طبیعت چوپانان

 
(عکاس: علینقی جلال)
نقل از خبر گزاری چوپانان