آخرین نرخ اجاره املاك چوپانان درسال زراعی93-92
طبق گزارش های شنیده شده املاك چوپانان از قرار حبه ای 500 هزار تومان برای یكسال به اجاره داده شده است .

در آمد املاك چوپانان در سال زراعی 92-91 براساس قواعد مزارعه و مساقات به شرح زیر است : 
در آمد مالكی كه خود امور زراعت را خودش  مدیریت كرده از قرار حبه ای 2ملیون تومان
در آمد مالكی كه املاكش در دست زارعی [رعیتی] با انصاف بوده از قرار حبه ای 500 تا 600 هزار تومان 
در آمد مالكی كه زارعش خیلی با انصاف نبوده از قرار حبه ای 300 تا 400 هزار تومان 
در آمد مالكی كه املاكش در اجاره بوده از قرار حبه ای 300 تا 350 هزار تومان

ضمنا محصولات كشاورزی در چوپانان با نرخ های زیر به فروش رفته است :
 گندم  منی 4000 تومان 
جو منی 4000 تومان 
یونجه تر كیلویی 500 تومان  اما زمین یونجه هر زمینی بین 100 تا 150 هزار تومان به فروش رفته سال كشت یونجه و متراژ آن در قیمت تاثیر دارد
قیمت كاه مشخص نشد زیرا اكثرا سفال های گندم و جو را برداشت نكرده اند
اسفناج كیلویی 1000 تومان
سیر كیلویی 4000 تومان 
گوجه و بادمجان كیلویی 1000 تا 1500 تومان 
پیاز كیلویی 1000 تومان
قیمت شلغم و چغندر برایم مشخص نشد
تخمه آفتابگردان هنوز برداشت نشده است 
بعضی املاك دارای محصولات باغی و زیره هم بوده اند
به نظر نویسنده به علت تورم زیاد بهتر است مالكان املاك خود را یكساله به اجاره دهند و حتما قرارداد اجاره تنظیم نمایند
مخارج قنات چوپانان براساس حبه ای 50 هزار تومن بوده است