چوپانانِ آباد http://choopananabad.mihanblog.com 2019-08-23T10:33:26+01:00 text/html 2019-08-14T18:59:32+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) برگزاری جلسه كارگروه بررسی طرح راه‌های استان اصفهان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2233 <section class="box-content" style="padding: 0px 8px 8px 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Times, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; text-align: justify;"><article itemscope="itemscope" itemtype="http://schema.org/NewsArticle" class="clearfix"><h1 class="headline" itemprop="headline" style="margin: 8px 0px 16px; font-family: RTNassim, Arial, Times, &quot;Times New Roman&quot; !important; font-weight: normal; line-height: 1.6em; color: inherit; text-rendering: optimizelegibility; font-size: 1.8em; text-align: right;">برگزاری جلسه كارگروه بررسی طرح راه‌های استان اصفهان<div id="divNewsInfo" style="display: inline-block; width: 708px; font-size: 11px; color: rgb(85, 85, 85); background: none; border-radius: 0px; padding: 0px; line-height: 1.5em; white-space: nowrap;"><time class="item-time item-trailing" style="display: block; float: right; text-align: left;">چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۶</time>-&nbsp;<span class="item-service" style="float: left; color: red;"><a target="_blank" href="http://news.mrud.ir/service/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7" style="color: red; text-decoration-line: none;">استان‌ها</a></span><br><span class="item-tools item-trailing" style="display: block; float: left; text-align: left; clear: both;"><a target="_blank" href="http://news.mrud.ir/print/71154/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D9%83%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86" style="color: rgb(51, 78, 128); text-decoration-line: none;">نسخه قابل چاپ&nbsp;<span class="icon-print" style="font-family: FontAwesome; text-decoration: inherit; display: inline-block; width: auto; height: auto; line-height: normal; vertical-align: baseline; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat; background-image: none !important;"></span></a></span></div></h1><h3 style="margin: 8px 0px 25px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; color: rgb(67, 18, 0); text-rendering: optimizelegibility; text-align: right;"><span class="large-image" style="max-width: 300px; margin: 0px 10px 5px 0px; float: left;"><a href="http://news.mrud.ir/download?f=2019/08/14/4/97077.jpg" target="_blank" style="color: rgb(51, 78, 128); text-decoration-line: none;"><img src="http://news.mrud.ir/download?f=2019/08/14/3/97077.jpg" alt="بررسی راههای چوپانان" title="برگزاری جلسه كارگروه بررسی طرح راه‌های استان اصفهان" align="left" itemprop="image" style="max-width: 300px; height: auto; vertical-align: middle; border: 1px solid rgb(0, 0, 0); display: block; background-color: rgb(0, 0, 0); margin-right: 6px;"></a></span><span class="lead">در جلسه كارگروه بررسی طرح راه‌های استان اصفهان, محورهای رحق- وشنوه و مشجری- چوپانان مورد بررسی قرار گرفت.</span></h3><div class="body" itemprop="articleBody"><p style="margin: 0px 0px 8px;">به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع‌رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در جلسه كارگروه بررسی طرح راه‌های استان كه در محل اداره كل راه و شهرسازی برگزار شد طرح و مطالعات اولیه پروژه‌های محور رحق - وشنوه&nbsp; و محور مشجری- چوپانان مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 8px;">گفتنی است: پروژه محور رحق – وشنوه موسوم به پروژه حرم تا حرم به طول حدود ۶۴ كیلومتر و عرض ۱۱ متر بین شهرهای مشهد اردهال و قم قراردارد كه ۳۰ كیلومتر آن در استان اصفهان است.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 8px;">از ۳۰ كیلومتر یاد شده ۱۱ كیلومتر نیاز به بهسازی و ۱۹ كیلومتر نیاز به احداث محور جدید دارد و علت احداث آن عدم وجود راه ارتباطی مناسب در محور یاد شده ذكر شد.</p><p dir="RTL" style="margin: 0px 0px 8px;">از دیگر پروژه های مورد بررسی در این جلسه طرح توسعه محور سه راهی مشجری –چوپانان (در كریدورنایین -خور -طبس) به طول حدود ۲۹ كیلومتر بود و علت نیاز به این محور نیز جهت كاهش حجم ترافیك و كاهش تصادفات ذكر شد.</p></div></article></section><div class="box news-tag" style="position: relative; margin-bottom: 16px; overflow: hidden; width: 680.195px; border: none; box-shadow: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; margin-top: 12px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><section class="box-content" style="padding: 0px 8px 8px 0px;"><header style="width: 55px; float: right;"></header></section></div> text/html 2019-08-11T13:11:00+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) رشد تولید نخلک و مهدی‌آباد، کاهش تولید انگوران http://choopananabad.mihanblog.com/post/2232 <div><br></div><div><div class="rich-title" style="box-sizing: border-box; font-family: iransharp; font-size: 13px; line-height: 1.7em; direction: rtl; order: 1; color: rgb(51, 51, 51);"><h3 style="box-sizing: border-box; font-family: inherit; font-size: 21px; line-height: 1.7em; direction: rtl; color: rgb(33, 70, 125); margin: 0.1em 0px 0px;">رشد تولید نخلک و مهدی‌آباد، کاهش تولید انگوران</h3></div><div class="moduleContentContentLead" style="box-sizing: border-box; font-family: iransharp; font-size: 15px; line-height: 2em; direction: rtl; text-align: justify; background-color: rgb(241, 241, 241); padding: 0.5em 0.7em; order: 4; margin: 20px 0px;">گزارش 3 ماه نخست نشان می‌دهد که واحدهای مهدی‌آباد و کنسانتره سرب نخلک با رشد تولید و انگوران با کاهش تولید مواجه شده است.</div><div class="containerDetailshare" style="box-sizing: border-box; font-family: iransharp; font-size: 13px; line-height: 1.7em; direction: rtl; width: 310px; overflow: hidden; margin: 0.5em 0px; order: 2; display: none; visibility: hidden; color: rgb(51, 51, 51);"><table class="shared-icon commentContent" style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; line-height: 1.7em; direction: rtl; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: transparent; float: left;"><tbody style="box-sizing: border-box; line-height: 1.7em; direction: rtl;"><tr style="box-sizing: border-box; line-height: 1.7em; direction: rtl;"><td style="box-sizing: border-box; line-height: 1.7em; direction: rtl; padding: 0px;"><a id="print" class="news_print_botton" href="http://www.felezatonline.ir/Modules/Content/Other/Print.aspx?id=8086" target="_blank" title="نسخه چاپی" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.7em; direction: rtl; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; display: block; width: 27px; height: 27px; margin: 0px 0.5em; background-image: url(&quot;img/print-ico.png&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: center center;"></a></td><td style="box-sizing: