چوپانانِ آباد http://choopananabad.mihanblog.com 2018-12-08T12:09:31+01:00 text/html 2018-12-06T03:38:52+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم http://choopananabad.mihanblog.com/post/2111 <div class="item-header" style="box-sizing: border-box; font-size: 0.7rem; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; text-align: right;"><div class="item-title" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; text-align: center;"><h4 class="subtitle" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-size: 0.8rem;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4475104/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(52, 58, 64); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;">مهر گزارش می‌دهد؛</a></h4><h1 class="title" style="box-sizing: border-box; margin: 0.4rem 0px 1rem; font-size: 1.75rem;"><a href="https://www.mehrnews.com/news/4475104/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86" target="_top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(59, 59, 59); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;">احتمال افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به بیش از ٢٠٠٠ تومان</a></h1></div></div><div class="item-summary" style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 20px; background: rgb(248, 249, 250); color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir; font-size: 12.8px; text-align: right;"><figure class="item-img" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; float: none; width: 340px;"><amp-img class="i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-element i-amphtml-layout" height="200" i-amphtml-layout="responsive" layout="responsive" src="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/media.mehrnews.com/d/2018/08/18/2/2865754.jpg" srcset="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w330/s/media.mehrnews.com/d/2018/08/18/2/2865754.jpg 330w, https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/media.mehrnews.com/d/2018/08/18/2/2865754.jpg 680w, https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1000/s/media.mehrnews.com/d/2018/08/18/2/2865754.jpg 1000w" width="300" style="box-sizing: border-box; display: block; position: relative; overflow: hidden !important;"><i-amphtml-sizer style="box-sizing: border-box; display: block; padding-top: 226.656px;"></i-amphtml-sizer><img decoding="async" srcset="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w330/s/media.mehrnews.com/d/2018/08/18/2/2865754.jpg 330w, https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/media.mehrnews.com/d/2018/08/18/2/2865754.jpg 680w, https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1000/s/media.mehrnews.com/d/2018/08/18/2/2865754.jpg 1000w" src="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/media.mehrnews.com/d/2018/08/18/2/2865754.jpg" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: none !important; display: block; height: auto; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: 340px; margin: auto; padding: 0px !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img></figure><p class="summary introtext" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 20px; line-height: 1.6; text-align: justify; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 0.8rem; background: transparent; border-top: 1px solid transparent; border-bottom: 1px solid transparent;">با توجه به اینکه نرخ تورم تولید کشاورزی به بالای ۴٨ درصد رسیده، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۶۰۰ تومان نتوانست رضایت کشاورزان را جلب کند.</p></div><div class="item-body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; line-height: 1.7; font-size: 12.8px; color: rgb(33, 37, 41); font-family: Vazir;"><div class="item-text" itemprop="articleBody" style="box-sizing: border-box;"><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">به گزارش&nbsp;<a href="https://www.mehrnews.com/" target="_top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 74, 223); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;">خبرنگار مهر</a>، تجدید نظر دولت در نرخ خرید تضمینی گندم و تغییر قیمت از ١۴٧٠ تومان به ١۶٠٠ تومان هم، نتوانسته رضایت کشاورزان را جلب کند؛ چراکه با توجه به تورم بالای ۴۸ درصدی تولید، این قیمت نیز متناسب با هزینه های تولیدی نیست و با توجه به قیمت بالای ۲ هزارتومانی در کشورهای اطراف، احتمال قاچاق این کالا مرتفع نشده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">بعد از&nbsp; واکنش منفی نمایندگان مجلس، کارشناسان و فعالان صنفی بخش کشاورزی نسبت به تصویب قیمت ۱۴۷۰ تومانی برای گندم، رئیس‌جمهور، دستور افزایش این نرخ به ۱۶۰۰ تومان را داد. در همین زمینه به تازگی علی وقف‌چی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره قیمت خرید تضمینی گندم، گفته است: ما برای خرید گندم، قیمت ۲ هزار تومان تا ۲۴۰۰ را تعریف کردیم؛ یعنی معتقدیم که گندم باید در سال آینده با این قیمت خریداری شود، هر چند که این