چوپانانِ آباد http://choopananabad.mihanblog.com 2018-10-23T13:31:58+01:00 text/html 2018-10-23T08:45:20+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) مرمت کاروانسرای مشجری نائین آغاز شد http://choopananabad.mihanblog.com/post/2091 <div class="post-author-share" style="box-sizing: border-box; border-bottom: 1px solid rgb(221, 221, 221); margin-bottom: 10px; display: inline-block; float: right; width: 330px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansRegular, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 post-author" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 165px;"><div class="post-author" style="box-sizing: border-box;"><h6 style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSansBold, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.4em; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 12px; text-rendering: optimizeLegibility;"><span style="box-sizing: border-box;"><img alt="" src="http://2.gravatar.com/avatar/8833f9690be9441501081f90f889a6b0?s=42&amp;d=mm&amp;r=g" srcset="http://2.gravatar.com/avatar/8833f9690be9441501081f90f889a6b0?s=84&amp;d=mm&amp;r=g 2x" class="avatar avatar-42 photo" height="42" width="42" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; transition: all 0.35s ease 0s; border-radius: 40px; margin-left: 7px;">&nbsp;</span><span class="author-link" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">نویسنده :&nbsp;</span><a href="http://chamedanmag.ir/author/maryam/" title="ارسال شده توسط: مریم اطیابی" rel="author" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(84, 163, 155); text-decoration-line: none; transition: all 0.35s ease 0s; outline: 0px; cursor: pointer;">مریم اطیابی</a> </span><span class="post-publish-date" style="box-sizing: border-box; font-family: IRANSans, tahoma, arial;">| ۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۵۹</span></h6></div></div><div class="col-lg-6 col-md-6 col-sm-6 col-xs-6 post-share" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px; padding-right: 15px; padding-left: 15px; float: right; width: 165px;"><div class="thm-social" style="box-sizing: border-box;"><ul style="box-sizing: border-box; margin: 8px 0px 0px; list-style-type: none; padding: 0px;"><li class="facebook" style="box-sizing: border-box; border-radius: 50px; margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 8px; opacity: 0.9; height: 35px; width: 35px; float: left; background-color: rgb(59, 89, 152);"><a title="به اشتراک گذاری در فیسبوک" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102); transition: all 0.35s ease 0s; outline: 0px; cursor: pointer;"><span class="icon icon-facebook2" style="box-sizing: border-box; speak: none; font-variant-ligatures: discretionary-ligatures; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; letter-spacing: 0px; font-feature-settings: &quot;liga&quot;; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1.3em; color: rgb(255, 255, 255); font-family: icomoon !important;"></span></a></li><li class="printer" style="box-sizing: border-box; border-radius: 50px; margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 8px; opacity: 0.9; height: 35px; width: 35px; float: left; background-color: rgb(103, 128, 159);"><a title="چاپ این مطلب" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102); transition: all 0.35s ease 0s; outline: 0px; cursor: pointer;"><span class="icon icon-printer" style="box-sizing: border-box; speak: none; font-variant-ligatures: discretionary-ligatures; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; letter-spacing: 0px; font-feature-settings: &quot;liga&quot;; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1.3em; color: rgb(255, 255, 255); font-family: icomoon !important;"></span></a></li><li class="telegram" style="box-sizing: border-box; border-radius: 50px; margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 8px; opacity: 0.9; height: 35px; width: 35px; float: left; background-color: rgb(52, 152, 219);"><a title="به اشتراک گذاری در تلگرام" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102); transition: all 0.35s ease 0s; outline: 0px; cursor: pointer;"><span class="icon icon-telegram" style="box-sizing: border-box; speak: none; font-variant-ligatures: discretionary-ligatures; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; letter-spacing: 0px; font-feature-settings: &quot;liga&quot;; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1.3em; color: rgb(255, 255, 255); font-family: icomoon !important;"></span></a></li><li class="twitter" style="box-sizing: border-box; border-radius: 50px; margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 8px; opacity: 0.9; height: 35px; width: 35px; float: left; background-color: rgb(29, 202, 255);"><a title="به اشتراک گذاری در توییتر" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102); transition: all 0.35s ease 0s; outline: 0px; cursor: pointer;"><span class="icon icon-twitter" style="box-sizing: border-box; speak: none; font-variant-ligatures: discretionary-ligatures; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; letter-spacing: 0px; font-feature-settings: &quot;liga&quot;; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1.3em; color: rgb(255, 255, 255); font-family: icomoon !important;"></span></a></li><li class="whatsapp" style="box-sizing: border-box; border-radius: 50px; margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 8px; opacity: 0.9; height: 35px; width: 35px; float: left; background-color: rgb(52, 175, 35);"><a title="به اشتراک گذاری در واتس‌آپ" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102); transition: all 0.35s ease 0s; outline: 0px; cursor: pointer;"><span class="icon icon-whatsapp" style="box-sizing: border-box; speak: none; font-variant-ligatures: discretionary-ligatures; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; letter-spacing: 0px; font-feature-settings: &quot;liga&quot;; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1.3em; color: rgb(255, 255, 255); font-family: icomoon !important;"></span></a></li><li class="email" style="box-sizing: border-box; border-radius: 50px; margin: 0px 0px 5px 5px; padding: 8px; opacity: 0.9; height: 35px; width: 35px; float: left; background-color: rgb(119, 119, 119);"><a title="ارسال به پست الکترونیک" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; color: rgb(102, 102, 102); transition: all 0.35s ease 0s; outline: 0px; cursor: pointer;"><span class="icon icon-envelop" style="box-sizing: border-box; speak: none; font-variant-ligatures: discretionary-ligatures; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; line-height: 1; letter-spacing: 0px; font-feature-settings: &quot;liga&quot;; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-size: 1.3em; color: rgb(255, 255, 255); font-family: icomoon !important;"></span></a></li></ul></div></div></div><div class="post-titles" style="box-sizing: border-box; float: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansRegular, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; font-size: 36px; font-family: IRANSansBold, Arial, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 1.4em; color: inherit; text-rendering: optimizeLegibility;">مرمت کاروانسرای مشجری نائین آغاز شد</h1></div><div class="post-body" style="box-sizing: border-box; float: right; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansRegular, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"><p class="post-lead" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: IRANSans, tahoma, arial; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 1.8em; font-size: 1em; border-bottom: 1px dotted rgb(204, 204, 204); border-top: 1px dotted rgb(204, 204, 204); padding: 5px 0px;">مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، از آغاز مرمت کاروانسرای مشجری نائین در کویر شرق استان اصفهان خبر داد.