border-box; line-height: 1.7em; direction: rtl; padding: 0px;"><a class="news_emails_botton" title="ارسال به دوستان" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.7em; direction: rtl; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); display: block; width: 27px; height: 27px; margin: 0px 0.5em; background-image: url(&quot;img/mail-ico.png&quot;); background-position: center center; background-repeat: no-repeat; cursor: pointer;"></a></td></tr></tbody></table><ul class="datetimeNews" style="box-sizing: border-box; line-height: 1.7em; direction: rtl; margin: 0px; padding: 0px; list-style: none; float: right;"><li style="box-sizing: border-box; line-height: 1.7em; direction: rtl; display: inline-block; background-image: url(&quot;img/date-time-ico.png&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: 99% center; padding: 0.5em 1.5em 0.5em 0.5em;"><span class="NewsDate" style="box-sizing: border-box; font-family: iranyekan_FaNum; font-size: 12px; line-height: 1.7em; direction: rtl; color: rgb(125, 125, 125);">1398/05/13</span>&nbsp;<span class="newsTime" style="box-sizing: border-box; font-family: iranyekan_FaNum; font-size: 12px; line-height: 1.7em; direction: rtl; color: rgb(125, 125, 125);">10:57</span></li></ul></div><div class="moduleContentText" style="box-sizing: border-box; font-family: iransharp; font-size: 14px; line-height: 1.7em; direction: rtl; text-align: justify; margin: 0px; order: 5; color: rgb(51, 51, 51);"><p style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; line-height: 2em; direction: rtl; margin: 0px;">به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزات آنلاین» و به نقل از&nbsp;روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مجتمع معدنی&nbsp;سرب و روی&nbsp;و باریت مهدی‌آباد از ابتدای فروردین تا پایان خرداد، 141 هزار و 976 تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم طی مدت مشابه سال گذشته، 8 هزار و 378 تن بود که 1595 درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم نسبت به برنامه (40 هزار تن)، 355 درصد افزایش یافت.</p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; line-height: 2em; direction: rtl; margin: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; line-height: 2em; direction: rtl; font-weight: 700; margin: 0px;">افزایش 11 درصدی تولید کنسانتره نخلک، کاهش تولید انگوران</span></p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; line-height: 2em; direction: rtl; margin: 0px;">مجتمع معدنی&nbsp;سرب و روی&nbsp;نخلک طی 3 ماهه نخست امسال، 2 هزار و 142 تن کنسانتره سرب تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (یک هزار و 923 تن)، 11 درصد افزایش نشان می‌دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; line-height: 2em; direction: rtl; margin: 0px;">همچنین این شرکت در 3 ماهه نخست امسال، 14 هزار و 433 تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 15 هزار و 298 تن بود که حاکی از کاهش 6 درصدی است.</p><p style="box-sizing: border-box; font-size: 15px; line-height: 2em; direction: rtl; margin: 0px;">مجتمع&nbsp;سرب و روی&nbsp;انگوران از ابتدای فروردین تا پایان خرداد امسال، 193 هزار و 355 تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 371 هزار و 760 تن بود که 48 درصد کاهش نشان می‌دهد</p></div></div> text/html 2019-08-07T13:20:51+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) کشف بیش از 196 کیلوگرم تریاک در چوپانان نایین http://choopananabad.mihanblog.com/post/2231 <div class="news_center_body" style="box-sizing: border-box; background: rgb(230, 230, 230); padding: 28px 22px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansLight, Arial; font-size: 14px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: IRANSansLight; color: rgb(40, 40, 40);">فرمانده انتظامی شهرستان نایین؛</div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: IRANSansMedium; color: rgb(154, 16, 16); margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title title_news" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-weight: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 23px !important; line-height: 32px !important; font-family: nassim-bold !important;"><span href="/fa/news/2494654/کشف-بیش-از-196-کیلوگرم-تریاک-در-چوپانان-نایین" style="box-sizing: border-box;">کشف بیش از 196 کیلوگرم تریاک در چوپانان نایین</span></h1></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box;"><p class="subtitle" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;">بیش از 196 کیلوگرم تریاک در بازرسی از پژو 405 در نائین کشف و جمع آوری شد.</p><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="body body_media_content_show" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: IRANSans, Arial; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img class="image_btn img-responsive-news img-responsive" title="کشف بیش از 196 کیلوگرم تریاک در چوپانان نایین" src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/16/3812242_135.jpg" alt="کشف بیش از 196 کیلوگرم تریاک در چوپانان نایین" width="300" height="169" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 10px;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش&nbsp;<a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2494654/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-196-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86#top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">خبرگزاری صدا و سیما</a>، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان نایین گفت: ماموران پاسگاه چوپانان شهرستان نایین در بازرسی از یک پژو 405 صد و نود و شش کیلو و 700 گرم تریاک از صندوق عقب و زیر صندلی های آن کشف کردند.<br style="box-sizing: border-box;">سرهنگ ایرج کاکاوند افزود: راننده این خودرو که خودرو را رها و در تاریکی شب متواری شده بود شناسایی شده است و به زودی دستگیر می شود</p></div> text/html 2019-08-04T17:10:16+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) بی توجهی راننده پراید، ۲ نفر را به کام مرگ کشاند http://choopananabad.mihanblog.com/post/2230 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; font-size: 0.7rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0.4rem 0px 1rem; line-height: 1.75; color: inherit; font-size: 1.5rem;"><a itemprop="headline" href="https://www.irna.ir/news/83424949/%D8%A8%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DB%B2-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF" style="box-sizing: border-box; color: rgb(134, 15, 16); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;">بی توجهی راننده پراید، ۲ نفر را به کام مرگ کشاند</a></h1></div></div><figure class="item-img" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; float: none; width: 340px; border: 0px none; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 12.8px; text-align: right;"><a href="https://img9.irna.ir/d/r2/2019/08/02/4/156519078.jpg" data-fancybox="gallery" title="بی توجهی راننده پراید، ۲ نفر را به کام مرگ کشاند" style="box-sizing: border-box; color: rgb(12, 53, 85); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;"><img src="https://img9.irna.ir/d/r2/2019/08/02/4/156519078.jpg" alt="بی توجهی راننده پراید، ۲ نفر را به کام مرگ کشاند" itemprop="image" class="" title="بی توجهی راننده پراید، ۲ نفر را به کام مرگ کشاند" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; display: block; width: 340px; height: auto;"></a></figure><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 2; font-size: 0.925rem; text-align: justify; background: rgb(247, 247, 247); padding: 10px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web;">اصفهان – ایرنا – رییس پلیس راه استان اصفهان از جان باختن ۲ سرنشین یک دستگاه خودروی پراید ناشی از بی توجهی راننده به مسیر، در محور چوپانان از توابع شهرستان نایین خبر داد.