حداقل توجهی است که به گندم‌کاران می‌کنیم. &nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">وی افزوده است: در همین راستا به دنبال استیضاح و سوال از رئیس‌جمهور بودیم که امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور درخواست کردند که ما امضاءها را متوقف کنیم و قرار شد که در سه الی چهار روز آینده، این قیمت را اصلاح کنند و با نشستی که با دولت خواهند داشت، آن را به بالاتر از دو هزار تومان ببرند. &nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">نماینده مردم زنجان، درباره احتمال افزایش بهای خرید گندم از ۱۶۰۰ تومان اظهار داشت: این نظر کارشناسانی است که وزارت جهاد کشاورزی و دولت اعلام کرده است؛ ما از یک‌طرف می‌گوییم باید به بحث‌های کارشناسی احترام بگذاریم؛ اما در عمل توجهی به آن نمی‌شود. قیمتی که بنده عنوان کردم، تقریباً قیمت کارشناسی است که خود وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">وقف‌چی، در پاسخ به اینکه شورای اقتصاد بر چه مبنای قیمت ۱۶۰۰ تومان را برای هر کیلو گندم تعیین کرده، گفته است: متأسفانه کج‌فهمی‌های موجود کمک فراوانی به تضعیف امنیت غذایی کشور می‌کند؛ قیمت ۱۶۰۰ تومان مبنای علمی و منطقی ندارد. &nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">پایه‌های امنیت غذایی نباید لرزان شود</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">بررسی های کارشناسی نشان می‌دهد قیمت ۱۶۰۰ تومان نیز در شرایط کنونی قابل توجیه نیست و باید سازوکارهای تعیین قیمت در قانون خرید تضمینی گندم توسط مجلس اصلاح شود. در واقع باید گفت که مساله خرید تضمینی گندم، باید یک‌بار برای همیشه حل شود تا هر سال شاهد چنین مشکلات و قانون‌شکنی‌هایی نباشیم؛ چراکه چنین برخوردهایی، علاوه بر لرزان کردن پایه‌های امنیت غذایی، با پایمال کردن حقوق کشاورزان توسط دولت؛ سبب از بین رفتن اعتماد کشاورزان نسبت به حاکمیت و به‌تبع آن مهاجرت آن‌ها به حاشیه شهرها خواهد شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">در همین زمینه مسعود اسدی، در گفتگو با&nbsp;<a href="https://www.mehrnews.com/" target="_top" style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 74, 223); text-decoration-line: none; background-color: transparent; transition: all 0.2s ease 0s;">خبرنگار مهر</a>&nbsp;از اقدام دولت در افزایش قیمت گندم به ۱۶۰۰ تومان انتقاد کرد و گفت: افزایش قیمت گندم از ۱۴۷۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان اقدام پسندیده‌ای نبود و دولت باید در این زمینه طبق قانون عمل می‌کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">وی، با تاکید بر اینکه طبق قانون قیمت خرید تضمینی گندم باید بر اساس نرخ تورم افزایش می یافت و به حدود ١٨٥٠ تومان می رسید، افزود: کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس در نامه ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس بر نرخ ۱۹۲۰ تومان تاکید کرده بود همچنین این کمیته در نامه ای به بنده به عنوان عضو شورای مرکزی خانه کشاورز، ضمن حمایت از مواضع ما مجددا بر این قیمت تاکید کرده بودند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">اسدی تصریح کرد: دولت می تواند قانون را اجرا و نرخ را به موقع و صحیح اعلام کند و اگر توان پرداخت آن را ندارد، باید به کشاورزان بگوید و البته ما نیز به دولت کمک خواهیم کرد؛ در این صورت، دولت۱۶۰۰ تومان پول گندم را به کشاورزان بدهد و حدود ٢٥٠ تومان آن با سررسید یکساله، پیش دولت بماند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با بیان اینکه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی صریح و شفاف است، اظهار داشت: اشکال از مجریان این قانون است که آن را درست اجرا نمی کنند؛ به همین دلیل باید تدابیری در نظر گرفته شود تا دیگر شاهد اینگونه تخلفات در اجرای قانون مذکور نباشیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">فراز و فرود تحقق تنها قانون حمایتی از گندم‌کاران</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">مهم‌ترین و تقریباً تنها حمایت دولت از تولید گندم در کشور، خرید تضمینی این محصول از کشاورزان است. قانونی که تحقق آن در طی سال‌های اخیر فراز و نشیب‌ها و چالش‌های زیادی را برای کشاورزان کشور به همراه داشت. بعد از دوران جنگ تحمیلی برای اولین بار کشور در سال ۱۳۸۳ به خودکفایی در گندم دست یافت، اما بلافاصله پس از رنگ باختن خودکفایی گندم در سال ۸۴ و به‌تبع آن واردات ۷ میلیون تنی گندم در سال ۹۱، بیم آن می‌رفت که به‌تدریج میزان واردات گندم از ۷ میلیون تن در سال نیز فراتر رود.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">موضوعی که البته محقق نشد و در سال‌های ۹۵، ۹۶ و ۹۷ با تلاش‌های کشاورزان کشور و حمایت­‌های وزارت جهادکشاورزی، جمهوری اسلامی ایران مجدداً در تولید گندم خودکفا شد. البته ذکر این نکته لازم است که در سال‌های ۹۶ و ۹۷ با اینکه نرخ خرید تضمینی گندم افزایشی نداشت، اما کشاورزان با همت&nbsp; خود، خودکفایی تولید گندم را تداوم بخشیده و کشور را برای سه سال متوالی در دولت تدبیر و امید (سال‌های۹۵، ۹۶ و ۹۷ ) به خودکفایی در این محصول راهبردی رساندند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">&nbsp;با این وجود اما، دولت در چند سال اخیر، به‌جای تشویق کشاورزان نسبت به افزایش تولید گندم، هم نرخ خرید را متناسب با نرخ تورم اعلام نکرده و هم مطالبات آن‌ها را با بیشترین تأخیر پرداخت نموده است. مطالباتی که طبق تبصره ۳ قانون خرید تضمینی و بند ب ماده ۳۱ برنامه ششم توسعه، در صورت بروز تأخیر در پرداخت آن، دولت باید به کشاورزان جریمه پرداخت می­کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">قیمت متناسب با هزینه‌های تولید گندم؛ حداقل ۲ هزار تومان</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">طی ماه‌های اخیر تورم تولید در بخش کشاورزی رشد بسیاری را تجربه نموده است؛ به‌ نحوی‌که تورم کشاورزی در عرض ۴ماه از ۱۲ درصد در خردادماه سال جاری به ۴۸.