</p><div class="post-content" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 2.1em; font-size: 1em;">چمدان:امروز ۱ آبان ماه، فریدون الله یاری مدیر‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان از آغاز مرمت کاروانسرای مشجری نائین در کویر شرق استان اصفهان جهت واگذاری به بخش خصوصی و تغییر کاربری آن به مرکز اقامتی و پذیرائی بین راهی خبر داد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 2.1em; font-size: 1em;">الله یاری گفت: «بنای تاریخی کاروانسرای مشجّری یکی از شش کاروانسرای بزرگ شهرستان نائین و در ۵۵ کیلومتری شرق انارک حد واسط شهر انارک و روستای چوپانان قرار گرفته که با فاصله ۱۰ کیلومتری از جاده اصلی قرار دارد.»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 2.1em; font-size: 1em;">مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان خاطر نشان کرد: «جبهه ورودی کاروانسرا به صورت طاق نما بوده که در هر طرف سه طاق نمای آجری وجود دارد، همچنین پی ها و ازاره های دیوارها ی نمای بیرونی از سنگ قلوه ساخته شده است.»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 2.1em; font-size: 1em;">او عنوان کرد: «با پی گیری های صورت گرفته توسط اداره میراث فرهنگی شهرستان و اداره کل میراث فرهنگی استان، جهت جذب سرمایه گذار برای کاروانسراها به عنوان یک ظرفیت باالقوه، این کاروانسرا برای تبدیل به مرکز اقامتی و پذیرایی بین راهی موفق به دریافت موافقت اصولی تغییر کاربری این بنا در سال ۱۳۹۲ و با تکمیل پرونده مجوز احداث آن نیز در سال ۱۳۹۴ جهت سرمایه گذار صادر شده است.»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 2.1em; font-size: 1em;">به‌گزارش روابط‌عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان،الله یاری تأکید کرد: «مرمت های اصلی این بنا که توسط استادکاران سنتی مجرب در حال اجرا است شامل ایزوله کامل پشت بام و تعمیر آجر های فرسوده و شکسته بام و شیب بندی و مرمت ناودان ها، مرمت و پی بندی دیوارهای فرسوده و نشست کرده، مرمت آجرهای فرو ریخته در قسمت هایی از بنا از جمله در پیشانی ورودی نمای اصلی و همین طور ایوان روبروی ورودی اصلی و نیز کف سازی بنا است.»</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-rendering: optimizeLegibility; line-height: 2.1em; font-size: 1em;">این پروژه با پیشرفت حداقل ۴۰درصد هم اکنون با طرح تأییدشده توسط اداره کل در حال اجرا است</p></div></div> text/html 2018-10-19T14:24:19+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) انتخاب هیأت امنای حسینیه چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2090 <div><br></div><div><b>.</b><b style="color: rgb(48, 48, 48); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 12.8px; text-align: right;">انتخاب هیأت امنای حسینیه چوپانآن</b></div><div>به گزارش کانال تلگرامی چوپانان:</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>بسم الله الرحمن الرحیم</div><div>صبح امروز به دعوت شورای اسلامی روستا جلسه ای باحضور جمعی از بزرگان ،معتمدین وهمچنین جوانان ابادی&nbsp; در حسینیه بمنظور همفکری و مشارکت در حل مسائل حسینیه برگزار گردید.&nbsp;</div><div>در ابتدای جلسه بعد از تلاوت قران مجید و خوش امد گویی به حاضرین توسط شورای اسلامی ،</div><div>جلسه با سخنرانی حاج غلام نجفیان و تجلیل وتکریم از خدامی که در این سالها زحمت کشیدن بطور رسمی ادامه پیدا کرد</div><div>سپس تعدادی از عزیزان نکته نظرات خود را در قالب انتقاد وپیشنهاد بیان کردند</div><div>در ادامه از تمام افرادی که تمایل به عضویت در هیئت امنا داشتند نام نویسی گردید تا رای گیری با رسمیت وتحت نظارت شورای انجام شود درپایان رای گیری تمامی ارای جمع شده از 74نفر حاضر در حسینیه، توسط تیم نظارت متشکل از اقایان محمدرضا پاسیار ،محمود خانلری ، ودکتر مهدی حلوانی جمع اوری و شمارش گردید</div><div>که 10نفر بطور مستقیم انتخاب شدن و اقایان محمد جلالپور و حسن ثابتی با ارای مساوی به دور بعد رای گیری کشیده شدن که با رای گیری مجدد بین این دوعزیز ،اقای محمد جلالپور بعنوان نفر یازدهم انتخاب گردید.</div><div>واین یازده بزرگوار بهمراه پیر غلام حاج علی اکبر پیر محمدی و همچنین نماینده شورای اسلامی ،سیزده اعضای تشکیل دهنده هیئت امنای حسینیه 72 تن چوپانان بمدت 3سال&nbsp; را برعهده دارند اسامی هیئت امنای انتخابی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>1_حاج غلامرضا نجفیان&nbsp;</div><div>2_علی خسرجلالپور&nbsp;</div><div>3-مجتبی رفیع</div><div>4-امرالله کلانتری</div><div>5-حاج حسین سعادت</div><div>6-حاج محمد اسکندری</div><div>7-علی فاضلی</div><div>8-حاج محمد مراد</div><div>9-سیدحسام الدین موسوی</div><div>10_حاج حسن ابنی</div><div>11-محمد جلالپور(عبدالحسین)&nbsp;</div> text/html 2018-10-19T05:27:32+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) بازدید کارشناسان حفظ نباتات از باغات و مزارع دهستان چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2088 <table class=" " dir="rtl" border="0" cellpadding="0" width="100%" style="font-size: 12px; color: rgb(51, 51, 51); width: 480px;"><tbody><tr><td valign="top" style="padding: 0.75pt;"><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.75in 12pt 45pt; padding: 0px; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span dir="ltr" style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: blue;">97/07/26</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br><br></span><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">بازدید کارشناسان حفظ نباتات از باغات و مزارع دهستان چوپانان</span></strong></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.75in 12pt 45pt; padding: 0px; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><img src="http://www.agri-naein.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\20\%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%2027.97.jpg" style="border: 0px; max-width: 450px;"></span></p><span lang="AR-SA" style="font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span><p style="margin: 0px; padding: 0px;"></p><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0px 0.75in 0px 45pt; padding: 0px; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">در روز یکشنبه مورخ 22/07/97 کارشناسان حفظ نباتات استان و شهرستان از مزارع ...</span><span dir="ltr" style="font-size: 8pt; font-family: Tahoma, sans-serif;"></span></p></td><td valign="top" style="padding: 0.75pt;"></td></tr><tr><td colspan="2" valign="top" style="padding: 0.75pt;"><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.75in 0.0001pt 45pt; padding: 0px; text-align: justify; line-height: 20pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، در روز یکشنبه مورخ 22/07/97 کارشناسان حفظ نباتات استان و شهرستان از مزارع یونجه و باغات پسته دهستان چوپانان بازدید نمودند. شایان ذکر است در این بازدید توصیه های لازم جهت مبارزه با آفات و بیماریها و توصیه کوددهی در باغات پسته بعد از برداشت ارائه گردید.</span><span dir="ltr" times="" new="" roman",="" serif;"="" style="font-size: 12pt;"></span></p></td></tr><tr><td colspan="2" valign="top" style="padding: 0.75pt;"><p class=" " dir="rtl" style="margin: 0in 0.75in 0.0001pt 45pt; padding: 0px; text-align: right; line-height: normal; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif;">استفاده از این خبر بدون ذکر&nbsp;<span style="color: red;">منبع</span>&nbsp;ممنوع است</span></p></td></tr></tbody></table> text/html 2018-10-15T03:27:49+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) پروژه پخش سیلاب عباس آباد چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2086 <div align="baseline" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><strong>پروژه پخش سیلاب عباس آباد چوپانان</strong></font></div><div align="baseline" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8339943842/بند_خاکی_چوپانان.jpg" style="border: 0px; max-width: 450px;"></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">پیمانکار :شرکت آفتاب چشمه آریانا</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;کارفرما:اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;این پروژه از معدود پروژه هایی است که&nbsp; پس از کلنگ زنی مسئولان ، بویژه استاندار محترم اصفهان، نماینده محترم شهرستانهای نایین و خوروبیابانک در مجلس شورای اسلامی،فرماندار محترم نایین و ... کلنگ آن به زمین نیافتاد و بدست پیمانکار سپرده شد .</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;پروژه مذکور در تاریخ&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کلنگ زنی شد و تا امروز پیشرفت قابل قبولی داشته است .