</p><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">سرهنگ حسین پور قیصری عصر یکشنبه در گفت و گو با&nbsp;ایرنا افزود: در پی اعلام امروز مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر واژگون شدن یک دستگاه سواری پراید در محور "چوپانان"، بلافاصله ماموران گشت پلیس راه خور- جندق&nbsp;به محل حادثه اعزام شدند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">وی اظهار داشت: در اثر این حادثه، راننده پراید و یکی از سرنشینان خودرو در دم جان باخته بودند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">رییس پلیس راه اصفهان، دلیل وقوع این حادثه را بی توجهی&nbsp;راننده پراید به جلو&nbsp;اعلام کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">وی هشدار داد: یک لحظه بی احتیاطی، حواس پرتی و تخطی از سرعت مجاز و مطمئنه در رانندگی می تواند یک عمر ندامت و پشیمانی به همراه داشته باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">دهستان چوپانان در ۱۶۵ کیلومتری نایین و ۳۰۰ کیلو متری شرق اصفهان واقع است</p></div></div> text/html 2019-07-29T19:28:30+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) انفجار در روستای اردیب یک کشته بر جا گذاشت http://choopananabad.mihanblog.com/post/2229 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; font-size: 0.7rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0.4rem 0px 1rem; line-height: 1.75; color: inherit; font-size: 1.5rem;"><a itemprop="headline" href="https://www.irna.ir/news/83416914/%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA" style="box-sizing: border-box; color: rgb(134, 15, 16); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;">انفجار در کارگاه جوشکاری روستای اردیب خور یک کشته بر جا گذاشت</a></h1></div></div><figure class="item-img" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; float: none; width: 340px; border: 0px none; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 12.8px; text-align: right;"><a href="https://img9.irna.ir/d/r2/2019/06/19/4/156409100.jpg" data-fancybox="gallery" title="انفجار در کارگاه جوشکاری روستای اردیب خور یک کشته بر جا گذاشت" style="box-sizing: border-box; color: rgb(12, 53, 85); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;"><img src="https://img9.irna.ir/d/r2/2019/06/19/4/156409100.jpg" alt="انفجار در کارگاه جوشکاری روستای اردیب خور یک کشته بر جا گذاشت" itemprop="image" class="" title="انفجار در کارگاه جوشکاری روستای اردیب خور یک کشته بر جا گذاشت" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; display: block; width: 340px; height: auto;"></a></figure><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 2; font-size: 0.925rem; text-align: justify; background: rgb(247, 247, 247); padding: 10px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web;">اصفهان - ایرنا - رییس اداره هلال احمر خور و بیابانک گفت: انفجار در کارگاه جوشکاری روستای اردیب این شهرستان یک کشته و سه زخمی بر جا گذاشت</p><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">حسین&nbsp;ایرجی دوشنبه شب در گفت و گو با ایرنا زمان وقوع این انفجار را ساعت 20 امروز اعلام کرد و افزود : در این حادثه یک مرد&nbsp;67 ساله در دم جان باخت و مصدومین به&nbsp;مرکز درمانی منطقه انتقال یافتند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">وی اظهارداشت : با محض&nbsp;اطلاع نیروهای این نهاد، پلیس ، اورژانس و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند و کار خدمانی رسانی آغاز کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">وی خاطرنشان کرد : شدت انفجار به حدی بود که شیشه های منازل اطراف کارگاه شکسته و برق بخشی از واحدهای مسکونی قطع شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">به گفته وی علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">روستای اردیب&nbsp;با 70 خانوار در 35 کیلومتری&nbsp;جنوب شهرستان خور و بیابانک&nbsp;واقع شده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">شهرستان خور و بیابانک با ۱۲ هزار کیلومتر وسعت و ۲۰ هزار نفر جمعیت در ۴۲۰ کیلومتری شرق مرکز اصفهان واقع است.</p></div></div> text/html 2019-07-24T17:07:41+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) گوهرتراشی سمبل خودکفایی و هنرآفرینی http://choopananabad.mihanblog.com/post/2228 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansLight, Arial; font-size: 14px; direction: rtl;"><div class="news_center_body" style="box-sizing: border-box; background: rgb(230, 230, 230); padding: 28px 22px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: IRANSansLight; color: rgb(40, 40, 40);">انارک نایین</div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: IRANSansMedium; color: rgb(154, 16, 16); margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title title_news" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-weight: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 23px !important; line-height: 32px !important; font-family: nassim-bold !important;"><span href="/fa/news/2483752/گوهرتراشی-سمبل-خودکفایی-و-هنرآفرینی" style="box-sizing: border-box;">گوهرتراشی سمبل خودکفایی و هنرآفرینی</span></h1></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box;"><p class="subtitle" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;">کارگاه گوهرتراشی با هدف اشتغالزایی برای جوانان در انارک راه اندازی شده است.</p><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="body body_media_content_show" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 30px; font-family: IRANSans, Arial; margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش&nbsp;<a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">خبرگزاری صدا و سیما</a>&nbsp;مرکز اصفهان؛ منصور رجایی کارآفرین نایینی با اشاره به اینکه راه اندازی این واحد گوهرتراشی زمینه تولید و اشتغال جوانان علاقه مند به این هنر صنعت را فراهم کرده گفت: این واحد علاوه بر رونق تولید، گره گشای زندگی بسیاری از نیازمندان و جوانان جویای کار شده است.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">وی با اشاره به وجود مهمترین معادن ایران در بخش انارک نایین گفت: این معادن زمینه خوبی برای گوهرتراشی ایجاد کرده و باعث شده تهیه مواد اولیه این واحد بخشی از هزینه ها را کاهش داده و به ارزش افزوده بالایی داشته باشد .