۵ درصد در مهرماه رسید. این تورم بالا از هزینه‌های سرسام‌آور تولید محصولات مختلف کشاورزی به‌ویژه گندم خبر می‌دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">درصورتی‌که بخواهیم کشاورزان با کشت محصولات کشاورزی به خودکفایی کشور در تولید محصولاتی چون گندم کمک نمایند و تولیدشان سود ده باشد، لازم است قیمت خرید محصولات را مطابق با نرخ تورم بخش کشاورزی (که هزینه‌های واقعی تولید را نشان می‌دهد) محاسبه کنیم. در این صورت و با توجه به وضعیت تورمی بخش کشاورزی، قیمت واقعی گندم حدوداً ۲۰۰۰ تومان است. نمودار زیر به‌خوبی بیانگر روند افزایشی شاخص بهای تولید بخش کشاورزی در ماه‌های اخیر است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;"><amp-img alt="" class="i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-element i-amphtml-layout" height="281" i-amphtml-layout="responsive" layout="responsive" src="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973929.png" srcset="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973929.png 680w, https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1200/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973929.png 1200w" width="602" style="box-sizing: border-box; display: block; position: relative; overflow: hidden !important;"><i-amphtml-sizer style="box-sizing: border-box; display: block; padding-top: 158.703px;"></i-amphtml-sizer><img decoding="async" alt="" srcset="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973929.png 680w, https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1200/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973929.png 1200w" src="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973929.png" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: none !important; display: inline-block; height: auto; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: auto; margin: auto; padding: 0px !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">بر اساس نمودار فوق، طی ۵ ماه اخیر و با توجه به نوسانات ارزی شدید در کشور، شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی افزایشی چند برابری را تجربه نموده است. به گفته&nbsp; صدیف بدری، نماینده مجلس: «در اثر نوسانات نرخ ارز قیمت نهاده‌های کشاورزی و سموم مصرفی در مزارع کشاورزی به بیش از ۱۰۰ درصد&nbsp;رسیده است.» با این وجود و با توجه به سوء مدیریت دولت در تعیین نرخ منطقی قیمت گندم، به نظر می‌رسد تورم افسارگسیخته تولید بخش کشاورزی نیز باعث نشده تا سازمان برنامه و بودجه به لزوم تعیین قیمت منطقی برای گندم پی ببرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">به گفته خان‌محمدی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، برای دولت ثابت‌شده که کشاورز ناچار به تولید است؛ اما کشاورز هم تا یکجایی تحمل می‌کند و به کشت ادامه می‌دهد و بعد از آن کشت جایگزین را انتخاب می‌کند که سهل‌الوصول‌تر باشد و بعد باید با این اوضاع دلار و بازار جهانی گندم به کشور وارد کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">به هر طریق به نظر می‌رسد رفاه کشاورزان و روستانشینان کشور برای دولت اهمیت چندانی در مقایسه با رفاه حال شهرنشینان ندارد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">بازی دولت در تکمیل پازل تحریم‌های آمریکا</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">در این میان، به نظر می‌رسد درصورتی‌که تجربه قاچاق گسترده بنزین، برای گندم نیز تکرار شود، پازل بی‌تدبیری دولت در زمینه وابسته نمودن کشور به واردات اقلام اساسی تکمیل خواهد شد. گویا مسئولان دولتی و به‌ویژه سازمان برنامه‌وبودجه در برنامه‌ریزی‌های خود، واردات هزینه‌بر اقلام غذایی که تا همین چند سال پیش دامن‌گیر کشور بود را، لحاظ نمی‌کنند. وارداتی که علاوه بر وابسته سازی سیاسی کشور به سایر دولت­ها، موجب خروج مقادیر قابل‌توجهی ارز از کشور خواهد شد؛ بنابراین باز کردن راه برای دلالان گندم و قاچاق این محصول، نتیجه‌ای جز وابسته شدن کشور به تأمین غذا از سایر کشورها ندارد؛ به خصوص اینکه چند هفته قبل، پمپئو (وزیر خارجه آمریکا) رسماً ایران را به تحریم غذایی تهدید کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">مسئولان سازمان برنامه و بودجه باید بدانند در صورت وابسته شدن کشور به واردات گندم، بر اساس نمودار زیر، لازم است هزینه هنگفتی جهت تأمین گندم از کشورهای جهان نماییم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;"><amp-img alt="" class="i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-element i-amphtml-layout" height="360" i-amphtml-layout="responsive" layout="responsive" src="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973930.png" srcset="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973930.png 680w, https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1200/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973930.png 