بازداشت شکارچیان غیرمجاز به همراه اسلحه و لاشه
دو نفر از شکارچیان حرفه ای و بی رحم منطقه توسط محیطبانان پناهگاه حیات وحش عباس آباد دستگیر و بازداشت شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام خور، محیطبانان محیط بانی بیاضه روز سه شنبه 23 تیرماه پس از ساعتها تعقیب و تحقیق نامحسوس در ارتفاعات روستای ایراج موفق شدند دو نفر از شکارکشان حرفه ای وبی رحم منطقه را که با دو قبضه اسلحه قاچاق و فاقد مجوز حمل اقدام به کشتار پنج راس بز و بزغاله وحشی کرده بودند را دستگیر و جهت تشکیل پرونده و مجازات قانونی به دستگاه قضایی شهرستان خور وبیابانک معرفی نمودند.

عاملین این کشتار با سو استفاده از گرمای طاقت فرسا و تشنگی مفرط وحوش ،اطراف آبشخور های طبیعی کمین کرده و حتی از شکار بزغاله 2 ماهه نیز صرفنظر نکرده بودند.