</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ماحصل تلاش این عزیزان ، سد خاکی خواهد شد :</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">بطول ۲۰۰۰ متر&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">عرض عرصه ۲۰ متر&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">عمق ریشه ، ۱/۲۰- متر ، از سطح زمین</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">ارتفاع تاج سد ، ۳/۵۰ متر از سطح زمین</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">دستک شرقی ۲۲۰ متر&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">دستک غربی ۶۵ متر&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">&nbsp;زیر سازی سد (بند خاکی) از عمق ۱/۲۰متری شروع شده و با لایه های ۲۰ سانتیمتری خاکریزی،تسطیح و با غلطک کوبیده میشود ، آزمایشگاه مستقر در پروژه تراکم لایه ها را کنترل نموده و مهندسین ناظر مستقر در پروژه نظارت کامل بر عملیات دارند .</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">در مواردی ، از افراد بومی و محلی شنیدم که عنوان میکنند بند خاکی یارای مقاومت در برابر سیلابها را نداشته و شاید شکسته شدن و تخلیه یکباره آبهای ذخیره شده مخاطراتی برای پایین دست و بخصوص چوپانان داشته باشد !</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">در مذاکره ای که بنده با مهندس محمدیان مجری پیمانکار داشتم ، و بیان مشخصات سد ، ابعاد و زیرسازی و حجم بالای ذخیره آب و تعبیه دو دریچه تخلیه سرریز در وسط بند ، خطرات احتمالی را به حد صفر میرساند .</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">✅ هدف از اجرای این پروژه ، کنترل سیلابهای فصلی که منشا آن کوههای مرتفع عباس آباد میباشد ، بوده به گونه ای که سیلابها در پشت این بند خاکی ذخیره شده و به مرور در زمین نفوذ کرده و به بستر آبهای زیر زمینی وارد شده و موجب افزایش آب چاهها و قناتها شده و همچنین در کاهش درصد شوری و املاح آب تاثیر مستقیم دارد .</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">اگر حجم آب زیاد باشد ، مازاد آن ازدریچه های سر ریز تخلیه شده و به آرامی به اصطلاح در حوضچه آرامش (زمین های پشت سد ) جریان یافته و چون به آرامی مسیل را طی میکند در زمین نفوذ میکند و مانع از تخریب مراتع و پوشش گیاهی منطقه میشود .</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">⁉️یکی دیگر از دغدغه های مالکان عباس آباد ، تخریب جاده دسترسی بوده و برخی قرارگرفتن جاده پیشنهادی را در سمت غربی و پایین دست سد مناسب ندانسته و براین عقیده اند که پس از جمع شدن آب در پشت سد ، بدلیل وجود شیب ظاهری به سمت جاده ، آب مازاد به جریان افتاده و موجب تخریب و فرسایش جاده میگردد ، که پس از طرح این موضوع با مهندس محمدیان ، ایشان بیان داشتند باتوجه به اینکه عمق آب از خط الراس تراز سد ، در وسط حدود ۳/۵ متر است و در انتهای سد در محل دستکها عمق شاید به نیم متر برسد ، جریان یافتن آب از گوشه های انتهایی سد را منتفی دانسته و عنوان داشتند آب مازاد قبل از جریان یافتن از گوشه ها از دریچه های سرریز تخلیه خواهد شد .</font><font face="times new roman, times, serif" size="4">در پایان ضمن سپاس از پیگیری مسئولین محترم استان و شهرستان و مسئولین بومی و قدردانی از تلاش بی وقفه پیمانکار و مهندسین محترم نظارت و کارفرما ، امیدواریم پروژه همین روند را طی کرده و قبل از رسیدن به فصل بارشهای بهاری پروژه به حد ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی برسد که خدای نکرده ، با توجه به اینکه طبق پیش بینی ها پاییز و زمستان پر بارشی را درپیش داریم ، شاهد بروز مشکلات و خسارات و تعطیلی های پروژه نباشیم . انشااله&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">تصاویری از پروژه پخش سیلاب عباس آباد چوپانان در ادامه خواهید دید .</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">یا حق&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">علینقی جلال</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">کانال تلگرامی چوپانان امروز&nbsp;</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4">یکشنبه ۲۲مهرماه ۹۷</font></div> text/html 2018-10-14T14:57:18+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) «دستگیری 5 نفر از عوامل دخیل در تعرض به خودروهای عبوری در محور چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2085 <div class="date" style="margin-bottom: 10px; color: rgb(119, 119, 119); text-align: right;">یکشنبه 22 مهر‌ماه سال 1397 ساعت 18:24</div><div class="text" style="font-size: 9pt; line-height: 1.8em; color: rgb(51, 51, 51); text-align: right;"><table cellspacing="1" cellpadding="0" width="100%" border="0" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><tbody><tr><td><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong>&nbsp;«دستگیری 5 نفر از عوامل دخیل در تعرض به خودروهای عبوری در محور چوپانان&nbsp;&nbsp;</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong>دادگستری کل استان اصفهان: سیدنصرالدین صالحی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان نایین ضمن اعلام این خبر گفت: با وصول گزارشاتی مبنی بر شکستن شیشه خودروهای عبوری در محور چوپانان، دستورات قضایی لازم صادر شد و پس از تحقیقات یگان های انتظامی 5 نفر از عوامل دخیل در این امر شناسایی و دستگیر شدند.</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong>وی افزود: در تحقیقات انجام شده مشخص گردید این افراد تحت تحریک فضای مجازی مرتکب این عمل شده اند.</strong></p><p dir="rtl" style="margin: 0px 0px 18px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><strong>صالحی تأکید کرد: رسیدگی به اتهامات این افراد با سرعت و جدیت در دستور کار قرار گرفته و نامبردگان با صدور قرار تأمین متناسب روانه زندان شدند.</strong></p></td></tr><tr><td class="Summary Normal" style="line-height: 18px;">کد: 150350<br>گروه:&nbsp;<a href="http://dadgostari-es.ir/Default.aspx?tabid=3343&amp;articleType=CategoryView&amp;categoryId=249" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;">اخبار</a>,&nbsp;<a href="http://dadgostari-es.ir/Default.aspx?tabid=3343&amp;articleType=CategoryView&amp;categoryId=452" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 51, 51); margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline; outline: 0px;">اخبار شهرستانها</a><br>نویسنده خبر: روابط عمومی</td></tr></tbody></table></div> text/html 2018-10-14T05:18:38+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) آمارگیری از روستای چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2084 <div><font size="5"><b>&nbsp;آمارگیری از روستای چوپانان</b></font></div><div>اطلاعیه فوری</div><div>طرح آمارگیری از روستای چوپانان همزمان با سراسر کشور از تاریخ 21 مهر ماه لغایت 21 آبان ماه اجرا می گردد.با عنایت به اینکه گردآوری اطلاعات صحیح و دقیق می تواند کمک شایانی به برنامه ریزی مسکن روستا نماید، خواهشمند است با مامور آمارگیری شهرستان آقای محمد مهدی احمدی و ارائه اطلاعات دقیق به نامبرده اقدام نمایید.ضمنا خواهشمند است به تمامی همولایتی اطلاع داده شود.با تشکر</div><div>شورا و دهیاری چوپانان</div> text/html 2018-10-05T03:36:55+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) معرفی روستای ایراج http://choopananabad.mihanblog.com/post/2083 <div><div><font size="5" color="#3333ff"><b>معرفی روستای ایراج</b></font></div><div><font size="5" color="#3333ff"><b><br></b></font></div><div><img src="http://esfahanemrooz.ir/uploads/posts/2018-10/1538636576_2f901e1f-45d3-4689-a964-7c2b952778b9.jpg" alt="معرفی روستای ایراج"></div><div><span style="font-size: small;">&nbsp;اصفهان امروز :12 مهر 1397, 10:33 / ک خبر:58170</span></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">روستای ایراج یک روستای زیبا با 33 چشمه در دل کویر با جاذبه های توریستی است این روستا یک روستای منحصر به فرد از نظر جذب و حمایت از سرمایه گذاران است. فاصله تا اصفهان 360 کیلومتر. فاصله تا نایین 220 کیلومتر. فاصله تا خوروبیابانک 54 کیلومتر. كویر مركزی ایران كه به دشت كویر موسوم است ‏‌در بخش شمال فلات ایران قرار دارد .</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;روستای ایراج یک روستای زیبا با 33 چشمه در دل کویر با جاذبه های توریستی است این روستا یک روستای منحصر به فرد از نظر جذب و حمایت از سرمایه گذاران است. فاصله تا اصفهان 360 کیلومتر. فاصله تا نایین 220 کیلومتر. فاصله تا خوروبیابانک 54 کیلومتر. كویر مركزی ایران كه به دشت كویر موسوم است ‏‌در بخش شمال فلات ایران قرار دارد .</font></div><div><font size="2">این چاله زمین شناسی از خشك ترین نواحی ایران است بزرگترین بیابان بسته محصور در خشكی كره زمین به شمار می رود .اگر زمین كویر سوزان است ‏آسمان نیلگون وپرستاره ای دارد‌‏،كه سرا پرده ملكوت خداست . نگریستن به آسمان،ناظرین را به اندیشیدن وسیر آفاقی وا می دارد كه پختگی فكری‏، رشدعقلی وشكوفایی اندیشه ها واستعدادها،ارمغان آن است.