پیشنهادی به موسیقی دانان چوپانانی

امروز مشغول مطالعه سایت های خبری و مطالعه اشعار استا د مستقیمی بودم و موسیقی ایرانی نیز در فضای منزلمان پخش می شد ناگهان موزیكی فكر می كنم ازفرهاد پخش شد و من احساس كردم همآهنگ با موزیك می توانم اشعار زیبای استاد را كه در تنهایی چوپانان سروده بود با آواز بخوانم (ترانه نفسم در نمیآد) ، حیف كه خداوند به من صوت دلنشینی عطا نكرده است و الّا یكی از كارهایی را كه حتماً انجام می دادم تولید یك سرود زیبا برای چوپانان دوست داشتنیم بود . لذا به این فكر افتادم كه از موسیقی دان های چوپانانی تقاضا كنم كه در این مورد اقدام كرده و ان شاالله برای شب عید سرود خود را با كلیپی دلنشین از مناظرزیبای چوپانان همراه ساخته و آنرا منتشر سازند . امیدوارم كه پیشنهاد من با استقبال دوستان چوپاناندوستم همراه شود من این اشعار استاد را پیشنهاد می كنم:

چوپونون

چی نشستی وخی از جات چوپونون

دستمو بگیر تو دستات چوپونون

یه سری بریم تو باغات چوپونون

می‌خوام درد دل کنم بات چوپونون

                                 بگم از قدیم ندیمات چوپونون

                  نمیذارم دیگه تنهات چوپونون

نگو که نا توی پاهای تو نی

نگو دنیا دیگه دنیای تو نی

هیش کسی به فکر فردای تو نی

هیش کسی فکر مداوای تو نی

                               وامیسم پای مداوات چوپونون

                 نمیذارم دیگه تنهات چوپونون

نمیذارم دیگه غم لونه کنه

نمیذارم تو دلت خونه کنه

نمیذارم تو رو دیوونه کنه

آبادانی‌هاتو ویروونه کنه

                             میکارم شادی رو لب‌هات چوپونون

                نمیذارم دیگه تنهات چوپونون