چرا می نویسیم قطنی ؟!
نوشته :نسل سومی


در چوپانان با عكاس تصویر دهنه قطنی آقای حلوانی ملاقات كردم و از او سؤال كردم كه قطنی یعنی چه؟ ایشان در پاسخ من گفتند كه معنی آنرا نمی دانند و تنها این كلمه را شنیده اند ، البته او گفت كه تلفظ این كلمه بین مردم به صور مختلفی است بعضی "قطنی" می گویند و بعضی قد نی تلفظ می كنند .
از ایشان سؤال كردم گه چرا این كلمه را با ط نوشته اند ؟ ایشان گفتند كه فكر می كردند این كلمه با ط  است ولی علّت آنرا نمی دانند
اصولا در ایران عادت بدی بر ما حاكم است كه اكثرا فكر می كنیم كلماتی كه نو هستند یا تا كنون در جایی نوشته نشده اند را باید با حروف عربی بنویسیم نمونه این كلمات در املای فارسی زیاد است ما قدیمیها به یا د داریم كه بسیاری از كلمات با طا نوشته شده و بعداً ط تبدیل به ت شده است برای مثال : 
نفط - طهران - طبرستان - طوفان -
 وجه تسمیه دهنه "قوت نی" یا "قطنی "چه می تواند باشد؟
به نظر من با توجه به تصویر و نوع خاكی كه در كوهسارها مشاهده می شود به احتمال زیاد گیاهان كمی در این مكان رشد كرده اند لذا منطقه ای بی آب و علف به نظر می رسد البته من تنها از روی تصویر نظر می دهم و حتماً بازدید از منطقه  می تواند كمك بیشتری  برای ارائه یك نظریه باشد.
با توجه به مطلب فوق و چنانچه واقعیت این باشد كه منطقه فاقد پوشش گیاهی است لذا می توان گفت كه هیچ قوتی در منطقه برای ارتزاق حیوان و انسان  وجود ندارد به همین علًت گذشتگان ما به آن گفته اند  " قوت نی " كه معنی قوت ،خوراك است و معنی نی در زبان محلی یعنی نیست و وجود ندارد 
اگر نظر فوق صحیح باشد پس باید بنویسیم "دهنه قوت نی"