&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">این کارآفرین با اشاره به سرمایه گذاری 15 میلیارد ریالی برای40 دستگاه تراش سنگ های قیمتی شده در مرحله اول راه اندازی طرح گفت: ماشین آلات مورد استفاده در این مجموعه کاملا بومی است و توانسته ایم مرز خودکفایی و خودباوری را در این زمینه ایجاد کنیم.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">وی مهمترین هدف تولید را فراهم کردن زمینه صادرات به کشورهای عراق، سوریه، ژاپن و کشورهای اروپایی برشمرد و گفت: این واحد علاوه بر اینکه گوهر با استاندارد بالا تولید می کند، قابلیت صادرات را نیز به وجود آورده است .&nbsp;<br style="box-sizing: border-box;">رجایی افزود: این کارخانه براساس پلانی که طراحی شده، به عنوان بزرگترین کارخانه تراش سنگ های قیمتی ایران خواهد شد که هم از نظر تجهیزات و هم از نظر نیروی انسانی، ظرفیت اشتغال آن تا 250 نفر پیش بینی شده و از لحاظ تولید در تنوع محصولات منحصر به فرد خواهد بود.</p><div dir="ltr" title="گ" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box;"><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="fluid_container_album" style="box-sizing: border-box;"><div id="carousel-wrapper79024" style="box-sizing: border-box;"><div class="caroufredsel_wrapper" style="box-sizing: border-box; float: none; position: relative; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto; z-index: auto; width: 320px; height: 179px; margin: 0px; overflow: hidden;"><div id="carousel79024" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: left; float: none; position: absolute; top: 0px; right: auto; bottom: auto; left: 0px; margin: 0px; width: 4800px; height: 179px;"><span id="image_3764034" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/2/3765847_760.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.195px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_3764035" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/2/3765848_942.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.195px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_3764036" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/2/3765849_948.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.195px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_3764037" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/2/3765850_156.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.195px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_3764038" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/2/3765851_865.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.195px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_3764039" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/2/3765852_321.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.195px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_3764040" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1398/5/2/3765853_587.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.195px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span></div></div></div><div id="carousel-wrapper279024" style="box-sizing: border-box;"><div class="caroufredsel_wrapper" style="box-sizing: border-box; float: none; position: relative; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto; z-index: auto; width: 320px; height: 33px; margin: 0px; overflow: hidden;"><div id="carousel_desc79024" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: left; float: none; position: absolute; top: 0px; right: auto; bottom: auto; left: 0px; margin: 0px; width: 4800px; height: 33px;"><span id="image_3764034" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 320px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 33.1px;">گوهرتراشی سمبل خودکفایی و هنرآفرینی</span><span id="image_3764035" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 320px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 33.1px;">گوهرتراشی سمبل خودکفایی و هنرآفرینی</span><span id="image_3764036" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 320px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 33.1px;">گوهرتراشی سمبل خودکفایی و هنرآفرینی</span><span id="image_3764037" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 320px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 33.1px;">گوهرتراشی سمبل خودکفایی و هنرآفرینی</span><span id="image_3764038" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 320px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 33.1px;">گوهرتراشی سمبل خودکفایی و هنرآفرینی</span><span id="image_3764039" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 320px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 33.1px;">گوهرتراشی سمبل خودکفایی و هنرآفرینی</span><span id="image_3764040" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 320px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 33.1px;">گوهرتراشی سمبل خودکفایی و هنرآفرینی</span></div></div></div><div id="thumbs-wrapper79024" style="box-sizing: border-box; padding: 20px 40px; position: relative;"><div class="caroufredsel_wrapper" style="box-sizing: border-box; float: none; position: relative; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto; z-index: auto; width: 240px; height: 68px; margin: 0px; overflow: hidden;"><div id="thumbs79024" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: left; float: none; position: absolute; top: 0px; right: auto; bottom: auto; left: 0px; margin: 0px; width: 1920px; height: 68px;"><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#image_3764034" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 67.36px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 100px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2483752/79024/thumbnails/thm_3765847_760.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 63.3594px; float: left; width: 96px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#image_3764035" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 67.36px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 100px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2483752/79024/thumbnails/thm_3765848_942.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 63.3594px; float: left; width: 96px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#image_3764036" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 67.36px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 100px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2483752/79024/thumbnails/thm_3765849_948.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 63.3594px; float: left; width: 96px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#image_3764037" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 67.36px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 100px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2483752/79024/thumbnails/thm_3765850_156.