رمضون علی آقابیک، مصاحبی شیرین بیان

نوشته : نسل سومی

امسال نوروز اورا در کنار خیابان ملاقات کردم مشتاق دیدارش بودم و او نیز وقتی من و برادرم را دید بسیار بشاش و خوشحال شد 

رمضون متولد 1306 در چوپانان است نام رسمی او رمضان جلالپور است .او در نخلک کارگری کرده و در چوپانان هم کشاورزی نموده است اکتون بازنشسته است و در اصفهان در کنار فرزندانش روزگار را می گذراند . رمضون مدرک دوم سواد آموزی از نهضت دارد رمضون مردی بسیار شیرین سخن ،خوش بیان ،مهربان و دارای ذوق و سلیقه شاعری و دارای نوایی خوش است و ترانه های محلی را به زیبایی اجرا می نماید نمونه ای از سروده های او را در قالب دوبیتی در زیر بخوانید

زنای چوپونونی زشت زشتند

ز تقوایی که دارند تو بهشتند

اگر خلقون نمی دانید بدانید

قلم در دست و کاغذ می نوشتند

قلم بشکست و کاغذ برهوا رفت

مگر که اسم اعظم می نوشتند 

 خوشحال می شوم که فرزندان او سروده هایش را بنویسند و به ایمیل این وبلاگ بفرستند تا مردم با او بیشتر آشنا شوندضمنا اگر خوانندگی او همراه با یک موسیقی ملایم به صورت کلیپی ضبط شود یادگاری بیاد ماندنی خواهد بود