چگونه برای محصولات كشاورزی بازاریابی كنیم ؟

      

امروز در بازار شهر ما شلغم در میوه فروشی ها كیلویی 1500 تومان به فروش می رسید و اسفناج با قسمت بالای ریشه كیلویی 1000 تومان بود شلغم ها از آن نوع شلغم هایی بود كه در چوپانان معروف به شلغم آبی بود و ما آنرا برای علوفه گوسفندان و گاوهایمان می كاشتیم اگر این شلغم، فاصله دار كاشته می شد هر دانه آن به یك كیلو و بیشتر هم می رسید، یادم هست كه حیوانات این شلغم را بسیار دوست داشتند البته ریز كردن این شلغم قدری مشكل بود امّا این شلغم آبی اگر پرتخم تر كاشته می شد نمی توانست خیلی درشت شود امروزه اصفهانی ها همین نوع شلغم را می كارند و با قیمت خیلی خوب در بازار به مصرف خوراك انسان می رسانند البته من یكی از مشتری های پروپا قرص این نوع شلغم هستم هرچند كه شلغم محلی شهر ما كمی ارزانتر است امّا چون تلخ است من ترجیح می دهم كه شلغم تخم اصفهان را بخرم .

امّا غرض از نوشتن این سطور این بود كه در چوپانان می توان با هماهنگی و بازاریابی این نوع شلغم و اسفناج و سایر سبزیجات و كاهو و هویج  را در پائیز و زمستان به عمل آورد و استفاده خوبی هم از آن برد زیرا این  محصولات را می توان از كیلویی 500 تا هزار در بازار به راحتی به فروش رساند امّا این كار مقدماتی لازم دارد

1- اولاٌ لازم است كه در یكی از بازارها مثلاٌ تهران ، مشهد ،بیرجند، قم ، اراك، كرج  و غیره در میدان بار ما آشنایی برای عرضه به بازار كالا های فوق داشته باشیم . اگر در این میادین یكی از همشهریان ما فعالیت داشته باشد او را شناسایی كرده و با او قرار داد ببندیم

2- كشاورزان با هم متحد شوند و هر كدام مقداری زیادی از این محصولات را بكارند تا لااقل روزی یك كامیون از این نوع كالا ها شلغم ، اسفناج یا كاهو وهویج و سایر سبزیجات برای ارائه به بازار بارگیری شود .البته بسته بندی این كالا ها باید مطابق كالاهای عرضه شده به بازار باشد.

3- در چوپانان شخصی تعیین شود تا كارهای مربوط به بارگیری و دریافت قیمت كا لاها  را انجام دهد

4- اگر همشهریانی در این زمینه فعالیت دارند یا پیشنهاداتی در این زمینه دارند برای آبادانی چوپانان ما را مطلع نموده و اطلاعات خودشان را در اختیار سایرین قرار دهند

5- چنین هماهنگی اگر بوجود آید می تواند در فروش همه محصولات به كشاورزان روستاهای چوپانان كمك نماید  

6- البته از بازار مصرف انارك و خور هم می توانیم استفاده كنیم