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 63.3594px; float: left; width: 96px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#image_3764038" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 67.36px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 100px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2483752/79024/thumbnails/thm_3765851_865.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 63.3594px; float: left; width: 96px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#image_3764039" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 67.36px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 100px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2483752/79024/thumbnails/thm_3765852_321.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 63.3594px; float: left; width: 96px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#image_3764040" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 67.36px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 100px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2483752/79024/thumbnails/thm_3765853_587.jpg" class="img-responsive-news img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 63.3594px; float: left; width: 96px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a></div></div><a class="prev_thumbnail79024" href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; background-position: 0px 0px; left: 10px; background-image: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png&quot;); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 54px; width: 19px;"></a><a class="next_thumbnail79024" href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2483752/%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C#" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; background-position: -19px 0px; right: 10px; background-image: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png&quot;); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 54px; width: 19px;"></a></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansLight, Arial; font-size: 14px; margin-right: 0px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="col-sm-28 col-xs-36 adv_col_news_page" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 340px;"></div></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansLight, Arial; font-size: 14px; margin-right: 0px !important; margin-left: 0px !important;"><span class="short_link" style="box-sizing: border-box; float: left; border: 1px solid rgb(179, 200, 219); background: rgb(234, 239, 243); padding: 5px; display: block;"></span></div> text/html 2019-07-18T04:46:44+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) تاریخچه معدن مسکنی http://choopananabad.mihanblog.com/post/2227 <div><b>تاریخچه معدن مسکنی</b></div><div><b>برگرفته از گروه تلگرامی فرهیختگان انارک</b></div><div>اکتشافات مس اساساً سابقه طولانی در ایران داشته و عده ای معتقدند که پیشینیان مس را ابتدا در سرزمین ایران شناخته اند و آن هم در مناطق کویر مرکزی ایران، آثار معدن کاری، گدازگری قدیم و داش ذوب مس (سرباره ذوب) که در حاشیه کویر مرکزی ایران به چشم می خورد می تواند دلالت بر چنین قدمتی باشد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اما تاریخچه معادن مس در قرون اخیر در منطقه انارک حاکی از آن است که از حدود 400 سال پیش (دوره صفویه) تاکنون این معادن در چندین دوره مورد بهره برداری قرار گرفته و این صنعت در حاشیه کویر مرکزی از جمله منطقه انارک که از نعمت کشت و زرع محروم است دارای اهمیت به سزایی بوده و مردم از این راه زندگی می کردند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>معدن مسکنی معدنی است قدیمی و به طوریکه آثار کارهای قدیمی نشان می دهد، این معدن در چندین دوره مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در سال 1314 اولین اکتشافات سیستماتیک توسط گروه آلمانی به سرپرستی مهندس اشمیت که با دولت وقت ایران قراردادی داشتند، شروع گردید و به مدت 4 سال در معادن فلزی منطقه انارک از جمله مس طالمسی، مسکنی، باقرق، سبرز و ... به تفحص پرداخته و استخراج و بهره برداری از این معادن شروع شد و بعداً اکتشاف و استخراج را اداره کل معادن وابسته به وزارت پیشه و هنر آن زمان که بعدها به نام شرکت سهامی کل معادن تغییر نام یافت، به مدت بیش از 20 سال نه به طور مستمر بلکه به طور پراکنده ادامه یافت.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در سال 1354 شرکت سهامی کل معادن یک دستگاه فلوتاسیون سیار به ظرفیت 100 تن در روز جهت تغلیظ و پر عیار نمودن سنگ های مستخرجه قدیمی معادن طالمسی مسکنی (باطله حاصل از سنگجورهای سابق) در معدن طالمسی احداث و به مدت 1 سال مشغول به کار و در ان کنسانتره مس تولید میگردید. بعداً این کارخانه به معدن سرب نخلک و نهایتاً به معدن مس چهارگنبد کرمان منتقل گردید و عملاً این معدن از 20 سال پیش تا کنون متروکه میباشد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در بین سالهای 1353 تا 1357 شرکت تکنواکسپرت شوروی با همکاری سازمان زمین شناسی کشور مطالعات زمین شناسی وسیعی در منطقه انارک انجام داده عملیات اکتشافی شامل نقشه جامع زمین شناسی منطقه ،انجام عملیات ژئوشیمی ژئوفیزیک حفاری و مغزه گیری و نمونه برداری های متراکم از نقاط مختلف این معدن انجام گرفت و نتیجه این تحقیقات ذیل توسط سازمان زمین شناسی کشور انتشار یافته است .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در هر صورت مدتی طولانی از حدود سال 1360 تا سال 1378 معدن مسكنی تقریباً به فراموشی سپرده شد و در سال 78 اهالی شهر انارك با هدف فعال نمودن معادن متروكه منطقه انارك و ایجاد اشتغال در منطقه محروم ، شركتی به نام فراز معادن انارك را تأسیس نموده و با پشتیبانی نماینده مردم منطقه علی رغم عدم وجود اطلاعات اكتشافی دقیق و میزان ذخیره قطعی پروانه بهره برداری از معدن در سال 1379 به نام شركت مذكور صادر گردید . ولی همانطور كه از قبل نیز می توان حدس زد معدن مسكنی باز هم فعال نشد و شركت فراز معادن در تاریخ 23/3/84 تقاضای ابطال پروانه خود را تسلیم سازمان صنایع و معادن استان نمود .