چرا در چوپانان قلم ها یکی بعد از دیگری می شکند؟!!


نوشته :نسل سومی
امروز صبح که سری به وبلاگ خبر گزاری چوپانان زدم همانند2726نفر ازمراجعه کنندگان این وبلاگ با در بسته روبرو شدم، متأسفانه از بعد از عید تا کنون جناب صمیمی که معمولا خبر های دست اول و بروز چوپانان را منتشر می کرد قلم را کنار گذاشته و همانطور که قیلا در کامنتی برای من نوشته بود او نیز خودش را کنار کشیده واقعاٌ چرا؟
قبلا هم دیده بودیم که آقای دکتر مالکی نویسنده و مدیر خبر گزاری های چوپانان و انارک بی سر و صدا کنار کشید
و وبلاگ نویس منتقد و صریح اللهجه و بلاگ چوپونون هم یعنی جناب ذبیح مرتضوی بعد از خرد شدن شیشه ماشینش مصلحت دید که نوک قلمش را بشکند
آِیا بیان حقایق برای بعضی ها در چوپانان اینقدر تلخ است که در پشت پرده نوک قلم ها را می شکنند و اجازه بیان حقایق را نمی دهند واقعاٌ چرا؟!

چوپانان به کار فرهنگی و اطلاع رسانی دقیق نیاز دارد و من به سهم خود از نویسندگان محترم فوق الذکر دعوت می کنم به خاطر حقیقت و به احترام قلم دوباره حقیقت نگاری کنند و میدان را برای فرصت طلبان خالی ننمایند ان شا الله خداوند و مردم حقیقت دوست چوپانان هم پشتیبان آنها باشند