1200w" width="623" style="box-sizing: border-box; display: block; position: relative; overflow: hidden !important;"><i-amphtml-sizer style="box-sizing: border-box; display: block; padding-top: 196.453px;"></i-amphtml-sizer><img decoding="async" alt="" srcset="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973930.png 680w, https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/ii/w1200/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973930.png 1200w" src="https://media-mehrnews-com.cdn.ampproject.org/i/s/media.mehrnews.com/d/2018/12/03/0/2973930.png" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; border: none !important; display: inline-block; height: auto; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: auto; margin: auto; padding: 0px !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: bolder;">کشاورزان روستانشین باید مدیران پاستورنشین را درک کنند!</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">با توجه به نمودار فوق، قیمت گندم در بسیاری از کشورها به حدود ۲۰۰۰ تومان و فراتر از آن رسیده است و تعیین نرخ خرید تضمینی ۱۶۰۰ تومان علاوه بر اینکه متناسب با هزینه‌­های تولید کشاورزان نیست؛ خود زنگ خطری برای قاچاق و تهدید خودکفایی کشور در تولید گندم است. علاوه بر اهمیت خودکفایی، باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که آیا دولت می‌خواهد گندم موردنیاز را با هزینه‌کردی دو برابری نسبت به خرید گندم از داخل تأمین نماید؟</p><p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1rem; line-height: 1.9; font-size: 0.8rem; word-spacing: 1px;">قاعدتاً برنامه‌ریزی دولت باید به‌گونه‌ای باشد که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور، برای تأمین گندم کشور، کمترین هزینه ممکن را داشته باشد؛ موضوعی که با خرید گندم از کشاورزان داخلی محقق خواهد شد. البته نباید از نظر دور داشت که برخی مسئولان&nbsp;طی سال‌های اخیر همواره بر طبل واردات گندم کوبیده و به‌زعم دولتمردان، واردات گندم به مراتب برای دولت ارزان تر تمام می شود؛ شاید هم کشاورزان باید مسئولان را درک کنند</p></div></div> text/html 2018-12-02T05:07:02+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) برگزاری کارگاه آموزشی فراوری کود دامی و چگونگی آزمایش خاک در منطقه چوپانان http://choopananabad.mihanblog.com/post/2110 <table dir="rtl" width="100%" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 10.6667px; background-color: rgb(255, 253, 243);"><tbody><tr><td valign="top" colspan="2" align="right" style="font-size: 10pt; line-height: 25px; text-align: justify;"><p align="right" style="background: rgb(235, 242, 252);"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 14px; font-weight: 700; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">برگزاری کارگاه آموزشی فراوری کود دامی و چگونگی آزمایش خاک در منطقه چوپانان</span></span></p><p align="right" style="background: rgb(235, 242, 252);"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;"><img src="http://www.agri-naein.ir/thumbnail.aspx?Quality=100&amp;width=250&amp;ImageURL=\portals\20\%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%208.9.97.jpg"></span></p><p align="right" style="background: rgb(235, 242, 252);"><span dir="rtl" lang="FA" style="line-height: 34.4352px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt;">به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نایین، در روز سه شنبه مورخ 06/09/97 کارگاه آموزشی تحت عنوان فراوری کود دامی و چگونگی آزمایش خاک به مربیگری آقای مهندس میرحسینی کارشناس حفظ نباتات شهرستان در مرکز خدمات جهاد کشاورزی چوپانان برگزار گردید. در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ لازم داده شد.</span></p></td></tr><tr><td valign="top" colspan="2" align="right" style="font-size: 8pt;"><font size="2" face="Tahoma">استفاده از این خبر بدون ذكر&nbsp;<font color="#ff0000">منبع</font>&nbsp;ممنوع است</font></td></tr></tbody></table> text/html 2018-12-02T05:01:59+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) آغاز مرمت و بازسازی بزرگترین روستای بومگردی کشور http://choopananabad.mihanblog.com/post/2109 <div class="news_center_body" style="box-sizing: border-box; background: rgb(230, 230, 230); padding: 28px 22px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: IRANSansLight; color: rgb(40, 40, 40);">در روستای کمال آباد خور و بیابانک</div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: IRANSansMedium; color: rgb(154, 16, 16); margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title title_news" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 22px; line-height: 32px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span href="/fa/news/2289828/آغاز-مرمت-و-بازسازی-بزرگترین-روستای-بومگردی-کشور" style="box-sizing: border-box;">آغاز مرمت و بازسازی بزرگترین روستای بومگردی کشور</span></h1></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box;"><p class="subtitle" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: normal; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;">شرکت پتاس خور و بیابانک مرمت و بازسازی روستای کمال آباد بزرگترین روستای بومگردی کشور را برای توسعه گردشگری در این شهرستان آغاز کرد.