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>متعاقب انصراف شرکت فراز معادن انارک، محدوده مس کنی در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار گرفت و این سازمان مطالعات گسترده ای را با هدف سافتن عناصر رادیواکتیو در این معدن آغاز نمود. از آنجا بر اساس مطالعات اکتشافی انجام شده، وجود عناصر رادیواکتیو در این معدن اثبات نشد، لذا سازمان در سال 1386 این معدن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عودت داد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>متعاقب عودت این معدن به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان، این سازمان این معدن را به عنوان معدن متروکه به مناقصه گذاشت که اواخر سال 1386، بهره بردار فعلی معدن به عنوان برنده مناقصه اعلام شد انارک</div><div>اکتشافات مس اساساً سابقه طولانی در ایران داشته و عده ای معتقدند که پیشینیان مس را ابتدا در سرزمین ایران شناخته اند و آن هم در مناطق کویر مرکزی ایران، آثار معدن کاری، گدازگری قدیم و داش ذوب مس (سرباره ذوب) که در حاشیه کویر مرکزی ایران به چشم می خورد می تواند دلالت بر چنین قدمتی باشد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اما تاریخچه معادن مس در قرون اخیر در منطقه انارک حاکی از آن است که از حدود 400 سال پیش (دوره صفویه) تاکنون این معادن در چندین دوره مورد بهره برداری قرار گرفته و این صنعت در حاشیه کویر مرکزی از جمله منطقه انارک که از نعمت کشت و زرع محروم است دارای اهمیت به سزایی بوده و مردم از این راه زندگی می کردند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>معدن مسکنی معدنی است قدیمی و به طوریکه آثار کارهای قدیمی نشان می دهد، این معدن در چندین دوره مختلف مورد بهره برداری قرار گرفته است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در سال 1314 اولین اکتشافات سیستماتیک توسط گروه آلمانی به سرپرستی مهندس اشمیت که با دولت وقت ایران قراردادی داشتند، شروع گردید و به مدت 4 سال در معادن فلزی منطقه انارک از جمله مس طالمسی، مسکنی، باقرق، سبرز و ... به تفحص پرداخته و استخراج و بهره برداری از این معادن شروع شد و بعداً اکتشاف و استخراج را اداره کل معادن وابسته به وزارت پیشه و هنر آن زمان که بعدها به نام شرکت سهامی کل معادن تغییر نام یافت، به مدت بیش از 20 سال نه به طور مستمر بلکه به طور پراکنده ادامه یافت.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در سال 1354 شرکت سهامی کل معادن یک دستگاه فلوتاسیون سیار به ظرفیت 100 تن در روز جهت تغلیظ و پر عیار نمودن سنگ های مستخرجه قدیمی معادن طالمسی مسکنی (باطله حاصل از سنگجورهای سابق) در معدن طالمسی احداث و به مدت 1 سال مشغول به کار و در ان کنسانتره مس تولید میگردید. بعداً این کارخانه به معدن سرب نخلک و نهایتاً به معدن مس چهارگنبد کرمان منتقل گردید و عملاً این معدن از 20 سال پیش تا کنون متروکه میباشد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در بین سالهای 1353 تا 1357 شرکت تکنواکسپرت شوروی با همکاری سازمان زمین شناسی کشور مطالعات زمین شناسی وسیعی در منطقه انارک انجام داده عملیات اکتشافی شامل نقشه جامع زمین شناسی منطقه ،انجام عملیات ژئوشیمی ژئوفیزیک حفاری و مغزه گیری و نمونه برداری های متراکم از نقاط مختلف این معدن انجام گرفت و نتیجه این تحقیقات ذیل توسط سازمان زمین شناسی کشور انتشار یافته است .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در هر صورت مدتی طولانی از حدود سال 1360 تا سال 1378 معدن مسكنی تقریباً به فراموشی سپرده شد و در سال 78 اهالی شهر انارك با هدف فعال نمودن معادن متروكه منطقه انارك و ایجاد اشتغال در منطقه محروم ، شركتی به نام فراز معادن انارك را تأسیس نموده و با پشتیبانی نماینده مردم منطقه علی رغم عدم وجود اطلاعات اكتشافی دقیق و میزان ذخیره قطعی پروانه بهره برداری از معدن در سال 1379 به نام شركت مذكور صادر گردید . ولی همانطور كه از قبل نیز می توان حدس زد معدن مسكنی باز هم فعال نشد و شركت فراز معادن در تاریخ 23/3/84 تقاضای ابطال پروانه خود را تسلیم سازمان صنایع و معادن استان نمود .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>متعاقب انصراف شرکت فراز معادن انارک، محدوده مس کنی در اختیار سازمان انرژی اتمی قرار گرفت و این سازمان مطالعات گسترده ای را با هدف سافتن عناصر رادیواکتیو در این معدن آغاز نمود. از آنجا بر اساس مطالعات اکتشافی انجام شده، وجود عناصر رادیواکتیو در این معدن اثبات نشد، لذا سازمان در سال 1386 این معدن را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان عودت داد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>متعاقب عودت این معدن به سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان، این سازمان این معدن را به عنوان معدن متروکه به مناقصه گذاشت که اواخر سال 1386، بهره بردار فعلی معدن به عنوان برنده مناقصه اعلام شد</div> text/html 2019-07-18T04:41:33+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) تاریخچه ای از معدن سرب نخلک http://choopananabad.mihanblog.com/post/2226 <div>&nbsp; &nbsp; <b>&nbsp; &nbsp;تاریخچه ای از معدن سرب نخلک</b></div><div><b>بر گرفته از گروه تلگرامی فرهیختگان انارک</b></div><div style="text-align: left;">این معدن به‌عنوان یك مركز معدنی – صنعتی در حاشیه كویر مركزی ایران و در فاصله 120 كیلومتری شمال شرق شهرستان نائین و 45 كیلومتری انارك در حاشیه كویر مركزی ایران، در قسمت شرقی یک‌رشته كوه منفرد واقع‌شده است. یك جاده شوسه 35 كیلومتری از انارك تا معدن متروكه چاه خربزه و ازآنجا 16 كیلومتر جاده آسفالت سرد، راه ارتباطی این معدن با سایر نقاط كشور است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>معدن سرب نخلك از زمان‌های باستانی مورد بهره‌برداری قرارگرفته است و تعداد زیادی آثار كارهای قدیمی، ابزار سنگی و وسایل ساخته‌شده از آهن خام كه در این ناحیه یافت شده است. به‌علاوه وجود یك کاروانسرای مخروبه قدیمی می‌تواند مبین عبور یک‌راه ارتباطی از جنوب شرقی معدن باشد. قدمت این كارها كه عمق 125 متری(نزدیك سطح آب) دیده‌شده حدود 2000 سال حدس زده می‌شود. در حال حاضر این مجتمع تحت پوشش شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اداره می شود .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از گذشته‌های دور این معدن توسط مردم محلی روستاهای اطراف مانند «انارک»، «چوپانان» و «جندق» مورد بهره‌برداری بوده است . در سال 1307 تا 1332 نخلک توسط شرکت‌های خصوصی اداره شده است. همچنین از مهم‌ترین اتفاق‌های رخ‌داده در این معدن می‌توان به رونق اقتصادی شهر انارک، ضرب سکه توسط یک شرکت خصوصی، تأسیس نخستین بانک ملی منطقه در سال 1316 و نابودی جنگل‌های «تاغ» و سوختن آن‌ها در کوره‌های ذوب سرب اشاره کرد. این معدن در سال 1332 با واگذار شدن به شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات ایران رسما دولتی شد .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>یک گروه باستان‌شناس آلمانی در سال 1970 میلادی از این معدن و بررسی قدمت آن با استفاده از شیوه‌های علمی، اظهار کرد: در این بررسی‌ها، قدمت معدن بیش از دوهزار سال و قدمت دژ و آتشکده (چهارتاقی نخلک) در کنار آن حدود 1800 سال دانسته شد. همچنین آثار کشف‌شده در این منطقه،‌ آن‌ها را متقاعد کرد که در دوره‌های بعد از اسلام نیز در این معدن فعالیت‌هایی وجود داشته است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>تولید اصلی معدن نخلک كنسانتره سرب و مواد معدنی استخراجی حاوی کانی‌های گالن یا سولفور سرب و سروزیت یا کربنات سرب است. میزان تولید معدن سرب نخلک 200 تن کنسانتره در ماه می باشد .</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ذخیره قطعی معدن با در نظر گرفتن عیار حد 9 درصد در سال 1364 حدود 850 هزار تن برآورد شده است.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در روش فرآوری قدیمی کارخانه کانسنگ استخراجی پس از سنگجوری، توسط سنگ شکنهای چکشی خرد شده و سپس توسط میز لرزان عملیات فرآوری انجام می شد.در نهایت کنسانتره حاصل جهت تشویه به کوره معدن ارسال می شد ولی بدلیل آلایندگی زیاد، این روش کنار گذاشته شد. در مدار جدید فرآوری که طراحی و نصب آن توسط یک شرکت فرانسوی انجام شد کانسنگ استخراجی پس از خردایش در واحد سنگ شکنی فکی و مخروطی تا ابعاد زیر 1 سانتیمتر، به میز لرزان منتقل می شود. کنسانتره میز دارای عیار 50 درصد می باشد و بعنوان محصول نهایی به فروش می رسد. سپس باطله میز لرزان به بخش جیگ منتقل شده و در این بخش در چند مرحله (رافر، کلینر و رمق گیر) کنسانتره قابل قبول بدست می آید. محصول میانی جیگ نیز پس از نرم شدن در آسیا به واحد فلوتاسیون منتقل می شود. در این کارخانه دو کنسانتره از بخش جیگ و فلوتاسیون بدست می آید و در مقابل دو نوع باطله دانه درشت و دانه ریز حاصل می شود که این باطله ها در دو بخش مجزا انباشته می شوند. کنسانتره نهایی دارای عیار 63 درصد سرب و حدود ppm 700- 600 نقره می باشد.