مهتاب كویرمهربان است وآرامش بخش، افق گسترده كویركه نه فرازی دارد ونه نشیبی، ‏‌انسانهایی گشاده رو ،مهربان ومهمان نوازی را بار آ ورده است. ازایراج در متون جغرافیایی قرن پنجم با نام ارابه یاد شده است و گویش قدیمی و محلی ارا نام دارد. این روستا در 30 كیلومتری جنوب خور در 54درجه و47دقیقه طول شرقی و33درجه و27 دقیقه عرضی شمالی قرار دارد . منبع آب روستا از 33 چشمه تامین می شود . حال با توجه با اینكه قدمت این منطقه به زمان هخامنشینیان برمی گردد ،می توان از غاری كوچك در ایراج نام برد به نام (چونمادو) كه در گویش محلی (چون) به معنی سوراخ و غار ،و برای كلمه (مادو) در گویش محلی معنی خاصی نمی توان پیدا كرد، و چون در این گویش به تمامی اسم ها (و) اضافه می كنند وجود این غار باید از زمان مادها كه قبل ازهخامنشینیان بود ه اند باشد . در ادوار مختلف مردم روستا از این غار به عنوان پناهگا ه استفاده می نمودند. همچنین نامی قدیمی در گویش محلی وجود داردکه به ارا معروف است. این نام باید یك نام زرتشتی باشد .وجود گورستانهای گبری که تاچندی قبل وجود داشت وبه مزارگبرها معروف بود حكایت از زرتشتی بودن اهالی داشته است. و همین آثار وگویش ها حاکی از قدمت این روستا می باشد، و به عهد ساسانیان برمی گرددکه دین رسمی ایرانیان زرتشتی بوده است.</font></div></div><div><img src="http://esfahanemrooz.ir/uploads/posts/2018-10/1538636602_23b5a93f-1486-476d-bcb7-ddae2d2a122b.jpg"><img src="http://esfahanemrooz.ir/uploads/posts/2018-10/1538636561_6819af1f-8509-4841-af48-76e5803628a1.jpg"><img src="http://esfahanemrooz.ir/uploads/posts/2018-10/1538636561_271e4f3d-c61d-4d5d-bdb3-7924e288d00c.jpg"></div> text/html 2018-09-30T21:11:16+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) افزون از 60 کیلوگرم تریاک در چوپانان کشف شد http://choopananabad.mihanblog.com/post/2078 <h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; margin: 0px 0px 10px; font-size: 21px; line-height: normal; color: rgb(12, 53, 85); background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;">افزون از 60 کیلوگرم تریاک در چوپانان کشف شد</h1><blockquote style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 0px; border-right: 5px solid rgb(238, 238, 238); background: rgb(249, 249, 249); color: rgb(51, 51, 51); outline: none !important;"><h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" style="box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(95, 101, 97); margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify; outline: none !important;">اصفهان - ایرنا - فرمانده انتظامی نائین از کشف بیش از 60کیلوگرم تریاک در سه راهی چوپانان این شهرستان خبر داد و گفت : این مقدار مواد مخدر از یک دستگاه پژو 206 کشف شده است.</h3></blockquote><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_bodytext" class="BodyText" style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;"><div class="MainImageBox" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin-bottom: 15px; outline: none !important;"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="افزون از 60 کیلوگرم تریاک در نایین کشف شد" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img8.irna.ir/1397/13970708/83049585/n83049585-72574649.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; max-width: 100%; max-height: 100%; display: inline-block; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.075) 0px 1px 2px; outline: none !important;"></div><p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_BodyLabel" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 30px; font-size: 13px; text-align: justify; outline: none !important;">سرهنگ صادق کاظم زاد روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : در این ارتباط چهار نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">وی اظهارداشت : ماموران پاسگاه چوپانان مستقر در سه راهی چوپانان - اردکان حین کنترل خودروهای عبوری به خودروی یاد شده که قصد دور زدن سه راهی به سمت نائین را داشت مشکوک و متوقف کردند.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">به گفته فرمانده انتظامی نائین 2 خودروی دیگر مربوط به خودروی حامل مواد مخدر توقیف نیز شدند.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">کاظم زاد تاکید کرد : نیروی انتظامی برخورد با توزیع کنندگان مواد مخدر را در اولویت وظایف خود قرار داده و هرگز اجازه سرکشی به آن ها نخواهد داد.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">سه راهی چوپانان در 190 کیلومتری نایین و این شهرستان در 140 کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است</p></div> text/html 2018-09-25T14:44:43+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) تصادف در جاده چوپانان - انارک پنج مصدوم داشت http://choopananabad.mihanblog.com/post/2077 <h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; margin: 0px 0px 10px; font-size: 21px; line-height: normal; color: rgb(12, 53, 85); background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;">تصادف در جاده چوپانان - انارک پنج مصدوم داشت</h1><blockquote style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 0px; border-right: 5px solid rgb(238, 238, 238); background: rgb(249, 249, 249); color: rgb(51, 51, 51); outline: none !important;"><h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" style="box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(95, 101, 97); margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify; outline: none !important;">اصفهان - ایرنا - برخورد یک دستگاه خودروی سواری پراید با کامیونت ایسوزو در کیلومتر پنج جاده چوپانان - انارک موجب مصدومیت پنج تن شد.</h3></blockquote><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_bodytext" class="BodyText" style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;"><div class="MainImageBox" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin-bottom: 15px; outline: none !important;"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="تصادف در جاده چوپانان - انارک پنج مصدوم داشت" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img8.irna.ir/1397/13970703/83043201/n83043201-72564056.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; max-width: 100%; max-height: 100%; display: inline-block; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.075) 0px 1px 2px; outline: none !important;"></div><p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_BodyLabel" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 30px; font-size: 13px; text-align: justify; outline: none !important;">مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این حادثه ساعت پنج و 31 دقیقه بامداد امروز به اورژانس 115 اعلام و به دنبال آن دو واحد امدادی اورژانس پیش بیمارستانی به محل اعزام شد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">دکتر غفور راستین افزود: مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی اولیه در محل، برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان حشمتیه نائین و درمانگاه چوپانان منتقل شدند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">علت بروز این حادثه در دست بررسی است</p></div> text/html 2018-09-24T15:53:46+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) نبض پاییزی چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2075 <h1 class="title" id="page-title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 28px; line-height: normal; font-family: NassimBold; letter-spacing: -0.05em; color: rgb(178, 34, 34); background-color: rgb(254, 254, 254);">نبض پاییزی چوپانان</h1><div class="block block-system block-main block-system-main odd block-without-title collapsiblock-processed" id="block-system-main" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: inherit; background-color: rgb(254, 254, 254);"><div class="block-inner clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"><div class="content clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"><div about="/content/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86" typeof="sioc:Item foaf:Document" class="node node-article node-published node-not-promoted node-not-sticky author-operator odd clearfix" id="node-article-81793" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: Nassim;"><div class="content clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: tahoma;">تاریخ درج : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷</div><div class="field field-name-field-newspaper-num-ref field-type-node-reference field-label-inline clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"><div class="field-label" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; float: right; display: inline;">شماره روزنامه:&nbsp;</div><div class="field-items" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; float: right; display: inline;"><div class="field-item even" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; display: inline;"><a href="http://www.isfahanziba.ir/content/13970702-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-3302" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; color: rgb(149, 149, 149);">1397/07/02 (شماره 3302)</a></div></div></div><div class="node-links" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-top-style: initial; border-right-style: initial; border-bottom-style: dotted; border-left-style: initial; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(206, 206, 206); border-left-color: initial; border-image: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"><div class="social-links" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;">منبع: اصفهان زیبا</div><div id="changesize" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"><a href="http://www.isfahanziba.ir/content/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86#" class="increase" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; color: rgb(149, 149, 149);"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.isfahanziba.ir/sites/all/themes/eziba/img/zoom-in-plus.