</p><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="body body_media_content_show" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: IRANSans, Arial; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش&nbsp;<a href="http://www.iribnews.ir/" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">خبرگزاری صداوسیما</a>&nbsp;مرکز اصفهان؛ مدیرعامل مجتمع پتاس خور و بیابانک گفت:این روستا با مساحت 24هکتار در 5کیلومتری شرق خور و بیابانک واقع شده که تا سال آینده به یکی از بزرگترین روستاهای بومگردی ایران تبدیل می شود.<br style="box-sizing: border-box;">علی علوی اعتبار اولیه مرمت و بازسازی این روستا را بیش از ده میلیارد ریال بیان کردو افزود: قدمت این روستا به بیش از 300سال پیش باز می گردد که به علت داشتن خانه های قدیمی و تاریخی، نخلستان، نیزار، قنات آب و قرار گرفتن در حاشیه کوهستان و مجاورت دریاچه نمکی ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به منطقه گردشگری را دارد.<br style="box-sizing: border-box;">وی گفت: این شرکت در مرحله اول مرمت و بازسازی این روستا، احیای بافتهای قدیمی، محوطه و کف سازی و ساخت 30 اتاق بومگردی را در دستور کار قرار داده است.<br style="box-sizing: border-box;">پیش بینی می شود با بازسازی این روستا سالانه بیش از هزاران گردشگر داخلی و خارجی از این امکانات گردشگری استفاده کنند.</p><div dir="ltr" title="خور" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box;"><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="fluid_container_album" style="box-sizing: border-box;"><div id="carousel-wrapper62086" style="box-sizing: border-box;"><div class="caroufredsel_wrapper" style="box-sizing: border-box; float: none; position: relative; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto; z-index: auto; width: 634px; height: 355px; margin: 0px; overflow: hidden;"><div id="carousel62086" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: left; float: none; position: absolute; top: 0px; right: auto; bottom: auto; left: 0px; margin: 0px; width: 8242px; height: 355px;"><span id="image_2892200" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 355.04px; width: 634px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2893923_447.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 355.031px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2892201" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 355.04px; width: 634px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2893924_417.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 355.031px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2892202" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 355.04px; width: 634px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2893925_522.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 355.031px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2892203" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 355.04px; width: 634px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2893926_210.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 355.031px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2892204" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 355.04px; width: 634px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2893927_267.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 355.031px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2892205" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 355.04px; width: 634px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/8/2893928_915.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 355.031px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span></div></div></div><div id="carousel-wrapper262086" style="box-sizing: border-box;"><div class="caroufredsel_wrapper" style="box-sizing: border-box; float: none; position: relative; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto; z-index: auto; width: 634px; height: 49px; margin: 0px; overflow: hidden;"><div id="carousel_desc62086" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: left; float: none; position: absolute; top: 0px; right: auto; bottom: auto; left: 0px; margin: 0px; width: 8242px; height: 49px;"><span id="image_2892200" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 634px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 48.8px;">آغاز مرمت و بازسازی بزرگترین روستای بومگردی کشور</span><span id="image_2892201" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 634px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 48.8px;">آغاز مرمت و بازسازی بزرگترین روستای بومگردی کشور</span><span id="image_2892202" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 634px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 48.8px;">آغاز مرمت و بازسازی بزرگترین روستای بومگردی کشور</span><span