بزكش معدن متروكه در چوپانان

بزکش نام محلی در نزدیکی چوپانان

 منطقه خامو(خُموو) ,بزکش معادن متروکه قدیمی است که سالهاست از رونق افتاده.

نوشته فوق و تصویر از سایت دهستان چوپانان نقل شده ولی متاسفانه اطلاعات مربوط به این معدن بسیار كم است از همشهریان عزیزی كه می توانند اطلاعات دقیقی در معرفی این معدن به همگان ارائه كنند مورد استقبال ماست  عكسهای بیشتر را می توانید در اینجا ببینید