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; width: 30px; height: 30px;"></a>&nbsp;<a href="http://www.isfahanziba.ir/content/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86#" class="reset" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; color: rgb(149, 149, 149);"></a><a href="http://www.isfahanziba.ir/content/%D9%86%D8%A8%D8%B6-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86#" class="decrease" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; color: rgb(149, 149, 149);"><img typeof="foaf:Image" src="http://www.isfahanziba.ir/sites/all/themes/eziba/img/zoom-in-minus.png" alt="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: none; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; width: 30px; height: 30px;"></a></div></div><div class="node-news-header" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"></div><div class="node-news-title" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 30px; line-height: normal; font-family: NassimBold; color: rgb(178, 34, 34) !important;"></div><div class="np-image" style="margin: 0px 10px 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; float: left;"></div><div class="np-subtitr" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"><div class="field field-name-field-sub-titr field-type-text field-label-hidden" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"><div class="field-items" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"><div class="field-item even" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 28.6037px; line-height: inherit; font-family: inherit; color: rgb(254, 126, 46);">در دو ماه پیش رو، به لافتِ اصفهان سفر کنید</div></div></div></div><span class="print-link" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit;"></span><div class="field field-name-body field-type-text-with-summary field-label-hidden" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; text-align: justify !important;"><div class="field-items" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;"><div class="field-item even" property="content:encoded" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;"><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">علیرضا دامادزاده*</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">به ابتدای پاییز که می‌رسید، از گوشه و کنار شهر می شنوید که حالا فصل سفر به کویر است. ایران هم که مخزن کویرهای دلرباست. کویر مرکزی ایران که هر گوشه آن به نامی خوانده می شود به دو بخش دشت کویر و کویر لوت تقسیم می شود. سر و کار ما حالا با اولی است. آن هم فقط گوشه ای که قدمت طبیعی آن چند میلیون سال است ولی از نظر تاریخی فقط کمی بیشتر از یک قرن عمر دارد؛ روستای چوپانان که معماری منظم و چشم نوازی&nbsp; دارد ، بافت و بادگیرهایش شما را به یاد یزد یا لافت می‌اندازد و طبیعت کویری بکرش باعث شده گردشگران برای دیدارش راهی شمال شرق استان اصفهان شوند.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">روستای چوپانان یک روستای جدید است. قدمت آن دقیقا به 12 آبان 1277 خورشیدی باز می گردد. آن سال ها در محل روستای چوپانان قبل از اینکه روستایی شکل بگیرد، چاه آبی وجود داشت که گله دارها، ساربان ها و شتردارها برای آب دادن به دام خود از آن استفاده می کردند. در همان سال ها چند تن از شتردارها و گله داران یک رشته قنات در کویر حفر&nbsp; می کنند سپس به دلیل آب زیاد قنات به کشاورزی و کاشت درختان نخل&nbsp; روی&nbsp; می آورند و این گونه هسته اولیه روستا به دور منبع آب شکل می گیرد. از آنجایی که بیشتر این شتردارها اهل انارک(شهری در میان کویر) و مشغول شغل باربری از جنوب به تهران بودند به دلیل هرج و مرج های اواخر دوره قاجار ترجیح دادند شغل خود را تغییر&nbsp; دهند و کشاورزی کنند&nbsp; بنابراین در این روستا ساکن شدند.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برنامه ریزی مسیر<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">این روستا در 165 کیلومتری شهر نائین و حدود 300 کیلومتری شرق شهر اصفهان از توابع همین استان قرار دارد.&nbsp; از شمال به ریگ جن، شهر جندق و استان سمنان، از شرق به شهرستان خور و استان یزد در مسیر شهرستان طبس، از جنوب پناهگاه حیات وحش عباس آباد و بخشی از محدوده شهرستان اردکان یزد و از غرب به شهرستان انارک منتهی می شود. مختصات جغرافیایی چوپانان مدار 54 درجه 37 - دقیقه شرقی و 33درجه 61 - دقیقه شمالی بوده و با در نظرگرفتن تمام زمین های کشاورزی و باغ های اطراف وسعتی برابر با چهارصد هکتار دارد.&nbsp;&nbsp; فاصله چوپانان تا اصفهان، 300 کیلومتر&nbsp; (حدود چهار ساعت)، تا تهران 550 کیلومتر (حدود هفت ساعت)، تا یزد 240 کیلومتر (حدود 3.5 ساعت)، تا مشهد 880 کیلومتر&nbsp; (حدود 10 ساعت) تا نائین 165 کیلومتر&nbsp; (حدود 2.5 ساعت) و تا خور 90 کیلومتر&nbsp; (حدود 75 دقیقه) است که با توجه به این ساعات می‌توانید مسیر مورد علاقه‌تان را برای سفر برنامه ریزی کنید.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چرا چوپانان؟&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">اما دلیل اینکه چوپانان به منزله مقصد گردشگری معرفی می شود چیست؟ جاذبه های گردشگری این منطقه کدام اند؟ فقط روستا را ببینیم یا ... روستاگردی در چوپانان و طبیعت اطراف آن یک روز کامل یا دو روز وقت لازم دارد، شاید برای هر کدام از جاذبه ها زمان بیشتری لازم باشد اما برای یک سفر کوتاه دو روزه می توان به ویژگی های اصلی آن توجه بیشتری داشت، از جمله معماری روستا، طبیعت کویری و کوهستانی آن،&nbsp; روستاهای همسایه و شنیدن داستان های کویرنشین های چوپانان. روستای چوپانان از بدو تأسیس طبق اصول شهرسازی با خیابان ها و کوچه ها کاملا موازی و عمود بر هم ساخته شده است.&nbsp; در کنار ورودی خانه ها دو سکو وجود دارد به طوری که کسی که در کوچه در حال گذر است، نمی تواند داخل منزل را ببیند. همچنین امنیت این کوچه ها با استفاده از ارتباطات منظم آنها تأمین می شد. این کوچه ها با عرض کم و بیشتر&nbsp; در جهت بادهای غرب به شرق ساخته شده تا از انباشته شدن ماسه در زمان طوفان شن در پشت دیوار ها جلوگیری کند.&nbsp; مصالح به کار رفته در ساخت این روستا خشت و گل است که به دلیل قرمز بودن رنگ خاک در این منطقه روستا نیز به همین رنگ درآمده&nbsp; است.&nbsp; معمولا خانه های قدیمی روستا در یک طبقه و دور تا دور حیاط خانه ساخته می شدند. قرمز بودن رنگ خاک منطقه به وضوح به چشم می آید به خصوص اگر عصر هنگام به سمت شمال غرب روستا رفته و از تپه های ماسه ای بالا بروید، منظره ای که می بینید از کم نظیرترین مناظر کویری است.&nbsp; دشتی سرخ رنگ و سنگی که کوهپایه کوه های اطراف این دشت است و تپه های ماسه ای که رشته وار و به هم پیوسته یک هارمونی تصویری چشم نواز ایجاد کرده اند. انگار که این تپه ها برای ساخت حوضچه هایی با زمین سنگی سرخ کنار هم گرد آمده باشند.&nbsp; در این میان درختچه های تاغ و گاه گاه رد پای جانورانی هم به چشم می خورد.&nbsp; حالا زیر پای خود را نگاه کنید، کمی از ماسه ها را کنار بزنید و بخشی از آن سنگ های قرمز را لمس کنید. اینجا جنوب ریگ جن است، یکی از جاذبه های طبیعی منطقه و البته تا چند سال پیش بسیار خطرناک. گذر از میان این کویر به دلیل وجود باتلاق های نامشخص و نبود منابع آب و غذا تا چند دهه پیش تقریبا ناممکن بود. روستای چوپانان دارای نخلستان های زیبایی است که کمتر نخلستان دیده ای را به خود جذب می کند. پیاده روی در میان این نخل ها که به اندازه یک قرن داستان در میان خود نهفته دارند هم همراه با باغ دارها و افراد محلی خالی از لطف نیست. همین مردم محلی هستند که با مهر خود پذیرای مهمانان و گردشگرهای این منطقه هستند.