id="image_2892203" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 634px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 48.8px;">آغاز مرمت و بازسازی بزرگترین روستای بومگردی کشور</span><span id="image_2892204" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 634px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 48.8px;">آغاز مرمت و بازسازی بزرگترین روستای بومگردی کشور</span><span id="image_2892205" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 634px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 48.8px;">آغاز مرمت و بازسازی بزرگترین روستای بومگردی کشور</span></div></div></div><div id="thumbs-wrapper62086" style="box-sizing: border-box; padding: 20px 40px; position: relative;"><div class="caroufredsel_wrapper" style="box-sizing: border-box; float: none; position: relative; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto; z-index: auto; width: 552px; height: 79px; margin: 0px; overflow: hidden;"><div id="thumbs62086" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: left; float: none; position: absolute; top: 0px; right: auto; bottom: auto; left: 0px; margin: 0px; width: 2208px; height: 79px;"><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2289828/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1#image_2892200" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 79.24px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 118px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2289828/62086/thumbnails/thm_2893923_447.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 75.2344px; float: left; width: 114px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2289828/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1#image_2892201" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 79.24px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 118px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2289828/62086/thumbnails/thm_2893924_417.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 75.2344px; float: left; width: 114px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2289828/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1#image_2892202" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 79.24px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 118px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2289828/62086/thumbnails/thm_2893925_522.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 75.2344px; float: left; width: 114px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2289828/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1#image_2892203" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 79.24px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 118px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2289828/62086/thumbnails/thm_2893926_210.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 75.2344px; float: left; width: 114px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2289828/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1#image_2892204" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 79.24px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 118px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2289828/62086/thumbnails/thm_2893927_267.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 75.2344px; float: left; width: 114px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a><a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2289828/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1#image_2892205" no="" numeric="" noise="" key="" 1002class="selected" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: left; position: relative; height: 79.24px; border: 2px solid rgb(136, 153, 153); width: 118px; margin: 0px 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; transition: border-color 0.5s ease 0s;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news_albums/2289828/62086/thumbnails/thm_2893928_915.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: none; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 75.2344px; float: left; width: 114px; position: absolute; top: 0px; left: 0px;"></a></div></div><a class="prev_thumbnail62086" href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2289828/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1#" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; background-position: 0px 0px; left: 10px; background-image: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png&quot;); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 59.5px; width: 19px;"></a><a class="next_thumbnail62086" href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2289828/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1#" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; background-position: -19px 0px; right: 10px; background-image: