آیامی توانیم بازار كار را در چوپانان رونق دهیم؟

نویسنده: نسل سومی

یكی از دلایل مهاجرت روستائیان به شهر نبودن شغلی مطمئن و آینده دار است

شغل مطمئن چیست؟

شغلی كه دائمی باشد در آمد آن بتواند یك خانواده 4 تا 5 نفره را اداره كند و صاحب شغل بتواند پس انداز كند تا با پس انداز بتواند خانه و ماشین بخرد و وسایل زندگی خوبی تهیه كند، سالی یكبار به مسافرت برود و در طول عمرش بتواند یك سفر مكه به اتفاق همسرش برود و بیمه درمان و بازنشستگی و از كار افتادگی از او حمایت كند.

معمولا جوانان امروزی به چنین مشاغلی جواب مثبت می دهند .

زمیه های شغلی  در چوپانان چیست ؟

1- كشاورزی و تولید محصولات كشاورزی مثل گندم جو  یونجه  و میوه جات و امروزه پسته

بهترین و بیشترین زمینه شغلی در چوپانان زمینه كشاورزی است اما چون همه مردم در مقابل قیمت فر آورده های كشاورزی حساس هستند دولتها برای ثبات خود معمولا قیمت فر آورده های كشاورزی را پائین نگه می دارند و برای این كار سوبسید های كلانی پرداخت می كنند ، در زمانی كه بازار كشاورزی در چوپانان داغ بود و نیروی كار زیادی به این شغل روی می آوردند كارگر روزی یك من جو دستمزد می گرفت كه اگر قیمت یك روز اجرت كارگر را امروزه 20000 تومان بدانیم قیمت جو باید كیلویی 3500 تومان باشد و بقیه محصولات نیز همینطور . كه البته می دانیم كه قیمت مزد كارگر نیز به علت بازار معیوب عمدا پائین تر از میزان واقعی است و احتمالا در یك بازار آزاد قیمت یك روز كارگر باید معادل 40000تومان باشد كه در نتیجه قیمت هر كیلو جو به 7000 تومان می رسد . اگر به چنین روزی در بازار برسیم مطمئنا مشكل كشاورزی حل خواهد شد.

اما همانطور كه به نظر می رسد این مشكل بزرگ ،لاینحل خواهد ماند.وچاره و درمان آن نیز بدست دولت است.

2- دامداری و تولید گوشت و مواد لبنی

محصولات دامی و لبنی وابستگی به محصولات كشاورزی دارد و سیر قیمت آن مانند بند فوق است

3-مشاغل مربوط به معدن

ثابت شده این بخش تا در دست دولت است و از بودجه دولتی استفاده می كند مورد استقبال است و بخش خصوصی در این بخس بعد از مدتی خسته و درمانده شده آنرا رها می كنند . نمونه آن معدن نخلك كه دولتی  كه است و تعطیل شدن معادن سرب گود و معدن سرب شیخ و معادن سنگ های ساختمانی اطراف چوپانان

4- مشاغل خدماتی مثل مغازه داری و خدمات آموزشی و خدمات پزشكی و مشاغل تعمیراتی

رونق این مشاغل وابسته به میزان جمعیت روستا گسترش می یابد ،هر چه جمعیت كمتر شود این مشاغل نیز كاهش می یابد.

5-مشاغل مربوط به گردشگری

اصولا گویا این مشاغل با گروه خونی ما چوپانانی ها سازگار نیست در حالیكه در انارك و جندق و خور این مشاغل رو به گسترش است ولی در چوپانان از این مشاغل استقبالی نشده است ؟ یك سوال برای من مطرح است كه آیا ما چوپانانی ها مردم مهمانوازی هستیم؟

6- كامیونداری

كامیونداری دیگر شغل چوپانانی ها نیست زیرا همه كامیونداران به شهرها مهاجرت كرده اند و فرزندان آنها .دیگر چوپانانی نیستند و اگر آنها این شغل را انتخاب كنند هرگز محل زندگی خود را چوپانان قرار نخواهند داد

نتیجه

نتیچه انكه تنها راه نجات چوپانان گسترش كشاورزی و دامداری مدرن و بروز است و آن هم وقتی میسر است

كه دولتها بتوانند و بخواهند این مشكل پیچیده را حل كنند.