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اقامت و غذا در چوپانان<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">با رونق گرفتن صنعت گردشگری و به ویژه معرفی کویرهای این منطقه، مردم نیز با تغییر کاربری بخشی از منازل خود به اقامتگاه های بومگردی به مسافران خدمات اقامتی و خوراکی ارائه می دهند، پیشنهاد می شود از غذاهای این مردم بچشید، هم با فرهنگ غذایی آنها آشنا می شوید و هم به رونق روستا کمکی کرده اید.&nbsp; معمولا غذای مردم این منطقه از گوشت شتر تهیه می شود مثل کباب شتر، یا خورشت قیمه با گوشت شتر، یا عدس پلو با گوشت شتر. شب را در یکی از همین خانه های بومگردی بگذرانید و برای دیدن آسمان کویر کمی از روستا دور شوید.&nbsp; بهتر است به پشت همان تپه هایی که قبلا در موردش صحبت شد بروید. تا هم از آلودگی نوری روستا و هم جاده در امان باشید، هم سکوت شب کویر&nbsp; را تجربه کنید.&nbsp; یادتان باشد شب ها کویر سرد می شود پس لباس مناسب و چراغ پیشانی همراه داشته باشید. بهتر است با یکی از مردم محلی بروید تا راه برگشت را هم گم نکنید، یا از GPS دستی همراه استفاده کنید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جاذبه‌های اطراف<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">روستای چوپانان در شمال پناهگاه حیات وحش عباس آباد قرارگرفته است.&nbsp; پاسگاه محیط بانی این پناهگاه در کنار روستا (شرق) و در مسیر رسیدن به ایستگاه سوخت چوپانان است. این پاسگاه توسط مأموران محیط بانی از همین روستا کنترل می شود و می توانید با مراجعه به این پاسگاه از اطلاعات خوبی محیط بان ها بهره مند شوید. شاید بتوانید به کمک آنها و همراهیشان گشتی در مناطق مناسب بازدید منطقه هم داشته باشید.&nbsp; برای بازدید از مناطق خاص پناهگاه و حیوانات آزاد به کسب مجوز از سازمان محیط زیست استان اصفهان با تایید اداره محیط زیست نائین نیاز است. در این پناهگاه می توان حیواناتی از جمله گرگ، پلنگ (به ندرت)، قوچ و میش، کل و بز، هوبره، کبک و تیهو&nbsp; و ... را در دنیای آزاد جانوران مشاهده کرد.&nbsp; اگر علاقه ای به این بخش ندارید می توانید به روستای ربات بادام رفته و باقیمانده کاروانسرا یا همان ربات روستای قدیمی را ببینید، همچنین بازدید از آب انبار قدیمی قنات چوپانان در روستای ربات بادام هم تجربه‌ خوبی برای گردشگران منطقه است. اطراف این روستا جاذبه های دیگری نیز هست که به صورت فهرست وار به آنها اشاره می شود: شهر خور و دریاچه نمک، تپه های ماسه ای و پیاده روی در کویر، بازدید از روستاهای زیبای ایراج و گرمه و بیاضیه، بازدید از نیایشگاه ساسانی و موزه معدن سرب و روی نخلک، سافاری بر روی تپه های ماسه ای، بازدید از روستا و کویر مصر، تجربه خوردن هندوانه خودروی ابوجهل و عکاسی و ثبت خاطرات از یک مقصد کم نظیر.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زمان سفر<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">برای بازدید از روستای چوپانان بهتر است هفته آخر شهریور تا پایان آبان ماه یا&nbsp;&nbsp; اوایل اسفند تا پایان تعطیلات عید نوروز&nbsp; را انتخاب کنید. البته این نکته هم حائز اهمیت است که تقریبا همه هموطنان و مسافران از دیگر کشورها در همین زمان به چوپانان سفر می کنند و با این شرایط با کمبود امکانات اقامتی مواجه خواهید شد، بنابراین از قبل مکان موردنظر خود را رزرو&nbsp; کنید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چطور به چوپانان برسیم؟<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">دسترسی به این روستا فقط از طریق حمل و نقل جاده ای ممکن است. با سواری یا اتوبوس های بین شهری بروید، این اتوبوس ها معمولا فقط تا ابتدای جاده فرعی می روند و پنج کیلومتر را باید پیاده یا با خودروهای محلی بپیمایید.&nbsp; از اصفهان وارد جاده شرقی به سمت نائین می شوید، با پشت سر گذاشتن 135 کیلومتر به نائین می رسید.&nbsp; پیشنهاد می کنیم در مسیر از مسجد جامع، بازار و کارگاه های عبابافی و حناسابی هم بازدید کنید. با ادامه دادن جاده به سوی انارک به این شهر رسیده و می توانید یک نوبت از غذای خود را در کاروانسرایی که برای مسافران ساخته شده، صرف کنید و بعد از طی زمانی حدودا یک ساعت و نیم به چوپانان خواهید رسید.&nbsp; پیشنهاد<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">می کنیم برای این سفر دو یا سه روز در نظر بگیرید و تمام جاذبه های این منطقه را ببینید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نکات مهم سفر<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">نکاتی را در هنگام سفر به این مقصد و اطراف باید در نظر بگیرید:&nbsp;<br style="margin: 0px; padding: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;در گشت شبانه کویر به دلیل خنک شدن هوا نسبت به روز&nbsp; (در فصل های گرم تر) حیوانات کوچک و بزرگ برای تغذیه بیرون می آیند و لازم است برای آسیب نرساندن و آسیب ندیدن مراقبت ویژه ای بکنید. نترسید، حیوانات تا زمانی که مزاحمتی برای آنها ایجاد نکنید از شما می ترسند.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; ترجیحا&nbsp; از روشن کردن آتش خودداری کنید یا از درختچه های اطرافتان استفاده نکنید.آنها مدافع خاک در برابر فرسایش و دیوار دفاعی روستا در برابر حمله ماسه ها هستند. همچنین روشن کردن آتش در شب باعث می شود جانوران ریز و خزنده ها برای گرم شدن، از زیر ماسه ها بیرون بیایند.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;به هیچ وجه بدون کفش در شب راه نروید.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; آب کافی، همراه داشته باشید.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;جایگاه سوخت رسانی در دو کیلومتری روستا قرار دارد، اما گاهی به دلیل وجود فاصله زیاد تا مراکز استان و شهرهای بزرگ سوخت کافی ندارند، حتما از داشتن سوخت کافی مطمئن شوید.</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">&nbsp; روستا از خدمات اورژانسی و امدادی، درمانی، پلیس، تلفن ثابت و همراه و ... برخوردار است</p></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-09-24T15:28:13+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) تولید 14 میلیون تنی گندم هدف گذاری شد http://choopananabad.mihanblog.com/post/2074 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; color: rgb(154, 16, 16);"><h1 class="Htag" style="box-sizing: border-box; font-size: 36px; margin: 0px; font-family: inherit; font-weight: normal; line-height: 1.1; color: inherit; padding: 0px;"><a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/836685/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-14-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF" style="box-sizing: border-box; color: rgb(212, 0, 0); outline: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; direction: rtl; display: block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 19px; line-height: 24px; font-family: nassim-bold; text-align: right;">تولید 14 میلیون تنی گندم هدف گذاری شد</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; border-right: 4px solid rgb(212, 0, 0); direction: rtl; color: rgb(24, 9, 166); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18px; font-family: tahoma, Arial; padding: 8px 8px 0px; text-align: justify; margin-top: 8px;"><div class="subtitle_img" style="box-sizing: border-box; background: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/cotation.png&quot;) 0px 0px no-repeat; height: 30px; width: 30px;"></div>مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح گندم کشور گفت:برای سال زراعی 98-97 تولید حدود 14 میلیون تن گندم هدف گذاری شده است و میزان پرداخت مطالبات کشاورزان گندمکار نیز از مرز 76 درصد گذشت</div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; border-right: 4px solid rgb(212, 0, 0); direction: rtl; color: rgb(24, 9, 166); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18px; font-family: tahoma, Arial; padding: 8px 8px 0px; text-align: justify; margin-top: 8px;"><br></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; border-right: 4px solid rgb(212, 0, 0); direction: rtl; color: rgb(24, 9, 166); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 18px; font-family: tahoma, Arial; padding: 8px 8px 0px; text-align: justify; margin-top: 8px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;">سال زراعی از آغاز مهرماه هر سال آغاز می شود و تا پایان شهریور سال بعد ادامه دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;">طبق قانون وزارت جهاد کشاورزی هر سال باید در اواخر مردادماه نرخ خرید تضمینی کارشناسی شده خود را به دولت ارایه دهند تا قبل از شروع فصل زراعی جدید و تا پایان شهریورماه نرخ ها به کشاورزان اعلام شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;">وزارت جهاد کشاورزی نرخ پیشنهادی خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را در اوایل شهریورماه تعیین و به شورای اقتصادی ارایه می دهد تا قبل از شروع فصل کشت نرخ خرید تضمینی به کشاورزان