url(&quot;/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png&quot;); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 59.5px; width: 19px;"></a></div></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div dir="ltr" title="خور" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><div dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><div class="row flowplayer-main-container" style="box-sizing: border-box; margin-right: 0px !important; margin-left: 0px !important;"><div class="flowplayer_main" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; width: 400px; max-width: 100%;"><div class="flowplayer video0 last-video is-error is-mouseout" id="player_2892284" data-ratio="0.56" data-autoplay="false" data-flowplayer-instance-id="0" style="box-sizing: border-box; position: relative; width: 400px; counter-increment: flowplayer 1; background-size: initial !important; background-repeat: initial !important; background-position: initial !important; display: inline-block; direction: ltr; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(144, 144, 144); background-image: url(&quot;&quot;); background-attachment: initial !important; background-origin: initial !important; background-clip: initial !important; background-color: rgb(253, 253, 253) !important; margin-left: 0px !important; max-width: 100%;"><div class="fp-ratio" style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; text-decoration: inherit; padding: 223.875px 0px 0px; border: 0px; margin: 0px; list-style-type: none;"></div><div class="fp-player" style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; text-decoration: inherit; padding: 0px; border: 0px; margin: 0px; list-style-type: none; position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 398px; height: 223.875px;"><div class="fp-ui" style="box-sizing: border-box; font-weight: inherit; font-family: inherit; font-style: inherit; text-decoration: inherit; padding: 0px; border: 0px; margin: 0px; list-style-type: none; position: absolute; top: 0px; left: 0px; width: 398px; height: 223.875px; cursor: pointer; z-index: 11;"><a class="fp-fullscreen" style="box-sizing: border-box; outline: none; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.65); padding: 0px; border: 0px; margin: 0px; list-style-type: none; position: absolute; top: 0px; left: auto; right: 0px; display: block; cursor: pointer; height: 30px; width: 30px; border-radius: 3px; transition: opacity 0.15s ease 0.3s; opacity: 0; color: rgb(255, 255, 255) !important; font-family: fpicons !important; font-size: 15px !important; line-height: 30px !important;"></a></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-12-02T04:40:10+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) چرا ما در چوپانان از کشت شلغم غافلیم؟! http://choopananabad.mihanblog.com/post/2108 <div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">چرا ما در چوپانان از کشت شلغم غافلیم؟!</font></div><div><img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxMTEhUSExMVFRUXGB8bGBgYGR4ZGxseIB8fIB0gIB8gHiggHyAlHx4aIjEjJSkrLi4uGiAzODMtNyguLisBCgoKDg0OGxAQGy8mHyUvKy0xLS0yLS0tLy4vLy0tLS0tLy0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS81LS0tLf/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAgMBAQAAAAAAAAAAAAAEBQMGAAECBwj/xAA/EAACAQMDAwIEBAUCBQQBBQABAhEDEiEABDEFIkETUQYyYXEjQoGRFKGxwdFS8BUzYnKCB0OS4dIkY7Kz8f/EABoBAAMBAQEBAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBQb/xAAyEQABAwIFAQcDBAMBAQAAAAABAAIRAyESMUFR8GEEEyJxgZHBobHhMkLR8TNSYhQF/9oADAMBAAIRAxEAPwD1o65t10G1l2uiVKFiL767KjXBfXJfQuUbKUIutMi6iJ1zdrQd0ZC6ZV1qweDridbjTeqVaK6m21cr9R7aiE66A1id1gNk0SoCJGup0tDxwY10N4RzB++oxsqI/Wo0J/xKn5MfqNYvVKJ4qLPtInQuEYRcDWrRoKp1RBxJ1DX6sgElo+nnRuLlCAUyK6g3O6SmJdgPb3P2HJ1UupfE3hD/AHP+BqvVt67nJj+Z/fSl+yYUxqrb1H4uRMIsn3P+B/nSKr8V7kmQwUewVf7jSlqc6xaOlxp8HRPKHxVuPNh/8f8AB0bR+JaxBlaf3z/+Wq/QonxounRjSGqd0RSanC/EVTyqH9CP76P2vxFSbDzTP1yP3H+NVs40v3m4Gs2q6UXUWxkvSqFVHEoyt9jOpPT15HT3bKZUkEeQY03ofEdaINZ/5T+8SdWxkKPdheiGnrRp6oH/AB3ceNwT+wP9P760nW90v/vMfuFP9Rrd6t3QV/s1opqjH4m3J/8AcA+yr/jQ246nVqfO5P8AT9uNHvlhRCvFTeUhzUT/AOQ0s6l1mgaVRRUUmxsZzg+41UQTMTqHfUgqO45Ct/Q6m6ucJVG0BiC8ufJJkZ1moKVTA1mlTr6N/iD5OulqfU6RHrQI9/0nW16tH+r9tX70Ln7sqwCsfdta/iG99I/+Mff9tdL1c+5/UaHeBHuyngrn31v1j9f20gPWz9f2P+Ncnq5j5v3H/wBaHehbuyrGKx/2Naav9Y1XG6nUP5sfz1sb5j+af9/XQ75upR7sp9/G/wDV/LXD7+PJ/ppDU3piA4+8f51jdQXHLH6mPuIA1jWaERTKZ1uox4n9dBVuoMeMfbn99CvuFPsPbzP76DrVJ4PjiRz9c6ka06qgpRopNzXJ5OltQfUamXbypLsg9gqgn+eMj66Hbp9KJuYMfOAIjBgE6wc3dEtdsptvvKq4WoY+hnUxqzk3H76G/wCHU4kEMYxI/v8AX7edchWFsMq+4mT+mg5wOqApuC3uKjXQqSPJ/wB51GN4AMCc+JxqZKA4LTnP1/T/AD7ah3CEGUAK3cXAY8ZI+unDmZFbA5ENWYYscn2C/wB/H66MCxEgkngKJOl/pKRAIkeA3mMwcGJwOPGun3laAogDzDAH98nUiWnJMAQix1A4hI/7sfpjzqUdRVw4VWLAG0AYn692PtzpQt83PYT4uYnx5x/nUn8ZWwbqYHmDE8+w+2sYBsAtB6owVatkskvIFgPIIMmcgQYEeZ+moXpswJKWn2mf6Y1w28q+DTH1LT/UfbXVau7ZBQR7GQefMa0nojdDNSj6fy1s/