زیارت اهل قبور مزار

IMG_2175.jpg

منبع تصویر http://choopananphoto.blogfa.com/post-1.aspx 

شب جمعه ای بود كه به مزارچوپانان گذرم افتاد،و فرصتی بود تا برای اهل قبور فاتحه ای بخوانم ،قبرستان چوپانان برایم یك دنیا خاطره است سر اكثر قبرهایی كه برای قرائت فاتحه می رفتم دنیایی از خاطرات برایم مرور می شدند .و ایام خوش بچگی برایم تداعی می گردید .در قبرستان چوپانان چندین ساعت هم كه بمانم ،خسته نمی شوم ،

قبرستان چوپانان یكی از قبرستانهای با صفایی است كه گویا دریچه ای به بهشت دارد ،تماشای منظره خیابانهای چوپانان و دشت سرسبز چوپانان با نخلهای زیبایش ، طراوت و تازگی را ، در كنار خاطرات بچگی در روح انسان به نوازش در می آورد و همه غمها رااز  دل یك چوپانانی اصیل می زوداید.

بارها این سوال برایم مطرح شده بود كه چرا قبرستان چوپانان مرده پذیر مرده های شهرهای دیگر ایران است ؟و بعد وقتی كه قبر مرده های مهاجر قبرستان را زیارت می كردم فهمیدم كه آنها نیز ، زمانی مانند من ، در این قبرستان همه غمهای خود را فراموش كرده اند و به آرامش مطلق زسیده اند ، و فكر كرده اند از اینجا بهتر می توان به بهشت قدم گذاشت زیرا آرامش این قبرستان آرامشی بهشتی است .

اما هنگام خروج از قبرستان با آرامگاهی روبرو شدم كه مرا تشویق به نوشتن این سطور كرد : در میان قبر های خاكی سنگ قبری مرا به خود جلب كرد روی سنگ كوچك آن قبر نوشته بود - آرامگاه حاج محمدعلی رمضان  مستقیمی – فكر می كنم كه نه سال تولد داشت و نه سال وفات . اما خوب می دانستم كه این قبر كه درقسمت پائین قبرستان چوپانان در میان قبرهای خاكی قرار گرفته آیامگاه یكی از بنیانگذاران چوپانان است  كه اگر آن سنگ قبر كوچك را روی آن نگذاشته بودند هیچكس نمی دانست كه این قبر از آن كیست به فكر فرو رفتم آیا جای آن نیست كه از بنیانگذاران چوپانان یاد بودی به جا بماند و روی سنگ قبر آنها نوشته شود كه او یكی از بنیانگذاران این روستای با صفاست

راستی آرامگاه دیكر بنیانگذاران این رفقای مخلص در كجای قبرستان واقع اسنت محمد حاج عبدالله بقایی ، حاج محمد زاهدی –محمدعلی عمادی – محمدباقر حاج محمد امینی  در كجای قبرستان آرمیده اند ؟ آیا آرامگاه همه آنها در همین قبرستان واقع شده است ؟غیر از آرامگاه ، آیا اثری دیگر مثل عكس ، دستخط ، یا چیزهای دیكری از آنها باقی نمانده است؟

من بدینوسیله از فرزندان و نوادگان این بزرگان، از شورای ده ، از دهیاری  یا هر كس كه می تواند تقاضا دارم آرامگاه این بزرگان را به عنوان بنیانگذار چوپانان باز سازی كنند و آبرومندانه به آنها احترام بگذارند .

من در این وبلاگ آمادگی دارم كه برای معرفی این بزرگان آثار شما محققین محترم را برای شناسایی و معرفی اشان به همگان منتشر سازم