اعلام شود که امسال این مهم همچنان در دست بررسی های کارشناسی در شورای اقتصاد قرار دارد و تاکنون اعلام نشده است</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;">منبع :<a href="http://www.tabnak.ir/fa/news/836685/تولید-14-میلیون-تنی-گندم-هدف-گذاری-شد" target="" title="" style="font-family: tahoma, Arial;">تابناک</a></p></div> text/html 2018-09-22T17:08:53+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) نقدی برمحرم امسال وحواشی آن http://choopananabad.mihanblog.com/post/2073 <div class="title" style="color: brown; direction: rtl; font-family: &quot;B Titr&quot;, tahoma; font-size: 12pt; font-weight: bold; margin-bottom: 0px;"><div class="date" style="text-align: center; color: green; margin-bottom: 5px; font-size: 7pt; margin-right: 10px; font-weight: normal; float: left;">شنبه 31 شهریور 1397نقدی</div>نقدی<a href="http://choopanan.mihanblog.com/post/3126" style="text-decoration-line: none; color: brown; direction: rtl; background-color: rgb(255, 253, 243);">&nbsp;برمحرم امسال وحواشی آن</a><hr size="1"><div style="clear: both;"></div></div><div class="body" style="direction: rtl; font-size: 9pt; line-height: 1.5em;"><div style="overflow: hidden;"><br></div><div style="overflow: hidden;"><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="height: 0px; width: 533.234px; border: 0px;"></div>طبق گزارشات عینی عزاداران حسینی درمراسم تاسوعا وعاشورای حسینیه72تن چوپانان ،مراسم امسال حواشی زیادی دربرداشته وموجب شده بسیاری ازمردم آنطورکه شایسته بوده نتوانند ازدهه اول محرم بهره مندشوند وطیف عظیمی را ناراحت وناراضی کرده است وتمام این حواشی ناشی ازضعف مدیریت بوده است.<div>باعنایت به نظرات شاهدان عینی مدیریت درحسینیه درحد مطلوب نبوده واز مداحی ها گرفته تا مسئولین پخش غذابگونه ای رفتارشده که نارضایتی اکثریت رادربرداشته.</div><div>ما همه میدانیم که مردمی که ازگوشه وکناراین سرزمین برای هرچه بهتربرگزارشدن دهه اول محرم خودرا به سرزمین مادری خود میرسانندتا درکناردیگرهمشهریان خود به عزاداری حسین (ع)بپردازند،عده ای که خودرا بانی ومجری وصاحب عزامیدانند رفتاری ازخودبروز میدهند که انگار حسینیه ومکان وعزای امام حسینه مختص آنهاست وبا عزاداران رفتارخوبی ندارند واهانت وتوهین به زن ومرد میکنند،کسانی که ازتریبون حسینیه استفاده میکنند فکرنکنند که صاحب عزا هستند وتافته جدابافته،</div><div>حق توهین ندارند وباید الگویی باشند دراین ایام برای دیگرعزاداران،امسال متاسفانه تعدادی ازافرادی که بصورت خودجوش همیشه تریبون رادردست میگیرند نتوانستند مردم عزاداررا راضی نگه دارند،مدیریت دربخش مداحی ضعیف بوده وبدون درنظرگرفتن حقوق دیگران بخش اعظم زمان رابه خود واطرافیان اختصاص داده اند،وبا دیگرعزیزانی که خواسته اند نوحه ای بخوانند بدرفتاری کرده اند ودرحدی که گویا میکروفون راهم ازدست جوانان گرفته اند واین رفتارهای اینگونه هرگز رفتاری شایسته این شبها نیست ما باید راه وشعور حسینی رامدنظر داشته باشیم نه شعار وتظاهر.</div><div>مگر مردمی که خانه وکاشانه خودرا دراین ایام بخدا می سپارند وبرای عزای حسین رهسپار چوپانان میشوند برای یک لقمه ای غذا به اینجا میایند که رفتاری ناشایست وبرخوردهای نازیبا ازخود نشان میدهیم مگر شما کیستید واین مردم کیستند.شما بارفتارتان دل مردم رابجای اینکه بدست بیاورید،رنجاندید وکمرنگ شدن عزاداریها وکم شدن عزاداران درسالهای آتی متوجه این دوستان مسئولی میشود که نتوانستند آنطور که شایسته بود ازمیهمانان سیدالشهدا پذیرایی نمایند وآنهاراراضی نگه دارند،مداحی ومدیحه سرایی حق همه است وباید بشکلی باشد که افراد شایسته ولایق وآنهایی که سبک وملودی وصدادارند ازآنها استفاده شود ، هرشخصی که صدای خوب واجرای خوب دارد باید ازوی استفاده شود،تاکنون هیچیک از آنهایی که تااین زمان نوحه سرایی میکنند بدرستی نتوانسته اند اجرا کنند زیرا نه صدایی داشته اند ونه سبک درست ونه استفاده ازملودی درست،حالا که اینچنین است وقراراست همه بصورت مبتدی نوحه بخوانند وهیچکس نیست که بصورت حرفه ای بخواند پس اجازه بدهیم همه بخوانند والا هیچکس از نوحه خوانهای تا کنون نتوانسته اند رسالت خودشان رابدرستی انجام دهند.</div><div>امیداست درسالهای آتی احترام ورفتار وکردار واندیشه متقابل را درک کنیم وازهرگونه بی احترامی حتی به کودکان نیزپرهیز کنیم وبگونه ای رفتار کنیم که این حسینیه جای سوزن انداختن نباشد .مدیریتها رابه افراد لایق بسپاریم وطریقه پذیرایی از عزاداران را اصلاح کنیم وزمانبندی در مدیریت حسینیه وبیرون از انرا بصورت صحیح ومتفکرانه انجام بدهیم وگفتارمان راعاری از توهین ولی سرشارازاحترام ادا نماییم.</div><div>درپایان ازتمامی دست اندرکاران، بانیان، مسئولین پخش،صوت،صدا،غذا،انتظامات،آشپزخانه،نظافت وکلیه افرادیکه بنوعی همکاری داشته اند کمال تشکروامتنان راداریم واجرهمه عزیزان با صاحب اصلی عزا سرورشهیدان،انشاالله</div><div>منبع: وبلاگ خبر گزاری چوپانان</div></div></div> text/html 2018-09-18T04:55:31+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) سانحه رانندگی در جاده خور به چوپانان چهارکشته داشت http://choopananabad.mihanblog.com/post/2072 <div class="clearbox" style="border: 0px; font-family: BbcNassim; font-size: 12.8px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-align: right;"><h2 class="jamaran fn24 fb float" style="border: 0px; font-family: BbcNassimBold; font-size: 24px; font-style: inherit; font-weight: normal; margin: 0px 0px 24px; padding: 0px 0px 0px 12px; vertical-align: baseline; float: right; width: 344px; box-sizing: border-box;"><a href="https://www.jamaran.ir/" style="border: 0px; font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 86, 137);">پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران -تهران</a></h2><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><a href="https://www.jamaran.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-195/1015085-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA" target="_blank" title="سانحه رانندگی در جاده خور به چوپانان چهارکشته داشت" itemprop="url" style="font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; border: 0px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 0, 0);">سانحه رانندگی در&nbsp; جاده خور به چوپانان چهارکشته داشت</a></div></div><div class="float w75 fullw768" style="border: 0px; font-family: BbcNassim; font-size: 12.8px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; float: right; width: 344px; text-align: right;"><article class="clearbox newsarticle" itemscope="" itemtype="http://schema.org/Article" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="m_column" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><div class="mt12 imgnews" itemtype="http://schema.org/ImageObject" itemprop="image" itemscope="" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 80px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; position: relative;"><a itemprop="url" href="https://static1.jamaran.ir/servev2/0Mla1I5B4HbQ/PBG64w6wfqErp47D1W9w0Jpfa8fpMiBcptkcLd6IQr4,/hYVLWyaoz4Tu.jpeg" class="block fancybox" rel="gallery" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; display: block;"><img itemprop="contentUrl representativeOfPage" src="https://static1.jamaran.ir/thumbnail/0Mla1I5B4HbQ/kzxwgq-JKBXtdnsW2DbwP7TrlD6N4XU8Y9m8yC_4JgzeX92dFRcloSAf9pvzqqJMywpgzrCJSonkiG3pI_QvVJMtK7Jf75PBiQTvnzVyt2xrbJxjiLdu6g,,/hYVLWyaoz4Tu.jpg" alt="سانحه رانندگی در جاده خور به چوپانان چهارکشته داشت" class="block wrapimg" style="border: none; font-family: inherit; font-size: 12.8px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; display: block; max-width: 100%;"><span class="rounded-icon" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 12.8px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; background: url(&quot;/images/ruye-ax-tusi.png&quot;) no-repeat; position: absolute; top: 66px; right: 10px; width: 58px; height: 58px;"></span></a></div><section class="article_body clear-me" itemprop="articlebody" style="border: 0px; font-family: inherit; font-size: 18px; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 12px 0px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; overflow: auto;">رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان خور و بیابانک صبح سه شنبه به ایرنا گفت : این حادثه که ساعت 22 دیشب رخ داد یک خانواده چهار نفره سرنشین سواری پراید در دم جان باختند.<br>حسین ایرجی افزود: علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راه خور به جندق در دست بررسی است.<br>وی افزود: این شهرستان دارای 2 پایگاه امداد جاده ای، 2 دستگاه آمبولانس و 45 نفر نجاتگر امدادی است.