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مواد معدنی از کارگاه‌های استخراج از عمق زمین با تلاش و کوشش کارگران این مجتمع استخراج‌شده و توسط اسکیپ به سطح زمین منتقل می‌شود. بررسی ها نشان می دهد در نخلك «آتشگاه»، «چهارطاقی» و «بقایایی از یك آبادی متعلق به معدنچیان دوره ساسانی» برجای‌مانده است كه حکایت از آن دارد که در این منطقه از روزگاران باستان، تأسیسات معدن وجود داشته است. معادن «سرب نخلك»، «مس طالمسی»، «مس مسكنی»، «سرب سیاه كوه» و «طلای خونی» از مهم‌ترین معادن بخش انارك از توابع شهرستان نایین در شرق استان اصفهان به شمار می‌آیند. در انارک بیش از 40 معدن شناسایی‌شده است که اکنون فقط معدن سرب نخلک و معدن سنگ فراز معادن فعال هستند.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>این معدن در حال تبدیل شدن به نخستین موزه معادن ایران است و عملیات اجرایی این کار نیز آغاز شده‌است.</div> text/html 2019-07-12T02:49:42+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) نائین جزء ۴ شهرستان تصادف خیز استان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2225 <div><b><font color="#ff0000">نائین جزء ۴ شهرستان تصادف خیز استان</font></b></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای:</div><div>∆-کاهش آمار تصادفات منجر به فوت استان اصفهان ماحصل تصمیم‌گیری برای اساس مدل‌های علمی همه دستگاه‌ها در اجرای تصمیمات مربوطه است.</div><div>∆-حدود ۵۰ درصد از تصادفات فوتی در ۴ شهرستان اصفهان، کاشان، شاهین‌شهر و نایین رخ داده است.</div> text/html 2019-06-25T04:52:07+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) توضیحات بیشتر در مورد تصادف پژو با تریلی http://choopananabad.mihanblog.com/post/2224 <div><b>توضیحات بیشتر در مورد تصادف پژو با تریلی</b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/355/1062692/IMG_20190625_091443_726.jpg" alt=""></div><div>باتوجه به گزارش راهداری درخصوص حادثه تصادف منجربه آتش سوزی درمحل کیلومتر 20جاده چوپانان -انارک؛ماشین آتش نشانی دهیاری چوپانان سریعا به محل حادثه اعزام شدواطفاء حریق توسط سرباز دهیاری صورت پذیرفت؛متاسفانه این حادثه 2نفرفوت(سرنشینان پژو405)ویک نفرمصدوم(راننده تریلی)داشت که مصدوم توسط پرسنل زحمتکش اورژانش به نایین اعزام گردید.</div><div>سرپرست دهیاری چوپانان</div><div>مصطفی جلالپور</div> text/html 2019-06-25T04:16:14+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) سانحه رانندگی در نائین ۲ کشته بر جا گذاشت http://choopananabad.mihanblog.com/post/2223 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; font-size: 0.7rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px;"><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0.4rem 0px 1rem; line-height: 1.75; color: inherit; font-size: 1.5rem;"><a itemprop="headline" href="https://www.irna.ir/news/83368366/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%86-%DB%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D8%A7-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA" style="box-sizing: border-box; color: rgb(134, 15, 16); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;">سانحه رانندگی در نائین ۲ کشته بر جا گذاشت</a></h1></div></div><figure class="item-img" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; float: none; width: 340px; border: 0px none; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web; font-size: 12.8px; text-align: right;"><a href="https://img9.irna.ir/d/r2/2019/06/24/4/156424129.jpg" data-fancybox="gallery" title="سانحه رانندگی در نائین ۲ کشته بر جا گذاشت" style="box-sizing: border-box; color: rgb(12, 53, 85); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;"><img src="https://img9.irna.ir/d/r2/2019/06/24/4/156424129.jpg" alt="سانحه رانندگی در نائین ۲ کشته بر جا گذاشت" itemprop="image" class="" title="سانحه رانندگی در نائین ۲ کشته بر جا گذاشت" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border-style: none; display: block; width: 340px; height: auto;"></a></figure><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 2; font-size: 0.925rem; text-align: justify; background: rgb(247, 247, 247); padding: 10px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web;">اصفهان- ایرنا- فرمانده انتظامی نایین گفت: تصادف یک دستگاه سواری و کامیون در جاده انارک به چوپانان ۲ کشته بر جا گذاشت.</p><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-size: 0.9rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: iran-sans-web;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">سرهنگ ایرج کاکاوند دوشنبه شب در گفت و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">گو</span>&nbsp;با ایرنا زمان وقوع این تصادف را عصر امروز اعلام کرد و افزود: در این حادثه&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">سورای</span>&nbsp;بعد از برخورد با کامیون آتش گرفت و راننده و سرنشین آن آن جان باختند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">به گفته وی مأموران انتظامی، اورژانس و آتش نشانی به محض اطلاع از این حادثه به محل اعزام شدند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">وی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">اظهارداشت</span>: علت حادثه توسط کارشناسان تحت بررسی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; word-spacing: 1px; font-size: 0.9rem;">بنا بر اعلام منابع رسمی تصادفات جاده‌ای سالانه میلیاردها ریال خسارت به اقتصاد ملی وارد می‌کند که به تاکید کارشناسان امر باید برای رفع این چالش اساسی کشور تدابیری اندیشیده شود.<br style="box-sizing: border-box;">انارک در ۷۵ کیلومتری، چوپانان در ۱۹۰ کیلومتری نائین و شهرستان نائین در ۱۴۰ کیلومتری شرق اصفهان واقع است</p></div></div> text/html 2019-06-24T12:13:40+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) دستگیری شکارچی متخلف همراه با لاشه بز وحشی در نایین http://choopananabad.mihanblog.com/post/2221 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; padding: 20px 0px; border-top: 1px dotted rgb(204, 204, 204); border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204);"><h1 class="title" itemprop="headline" style="box-sizing: border-box; font-size: 18px; margin: 10px 0px 0px; font-family: IRAN, Vazir, Arial, Tahoma; line-height: 1.6; color: rgb(0, 0, 0);"><a href="https://www.imna.ir/news/380238/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%A8%D8%B2-%D9%88%D8%AD%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; outline: none 0px;">دستگیری شکارچی متخلف همراه با لاشه بز وحشی در نایین</a></h1></div></div><div class="item-summary" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); margin-bottom: 10px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma; font-size: 14px; text-align: right;"><figure class="item-img" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; float: none; width: 320px; height: auto; overflow: hidden;"><img src="https://www.imna.ir/d/2019/05/06/3/1569675.jpg" alt="شکار" class="" title="دستگیری شکارچی متخلف همراه با لاشه بز وحشی در نایین" itemprop="image" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; width: 320px; height: auto; min-height: 0px;"></figure><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 1.6; font-size: 16px; background: transparent; padding: 10px; border-top: 1px solid transparent; border-bottom: 1px solid transparent; text-align: justify;">سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نایین از کشف و ضبط یک قبضه اسلحه شکاری قاچاق همراه با لاشه یک بز وحشی در این شهرستان خبرداد.