معدن نقره و سرب نخلک در ۵۰ کیلومتری شهر انارک در استان اصفهان قرار دارد . از انارک که به سمت خور میروی پس از ۳۰ کیومتر به جاده ای خاکی میرسی که حدود ۲۰ کیلومتر باید در خاکی برانی تا به مجموعه نخلک برسی .

این معدن بیش از ۲۵۰۰ سال قدمت دارد و از دوره ساسانیان در آن حفاری و کار انجام میشده که وجود یک چهارتاقی و قلعه سنگی در نزدیکی معدن گواه این قضیه میباشد

در دوره رضاشاه پهلوی با ورود آلمانی ها بهره برداری از معدن بطور علمی و در وسعت زیاد شروع شد . آلمانی ها تا ژرفای ۲۰۰ متری در دل زمین پیش رفتند و معدنی در ۵ طبقه ایجاد کردند . تجهیزاتی که امروزه در معدن وجود دارد بیش از چهل سال قدمت دارد .

این معدن خاستگاه و مرکز آموزش بسیاری از بزرگان صنعت و معدن ایران بوده و در کنار خود دهکده ای با چند هزار نفر جمعیت داشته . دهکده ای که مدرسه مسجد درمانگاه و ... داشته و از شهرها و روستاهای اطراف برای معالجه به اینجا می آمده اند .

در اواخر دوره پهلوی مسئولین امر تصمیم گرفتند که حفاری و کاوش در معدن را کنار گذارده و آنرا به یک اثر باشکوه توریستی تبدیل کنند . اما این کار هرگز انجام نشد و دهکده نخلک به مرمر خالی از سکنه گردید .

با تغییر مدیریت در سالهای اخیر تصمیم به اسافاده دوباره از معدن گرفته شد و طی دوسه سال تعداد کارکنان از ۵۰ نفر به سه برابر افزایش یافت و درحال حاضر معدن در حال کارکرد است .

مدیریت جدید معدن اهداف زیادی در جهت پیشبرد صنعتی و توریستی مجموعه دارد و امیدواریم که در پیشبرد اهدافشان موفق و پیروز باشند .

همراه با مهندس باقری مسئول ایمنی مجموعه و همکارانشان با آسانسور تا عمق ۲۰۰ متری یا همان طبقه پنجم معدن رفتیم و از آنجا مدیر داخلی معدن نیز همراهمان شد برای بازدید از بخش های مختلف .

تونل های زیبا - چاه های دسترسی - ریل کشی های کف معدن - واگن های حمل مصالح - سیستم تهویه هوا - شبکه خروج آبهای زیرزمینی - هتل زیرزمین (محل استراحت معدنچیان) - نمازخانه یک نفره - رگه های زیبای سنگ سرب و از همه جالبتر دیواره بازمانده از یک فعالیت گسلی (دیواره ای که خطوط ناشی از حرکت لایه ها هنوز بر روی آن نمایان است) از بخشهای جالب این معدن هستند .

نکته جالب اینکه در مجموعه نخلک با هرکسی که حرف میزنی یا پرسشی میکنی همه با روی باز و نیکو تو را پاسخ میدهند . گویا کار در این مکان مخصوص افراد باحوصله و خوش اخلاق است .

مجموعه نخلک تا مدتی پیش از شبکه برق سراسری محروم بوده و به تازگی تیرهای برق به آن راه یافته اند . درست در همین روز که ما از معدن بازدید کردیم ژنراتور قدیمی تولید برق معدن را برای فروش در مزایده از مجموعه خارج کردند . نکته جالب اینکه برخی مهندسین و کارکنان با حالت خاصی برای بدرقه ژنراتور آمده بودند . گویی که دوستی صمیمی را دارند از دست میدهند .

امروزه فقط در عمق ۲۰۰ متری حفاری انجام میشود . سیستم کار در معدن به گونه ای است که سنگ های کنده شده از دل زمین را با دستگاه های بالابر و واگن ها مخصوص به بالابر اصلی میرسانند و سپس آنرا به روی زمین میکشانند .

در گذشته سنگ ها را در کوره ذوب میکردند اما امروزه مصالح به کارخانه فرآوری منتقل شده و پس شکسته شدن و سرند شدن سنگ های حاوی سرب از دیگر سنگ ریزه ها جداشده و سپس وارد بخش عملیات شیمیایی میشود .

در این مرحله با درگیر شدن مواد شیمیایی ناخالصی های موجود در سنگ ها از سرب جداشده و در نهایت کنستانتره سرب بصورت خمیر از کارخانه بیرون آمده و در محل خاصی خشک میشود . 

         نوشته ای دیگر درباره معدن

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


نقل از
http://mehrbiin.blogfa.com