باران سنگاب های پناهگاه حیات وحش عباس آباد چوپانان را پرآب کرد

نایین،اصفهان-ایرنا - باران پاییزی همراه با برف در ارتفاعات ، سنگاب های پناهگاه حیات وحش عباس آباد نایین را پر آب کرد.

به گزارش ایرنا،حسین اکبری رییس اداره حفاظت محیط زیست نایین روزپنجشنبه به ایرنا گفت: محیط طبیعی حیات وحش عباس آباد پس ازگذر از دوره طولانی گرم و خشک هشت ماهه ،روزهای اخیر اولین بارش پاییزی را به میزان 11 میلی متر شاهد بود.

وی افزود: آبگیری سنگاب های این محدوده طبیعی به معنای رفع وابستگی گونه های متعدد جانوری به چشمه ساران ، آب انبارهای احداث شده و آب رسانی سیار تا ابتدای بهار سال آینده است و خود یکی از شاخص های موفقیت طرح ها و برنامه های گسترده نگهداری و حفاظتی انجام شده و عبور ایمن زیست بوم شاخص و ارزشمند پناهگاه حیات وحش عباس آباد از دوره خشکی است.

اکبری افزود: در این فاصله طولانی گرم و خشک و بدون باران، با اقدامات و تلاش های همه جانبه زیست محیطی مدیریتی و حمایت های مسئولین و همکاری مردم ، منابع آبی لازم که حیاتی ترین نیاز جمعیت های فراوان انواع حیات وحش است به خوبی و به موقع تامین شد.

وی تصریح کرد: آبرسانی سیار به نواحی مختلف پناهگاه به میزان 400 هزار لیتر در شرایط سخت توپوگرافی ، احداث سه آب انبار جدید در عمق زیستگاه های کوهستانی و لایروبی و نگهداری مستمر بیش از 55 دهنه از چشمه ساران اصلی و تعمیر اساسی 24 دهنه از چشمه ساران حساس نمونه هایی از اقدامات حفاظتی در حوزه تامین منابع آبی است که از ابتدای سال تاکنون در این منطقه طبیعی انجام شده است.

چهارمنطقه تحت مدیریت و شکار ممنوع عباس آباد، منطقه حفاظت شده و پارک ملی سیاهکوه'، 'منطقه شکار ممنوع کوه بزرگی' و 'منطقه شکار ممنوع هیزم چاه' با بیش از 700 هزار هکتار مساحت در محدوده شرق استان اصفهان قرار دارد.

این مناطق با زیستگاه های غنی و متنوع، دارای جایگاه ممتازی به لحاظ ظرفیت های طبیعی و جمعیت های حیات وحش هستند.

منطقه حفاظت شده عباس آباد در 190 کیلومتری شرق نایین قرار دارد.

شهرستان نایین در140کیلومتری شرق اصفهان قراردارد.