ضعف تبلیغات گردشگری در چوپانان به نفع كیست ؟

آیا تا كنون از خود پرسیده ایم چرا جاذبه های گردشگری چوپانان ما به نام دیگران مصادره شده و همچنان دارد مصادره می شود؟ حتماً بارها دیده اید كه تورهای گردشگری در خور و در جندق و انارك كوشش دارند كه ریگ جن را به نام خودشان مصادره كنند زیرا جاذبه های ریگ جن آنقدر كشش و جاذبه دارد كه گردشگران را از اقصی نقاط دنیا به سوی این تورها جذب می نماید .

و عباس آباد و آشتیان و حجت آباد هم به علت طبیعت بكرشان بهترین جاذبه را برای گردشگران دارد خصوصاً آثار باستانی عباس آباد و شبهای پرستاره آن  كه می تواند بهترین زمینه گردشگری باشد كه ملاحظه می شود انارك و نائین كوشش دارند این مناطق را به نام خود مصادره نمایند .

البته آنها باید به فكر جیب های خودشان باشند امّا ما از یك نكته حساس غفلت كرده ایم و آن هم امر تبلیغات است كه می تواند منطقه را به نام صاحبان اصلیش تثیبیت نماید و آن هم تبلیغات است .

لااقل از هم اكنون می توانیم چندین تابلو تهیه كرده و با معرفی ریگ جن حس كنجكاوی گردشگران را برانگیزیم برای مثال در دو راهی های چوپانان این تابلوها نصب شود و در ابتدای جاده آشتیان و مزرعه جواد نیز تابلو نصب شود البته اگر قدری سلیقه به خرج دهیم و تصویری از ریگ جن را نیز در بالای تابلو قرار دهیم تابلو جذاب تر خواهد شد و مالكیت ریگ جن برای منطقه ما تثبیت می شود و یا در ابتدای جاده چوپانان و هفتومان تابلو معرفی عباس اباد را نصب نمائیم البته همفكری و هم اندیشی در این زمینه خیلی كار ساز است و من فكر می كنم باید متولی اینكار شورای چوپانان  باشد . در خبرها خواندیم كه جاده چوپانان - نائین یكی از پر ترددترین جاده های استان اصفهان است و مسافران این مسیر از كل ایران هستند این تابلوها می تواند اثر عمیقی در ذهن مسافدان بگذارد و آن اینكه چوپانان دارای یكی از هیجان انگیزترین نقاط گردشگری ایران است.

نمونه چنین كاری را در تصویر زیر می بینیم

عكس ازمحمدرضا نجفیان

ببینید با چند درخت سرو و كاج چه پزی داده اند و چه سابقه تاریخی برای منطقه خود قرار داده اند ما نیز می توانیم از آنها یاد بگیریم