</p></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-size: 13px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRAN, Arial, Tahoma;"><div itemprop="articleBody" class="item-text" style="box-sizing: border-box;"><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.8; font-size: 14px;">علیرضا رضایی در گفت و گو با خبرنگار&nbsp;<a class="saba-backlink" href="http://www.imna.ir/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(0, 58, 97); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease 0s; outline: none 0px;">ایمنا</a>&nbsp;با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اطلاع رسانی دوستداران محیط زیست و گشت و کنترل در پناهگاه حیات وحش عباس آباد ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان نایین با همکاری پاسگاه انتظامی بیاضه موفق به کشف و ضبط یک قبضه سلاح کالیبر ۱۲ و چهارتیر فشنگ ساچمه و شش تیر فشنگ گلوله و مقداری لاشه شکار کل و بز وحشی از منزل شکارچی متخلف شدند.</p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10.5px; line-height: 1.8; font-size: 14px;">وی با اشاره به اینکه پرونده فرد متخلف به مراجع قضایی ارسال شده است، افزود: شکار و حتی اقدام به شروع به شکار جرم است و طبق ماده ۱۰ و ۱۵ قانون شکار و صید، متخلفان تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرند.</p></div></div> text/html 2019-06-18T08:40:22+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) صلاحیت دهیار جدید تصویب شد http://choopananabad.mihanblog.com/post/2220 <div><font size="3"><b>صلاحیت دهیار جدید تصویب شد</b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9ew7_photo_2019-06-16_16-48-13.jpg" alt=""></div><div>عکس از خبرگزاری چوپانان</div><div>به گزارش کانال تلگرامی شورای چوپانان:</div><div>با سلام&nbsp;</div><div>باسپاس از لطف و عنایت حضرت حق ،در پیشگاه&nbsp; حضرت ولیعصر (عج) و تشکر از اعضای محترم شورای اسلامی چوپانان بخاطر اعتماد به اینجانب و تشکر از بخشدار محترم و مسئولین شهرستان در تایید صلاحیت اینجانب امیدوارم&nbsp; بعنوان خدمتگزار مردم شریف و اهالی بزرگوار ،صبورو بافرهنگ آبادی اجدادیم ،چوپانان&nbsp; و با کمک همه اهالی بزرگوار ، بتوانم با&nbsp; خدمت صادقانه برای سربلندی چوپانان و چوپانانی تلاش نمایم.</div><div>انشاالله در زمانی مناسب با اهالی محترم چوپانان نشستی صمیمی خواهیم داشت .&nbsp;</div><div>مصطفی جلالپور</div> text/html 2019-06-11T07:42:15+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) اجاره املاک سال ۹۸ چوپانان .حجت آباد .آشتیان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2219 <div><b><font color="#3333ff">اجاره املاک&nbsp; سال ۹۸ چوپانان .حجت آباد .آشتیان</font></b></div><div><br></div><div><div>اطلاع رسانی به مالکین محترم چوپانان ، حجت آباد و آشتیان نسبت به اجاره بها&nbsp; سال زراعی ۹۹&nbsp; -&nbsp; ۹۸</div><div><br></div><div>طبق توافقاتی که بین گروهی از مالکان انجام شد با توجه به میزا ن تورم موجود در کشور&nbsp; «میزان اجاره بها در سال زراعی ۹۹&nbsp; -&nbsp; ۹۸ به صورت زیر اعلام می شود مالکین محترم توجه داشته باشند که این میزان اجاره صرفاً اجاره آّب این سه مزرعه است و اگر مالکی از زمین کشاورزی مرغوب تری بر خوردار است با توافق با مستاجر میران اجاره بها را خودشان بیشتر از این مبلغ تعیین نمایند.»&nbsp;</div><div><b>میزان اجاره املاک چوپانان</b></div><div>&nbsp;از قرار <b>حبه ای دوملیون ۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان</b> تعیین شد</div><div><br></div><div><b>میزان اجاره املاک آشتیان</b>&nbsp;&nbsp;</div><div>میران اجاره برا ی امسال<b> حبه ای یک ملیون و پانصدهزار تومان ۱،۵۰۰،۰۰۰</b> تعیین شد&nbsp; البته مخارج مصرف برق به عهده مستاجر می باشد و سایر تعمیرات پمپ و چاه برقی و قنات به عهده مالک است</div><div><br></div><div><b>میزان اجاره املاک حجت آباد</b></div><div>با توجه به میزان اجاره املاک آشتیان اجاره حجت آباد بر اساس <b>حبه ای ششصد هزار ۶۰۰،۰۰۰ تومان</b> تعیین گردید</div><div><br></div><div>مالکین محترم توجه فرمایند حتما با مستاجرین خود قرارداد اجاره یا با زارعین خود قرار داد مزارعه برای مدت یکسال تنظیم و به امضا دو نفر شاهد برسانند و این قرار داد را در سابقه املاک خویش بایگانی کنند</div><div><br></div><div>حتما یکی از مالکین از 15 مرداد تا آخر شهریور به چوپانان مراجعه کرده قرارداد اجاره یا مزارعه را خودشان امضا و تنظیم کنندو حتما از زمین های کشاورزی اشان خبر بگیرند تا دخل و تصرفی در آنها نشده باشد</div><div><br></div><div>خواهشمند است مالکین اگر مایلند با مستاجر خود بنا به دلایلی مبلغ اجاره را کمتر محاسبه کنند قرار داد را با مبلغ تعیین شد بنویسند و تخقیف خود را شفاها به مستاجر اعلام کنند</div><div><br></div><div>مالکین و مستاجرین و زارعین محترم چنانچه انتقاد یا نظری برای بهتر شدن مسائل دارند ارائه فرمایند تا بدینوسیله به اطلاع عموم شرکا برسد</div><div><br></div><div>https://t.me/choopananab</div></div> text/html 2019-06-10T12:39:17+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) آغاز برداشت مکانیزه گندم http://choopananabad.mihanblog.com/post/2218 <div></div><div><table dir="rtl" width="100%"><tbody><tr><td valign="top" colspan="2" align="right" style="font-size: 10pt; line-height: 25px; text-align: justify;"><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: 26.6667px; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="line-height: 41.2657px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: start;">آغاز برداشت مکانیزه گندم&nbsp;</span></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: 26.6667px; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="line-height: 41.2657px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.agri-naein.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\20\pic%20khabar%20bardasht%20mekanize%20gandom%2010.3.98.JPG" alt=""></span></p><p dir="rtl" class="MsoNormal" style="line-height: 26.6667px; margin: 0in 0in 0pt; unicode-bidi: embed; direction: rtl;"><span lang="FA" style="line-height: 41.2657px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، عملیات برداشت مکانیزه گندم از سطح&nbsp;320 هکتار از اراضی چوپانان و دق سرخ با استفاده از&nbsp;&nbsp;چهار دستگاه کمباین مهاجر در تاریخ 10/03/98 آغاز گردید. پیش بینی می شود از این سطح مقدار 1300 تن گندم برداشت گردد.</span><span dir="ltr" style="line-height: 26.6667px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><o:p></o:p></span></p></td></tr><tr><td valign="top" colspan="2" align="right" style="font-size: 8pt;"><font size="2" face="Tahoma">استفاده از این خبر بدون ذكر&nbsp;<font color="#ff0000">منبع</font>&nbsp;ممنوع است</font></td></tr></tbody></table></div>