نرخ اجاره املاک دهستان چوپانان در سال زراعی 94-93


یکی از مشکلات خرده مالکی در چوپانان عدم هماهنگی بین مالکان است و به همین علت نیراز سالیان درازی است که حقوق مالکان توسط مستاجران و زارعان پایمال شده است زیرا مستاجران و زارعان با همآهنگی سالها نرخ اجاره و حق مالکیت را در چوپانان پائین نگه داشته اند .
سال زارعی از شلغم کار یعنی بیستم شهریور ماه هر سال شروع و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد پس مالکان یا نمایندگان آنها باید هرسال در شهریورماه به چوپانان مراجعه نمایند و حتما با زارع خود قرار داد اجاره یا قرار داد مزارعه بنویسند و به امضا طرفین و شهود برسانند این کار هم حقوق سایر شرکا را محفوظ می نماید و هم مالکیت مالک تثبیت می شود .
آیا این صحیح است که همه به این سوال اکتفا کنیم که نرخ اجاره چند است و بعد یکی از مستاجرین رقم پائینی را که مورد رضایت کلیه مستاجرین و زارعان است رابیان کند و همان حرف هم به عنوان نرخ معین شود؟ 
متاسفانه اکثر مالکان فقط شب عید به چوپانان مراجعه می کنند و حتی یک قرار داد ساده نیز نمی نویسند و از مالکیت خودشان بیخبرند و زارعشان هر چه را بگوید چشم و گوش بسته می پذیرند و این مالکانی هستند که به مالکیت چوپانان ضررهای جبران ناپذیری زده اندکه بهتر است از این خواب بیدار شوند و برای این مشکل چاره ای بیندیشند.
سال گذشته محصولات کشاورزی در چوپانان رشد خوبی داشته است مثلا یک زمین یونجه به مبلغ 100 هزار تومان به فروش رسیده است البته من از مساحت این زمین فروخته شده بیخبرم یا اسفناج در چوپانان به مبلغ کیلویی 1500 تومان به فروش رسیده و بادنجان و گوجه نیز کیلویی از 1000 تا 1500 تومان به فروش رسیده است و گندم و جو به نرخ دولتی کیلویی 1050 تومان بوده و کاه هم کیلویی 300 تومان قیمت داشته ، پیاز کیلویی 1000تومان بوده و تخمه آفتابگردان کیلویی 7000تومان به فروش رفته و سیر بین 3000تا 4000 هزارتومان بوده است
به هر حال با توجه به رشد قیمت ها و نرخ تورم سالانه نرخ اجاره امسال با مشورتی که با چند نفر از مالکان و زارعان قدیمی داشتم برای آنکه نه سیخ بسوزد و نه کباب مبالغ زیر پیشنهاد می شود که امیدوارم با توصیه هایی که انجام شد خرده مالکان چوپانان و آشتیان و حجت آباد با اختصاص چند روزی در شهریور ماه و مسافرت به چوپانان به این وضعیت نابهنجار سر و سامانی بدهند 
اجاره املاک چوپانان برای املاک بدون باغ برای سال زراعی 94-93از قرار حبه ای 700هزار تومان در سال و یا بیشتر با توجه به وضعیت ملک
اجاره املاک حجت آباد چنانچه شرکت زراعی تشکیل نشود از قرار حبه ای 500 هزار تومان
اجاره املاک آشتیان از قرار حبه ای 500 هزارتومان 
چنانچه مالکان یا مستاجران و یا زارعان انتقاد یا پیشنهادی دارند ما را از نظریات خود مستفیض فرمایند