم کش- درمان انگلهای دراز و روده ای مثل کرمک- آسکاریس ( دمکرده)
درمان قاعدگیهای دشوار / درمان هضم سخت و سوهاضمه  
ایجاد اسهال – مدر -ریزش بول و حیض - باز کننده گرفتگی های مجاری- 
رویاندن موی ریش (روغن)-جلوگیری از ریزش مو (خاکستر+ روغن زیتون)-درمان کچلی
مفید در تب و لرز- تبهای مرکب 
علاج رمد (آب) - پرکردن گودی از اثر قرحه در چشم (خاکستر) –علاج چشم درد 
علاج دشوار نفسی و تنگی نفس
پادزهر نیش کزدم و رتیل و سم خوردگی و گزیدن عقرب و سموم سرد (ضماد)
کاهش قند ادرار/ تحلیل گازها / رفع سکسکه/  قاطع بلغم / مسهل اخلاط
درد مفاصل /  رفع استسقا

عوارض
مضر برای معده و عصب- سردرد آور- 
مایه دردسر- به زیان معده 

مطالب نقل از :

http://www.mellifera.ir

http://www.persiadesert.com