<br>خوروبیابانک با 12هزارکیلومترمربع وسعت و جمعیتی بالغ بر 20هزار نفر در 420 کیلومتری شرق اصفهان قرار دارد</section></div></article></div> text/html 2018-09-18T01:59:39+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) سه کشته درشب هشتم محرم http://choopananabad.mihanblog.com/post/2071 <div><br></div><div><div class="title" style="color: brown; direction: rtl; font-family: &quot;B Titr&quot;, tahoma; font-size: 12pt; font-weight: bold; margin-bottom: 0px;"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><a href="http://choopanan.mihanblog.com/post/3120" style="text-decoration-line: none; color: brown; direction: rtl;">ورودی های چوپانان حادثه خیزند،سه کشته درشب هشتم محرم</a></td><td width="18px"><span class="closebtn" style="cursor: pointer;"><img src="http://persianbox.com/close.gif"></span></td></tr></tbody></table><div class="date" style="text-align: center; color: green; margin-bottom: 5px; font-size: 7pt; margin-right: 10px; font-weight: normal; float: left;">دوشنبه 26 شهریور 1397</div><hr size="1"><div style="clear: both;"></div></div><div class="body" style="direction: rtl; font-size: 9pt; line-height: 1.5em;"><div style="overflow: hidden;"><div align="center"><font color="#FF0000"><b><font size="2">سه&nbsp; نقطه ورودی به چوپانان پرمخاطره وحادثه خیز هستند</font></b></font></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/3bk2_2.jpg" alt="" width="401" vspace="0" hspace="0" height="250" border="0" align="bottom" style="border-width: 1px 2px 2px 1px; border-style: solid; border-color: black rgb(102, 102, 136) rgb(102, 102, 136) black;"></div><div><br></div><div align="center"><img src="http://uupload.ir/files/z8z_photo_2018-09-17_23-51-03.jpg" alt="" width="416" vspace="0" hspace="0" height="233" border="0" align="bottom" style="border-width: 1px 2px 2px 1px; border-style: solid; border-color: black rgb(102, 102, 136) rgb(102, 102, 136) black;"></div><div align="center"><br></div><div align="right"><br></div><div align="right">&nbsp;به گزارش خبرگزاری چوپآنان:&nbsp; &nbsp;امشب دوشنبه شب تصادف هولناکی در یکی از ورودی های چوپانان اتفاق افتاد که منجربه مرگ سه نفرازاعضای یک خانواده شدوتصویر بالا نشانگر این تصادف&nbsp; میباشد که برگرفته شده از پرسنل اورژانس 115توسط کانال تلگرامی سرکویری است. مکان تصادف در ورودی اصلی به چوپانان یعنی ابتدای بلوار خلیج فارس معروف به جاده حاج عباس&nbsp; بود.</div><div align="right"><br></div><div align="right">متاسفانه این ورودی بسیار نامعلوم است وطی گفتگوی حضوری با پلیس راه در جلسه ای که درمسجد جامع درسال گذشته گرفته شد پلیس راه اظهار داشتند این سه راهی استاندارد وهیچ حادثه خیز نیست&nbsp; درصورتیکه تاکنون تصادفات زیادی شده که متاسفانه منجر به مرگ شده.</div><div align="right"><br></div><div align="right">شاید به دید کارشناسان راه وپلیس باید حتما تصادفات منجربه مرگ شود ویا مرگ چند نفر مقرون به صرفه نیست باید از دید انان مرگ گروهی اتفاق بیفتد وگرنه با این همه اعتراضات باید این ورودی بهینه سازی میشد</div></div></div></div> text/html 2018-09-14T08:16:15+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) رونق کشت سنجد در خور و بیابانک http://choopananabad.mihanblog.com/post/2070 <div class="news_center_body" style="box-sizing: border-box; background: rgb(230, 230, 230); padding: 28px 22px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansLight, Arial; font-size: 14px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: IRANSansLight; color: rgb(40, 40, 40);">رونق کشت سنجد در خور و بیابانک</div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: IRANSansMedium; color: rgb(154, 16, 16); margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title title_news" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-weight: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 23px !important; line-height: 32px !important; font-family: nassim-bold !important;"><span href="/fa/news/2224813/برداشت-سنجد-از-۱۰هکتار-باغات-خور-و-بیابانک" style="box-sizing: border-box;">برداشت سنجد از ۱۰هکتار باغات خور و بیابانک</span></h1></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box;"><p class="subtitle" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;">باکشت سنجد در بیش از ۱۰هکتار از باغات شهرستان خور و بیابانک صنعت کشاورزی در این منطقه کویری پر رونق شده است.</p><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="body body_media_content_show" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: IRANSans, Arial; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش&nbsp;<a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2224813/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9#top" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">خبرگزاری صداوسیما</a>&nbsp;مرکز اصفهان؛&nbsp;مدیر جهاد کشاورزی خور و بیابانک، کشت این محصول را مقرون به صرفه اقتصادی و دارای خواص درمانی دانست و گفت: با جایگزینی این محصول به جای درختان و محصولات غیرمثمر در پنج سال کشت آن 40درصد افزایش یافته و به صنعت کشاورزی رونق بخشیده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">سیدحکمت موسوی عملکرد این محصول را از هر اصله درخت بین 100تا200 کیلوگرم بیان کرد و افزود: برداشت سنجد با ارقام خرمایی، شیرین و بومی تا نیمه مهر دراین شهرستان ادامه دارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وی کشت درخت سنجد را از قدمت و پیشینه بالایی در شهرستان کویری خور و بیابانک برشمرد و افزود: نگاه توسعه محور برای افزایش سطح زیرکشت این‌گونه ارزشمند در کنار دیگر محصولات گامی مثبت برای توسعه کشاورزی است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">مدیر جهادکشاورزی خور و بیابانک، سنجد را در درمان بیماری مفاصل، معده و آرترز مفید و قابل کاربرد در صنایع دارویی و غذایی دانست و گفت: بخشی از محصول تولیدی این شهرستان به صورت تازه خوری مصرف و بقیه برای استفاده در صنایع دارویی به مراکز دیگر شهرستان ها ارسال می شود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">وسعت زمین های کشاورزی و باغی شهرستان خور و بیابانک دو هزار و 200هکتار است.</p><div dir="ltr" title="سنجد" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box;"><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="fluid_container_album" style="box-sizing: border-box;"><div id="carousel-wrapper56125" style="box-sizing: border-box;"><div class="caroufredsel_wrapper" style="box-sizing: border-box; float: none; position: relative; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto; z-index: auto; width: 320px; height: 179px; margin: 0px; overflow: hidden;"><div id="carousel56125" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: left; float: none; position: absolute; top: 0px; right: auto; bottom: auto; left: 0px; margin: 0px; width: 7360px; height: 179px;"><span id="image_2597767" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599435_913.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597768" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599436_164.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597769" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599437_787.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597770" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599438_239.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597771" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599439_616.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597772" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599440_247.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597773" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599441_789.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597774" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599442_293.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597775" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599443_925.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597776" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599444_647.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2597777" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/6/19/2599445_533.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span></div></div></div></div></div></div></div><span style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSans, Arial; font-size: 14px;">برداشت سنجد از ۱۰هکتار باغات خور و بیابانک</span>.