addU6tSDd6ZHgXfz9tS+lAxVAH2/wDs6xdGqYAbLrbqCMg/b/7jRKBf+oaB9Jlj8VG/39tdrf7oftP+NISmDRsmHoDwf9/prhqL/wCmfsf9nQfpE4uUGP8Aq1o0XMA1CI9gf86XF1RIGyOUrwZX7iNA9dIXb1mBHyHz+mtlGE94P3DD++lvXiU2tYkqTZAhY5IzoHoVgL5LzmiO0azTrp/Sy9NX9x/vzrNXxhSwlelrVmIaR7hhB+2f8ayruFUEl4/8jH01G2yLN5AAyDGcf18TiRqV9jIIUqpH/dP8qkH7518+KjZjH91Gf+ioafUFMd65Ezf/AGn7alSsgBysf9xPOfb6/wBI1LR2YB+YiTwO3+RJB/b/ADqJdlLOzOSlsKoABBmQZ8nEQcGZ8To42ExjP1Wn/oqOpvEBjuniIOf1tiPrrdbcKoB+3JIAn/x5+miW23AUwBiYB4Bkwff2HvoZtpkEvTt5LMoiBz5tAyOQT7Ec6LKlM5PP1TW/2KyrUX7fa6I+9udbLqPP/wDIf21KlAWgXK4PcFtgZyZgmR9RB/rrurRXsCkA45W4Y/MIGD9Cf3504cyYxlC25UQrg8RHgkuPt4j3zrZrrESAZ8kmP6amtQ+5YYJiM5/6QPIyOc/fXDMDbcCCVxiDP3nPPA1PGwWxFaRuUNV3Sn86n6KGJx9j/eNcNuVibwJ+jf3YDTKnSkxTLFiZA+YT4wY8DH10HsNzUZ6q1EakKben3EEObRk4JyTwCRkT51VpaQSHGy0jcqOnuKZ4qA/ofb7+dbG5Ty5+5Uift/P9tT1qTNgVLRHzQGzIx8owfpMagqo55ZOARORMj6BjOTmBmONZrqZ/efda25XB3if6m59j/nXQrDgXe/H+f941MNvYhQmRiGIuPnBEcfKeZnn21AK0MVVqZFs2lZacDP0kkz9InxrB9M5OPutLeFbUnySfYQB/fWqdRsm2BMLFpnAMniMz+36anQMoIdkyTladscmMsTx9P01X/i/o9eq4G3qimgAMMxALZyMSsQPaST5GqU+7d+6PVFuCfETHTgT01D/pWeRkcfp/TWMx8IvtMj/8Z1DuOrUrl/FvcTHzESMEYMDOODopN+lVMMZI+ZhLCOYu+4Pmc6Xw9fqhLeFQVWY/kAPiCP6W/T29/rqItUyLDI9yuPv2z++pqVCnUMqtikmDCqJHk21SDPsQDxOp6+xypDKAMmVUt9iTPIjz7Y86fwDP5TWQdOrU8pPiZAjH0AH+/bXdGtUJhlSfq3j9o/8A81JfTRADDkmcQbp+kR9se3g6lawqQbYCkiwcD24BBMj+Wlx0z/Z/lDEOFB7jcOp/KP1u8zOIgH/Ouf4p1+YZPy9kzzxBk++gPirf+jtmr07wwYKt4KnuJB8kHtBj25zoT4A6s+7SoK5lqbgrUwMNJIbA4t5B8gR737vwYtE0gWVhFWpGY/RD/PPE8nUpd1W4tIxMJ758t/jQ+4qJ6i0wWGYAsVh2x8wJMAzA+gPnXTOlIszuDUXHLMQD4KqDGI58ffUvD6rYgu7KjD5qh5iAqTGP66gVWz3MT9Sh/n4H+NS9PZKk21ASpmVJzyBjiZnBnjWO9OnICuFVZJsNQCMjIH6x4/lo44sjiIUK1HiLiDBMArMYz8vHjnSn4rvGxqlmYg2gTEHJEjtB09qdTVBku12AAhLH3IFmP6/tqvfG2/VtlALGagBnwR4g5/2NNTcS8W1TsMn3U/wttAdrTJSocHhSR8x82nWal6Jv6KUKSmpBCiRaxz54UjWaV5OI2SwE7dVIsZZFxKiYJE8gcHzxrulTXE8D3nIwYAbgZjzHHmNQvQpMwqWCoxEXFi+cERA4geOP31NUprIJ7goEXA++QQQfIWRPgfXXkNwEX6rlgoc76mwYqyQDLQeMdsRJM854/nqV9yGBZWR5n83OcnjmfGPOt7WlSDAimIOHKAAKfBIBx4z4gnHjlvShkp2HMQqhgfDfTHaIMcaxa24adtudVhKg2m4uLQaREYi4kWmDJgKPoAcxP5tFirUiIUzH0gzn6e5/f2nUoqRdFzFZYCSTOeR7+I+v78CpfYFl1ibuJEnmB2kHtgCfGs94vHOeaK53FUlrcgnIxGBPgQYEjM6z12cREgiDHkY4JaMTHnnUdCFYg0wAxIBUT8vPsfbj751P6ysICyksPGYJxAMhv0Mkz40gMEn191oSX4lrVP4cpTf03qQoYYElgD3i6DyBDeMnXPQlentKaVUb1AhB8nHaORJuEAR4I++m25qAQxQyxF/cQTAEk4LEgmcjAg/XRFbJAPiMADk+ROY+2fpqve+DABqTbM/jmqMIbb7tqYrgi2otJhTta5w1oI8823ETGIiZ1XPgivXqByAtOmtSC1W5TJBI7bTOARMgyPrq07pzEqQGOSzZHsSLokewzGdSgtPnEEC4FSYGcHjIHjMxGnbWawfoB9ckYCUFvTF1SrRVQ3bhjaBapuGAoFwIk/pjPXVtwKKhi7uARIpopUKcjksYhfp99MCUKnuQiMmTaRB5JhTI8SZzzxrQqoq+oGVVIMEkQZJEQftHOc8Tol7Wukiy1kq6dvHd2c0dyKSqSvyj1MyqwRfmIxJ5k6q2x6vG9qVqyOfUkUYcrK3XWKx7YyDmBjxr0FijCVZQCYDAzwePaYgY5k550KzUwZsIYLiJLKCZEG3tnmMgxzzq7O0ta1zcGdrc5ssUEm0W4s1L0wYub1GMwJjODJnIMkjzojeU6KUpXah2wbrQSTOSSyk2ifHJgCedG3ShDUwCwEzMRAB4BJ5IjM/TGulNxNylT7GD4mQOMCMc/wBTF9ZognLn5RsUkV3pqzvTobckzMgcmCZOTEn5hIDcjR9PeIrRU3IZmB+RS0wRd7KIPb3Hk8HJ0Q5KjvsZ/MhfGPDG0mf31uk05lYK9gALYAyY+p+hwOfGnFdrRiLZlYEDRB0nmoHasxSSQoVV8k5cMYx54x7aMNNj8tRVRuBUMtyeInzPIz9sHGZpkjsEE90g/rAz9Jjt8Ak64VSpvMCWGST9iSCYAnjHjGi+o17h4I9eWQFyldDp9AVfUNxYqYsDN28H5RgzOQuSAdN02taC1NEF1y3VGYMB8twUJH7+3MSdQ0d96jlVhxMGAZPJgxnPuBjUh3SozFrVWSGyF4UNBEjkY44++p97JnD7/RaQq7134Zqbmyi1UiXBAkAEZAIBaJAMQI/7fI3RqUtluPQobVbBUCsb2ZmgZczIBEEW5HzcRBsVDqQ5DHvGHNxJgcD6/wBSCeOROqVkBFyCo5MyBLTd7kSDyMkGM66GdpZhwu68IQxhdbTbKm5qBmkspyFLKFBGC3FxEgQeV0mO5qPuaQZpphixUgXL5EPgzNvnF0fTTR9/Z6hwsCJuEZmMFhgELJGO7MRpCfiYs5IoVGYC/sAlh5JHMERkAxk6zXOdJDdEC8J51YVqVWnWDFFIIQAtEglWkH65+t3011vN1UWoibcLZ80ADMtLXcgmBH0P10vqdZ3NZSBRYqCChGFCk/6m5Ny/lEY4ManNSqrKSwBDKFgWj3JlhiD4DTGYxpn1WNcG4bxe/PrCGNWssAWYthY7TBJPgwMDxzHIxxqhf+pO4u29GCxDVSe4g8AcR4HGc4zp0OrgEP6tRiCaa8sGMYGWwOCDx3CYJGkn/qBSD06CZDEkjE5Ji2ZPk6tQLe8ET6rppEGU+6ZvLKNJLAbUUcHwB7EDW9BJREDuXj3jWa5y66Nk13oDxTZKjIQGNrkDkDwB7EmCBI9+Za90XEduHHICxhYkG7kADj9JkbYb6oWK1EEl7bg4NwtUTAEWhhE4jMZ0HuBUZnC07UuTuLAXJPcSpaMxgATJJAzB4BRdvA+n96GI8tFzSj900Oysxglf9MQM24Jzx5A5ydE/LcO0nBa4CQRE5M5JIAyP1jQibZrSL1aSLHsAt4PuRMhs5LDm7jWqtMMEC1km4mo5VX8ECIyP/kPPtpGtmWtIic9+eyIU7UgrZcg+nJyRwAIMqVAHB5OWgZ0M1SmJQ1PUmAAO4iJJXJyIY4iYXk66OxLoS7MVCgkKUFOSebiDDxby3P30Nsv4fbNUsVzMggO0sSRAYnt/1Htg9uruaAI572+gz9Ucyjawo32rMhTkFgBcIj/TMyfaI8xobp1dTCCiFVL2llIi3BZQTj7xwcedcpv0cF/SLRBlvzQRJ+3EScmRPnU23rpYHKQMKFc2lQ5wDB94x7znEBIaAZmPPP0CJhT/AMWCgh0tSMG03Q0Yn7Eef5Yh36VirGmbJJsEgMJxngiFAifOfAjuojksC4BMdigIF4HIF0LMkqBxws6xagDKodjDmUdQpcSJnFoJPB/7vbWa6waLnrnv6beqWUNvKlQYQo0gKZYm1+SO0WyRaRnx9NT0FeopHrAAAhjZyB7SWAxzM8EcGNR16RZpR77nkdpDEDDKCsZkRcIEEAzjU1QRarencFlRGBzFs2x4xnheCZ0XEtPhj03y15utIXD7WkWJd3YgFrRPABuu4MCZAMxjIBgR1KlIxUdVYLBJeSD2s0Cfczj6ZwZ0PvWgi7chV9MllEi4GcGGBJ48gxAOOa5vdxVKsRXerTqqTcFKNI/KJMMJAU/rA92pMdUaJdb2S4grPuOrqHIvItgsGESviBN3HBg4JPGg6fxZTwALnJLNHsv1jtBzzMRk51UanTN7VqIposkkR6s9viTeSRkHH9tN+qfBVRqktUNSs1spRoCxZB7ri4UgW5t4J8a7B2CmInLnPRGHFNNh8QrVYrLXNUhLARJ5kmQB+bTTadUpRet3azKAcglSOABcfCyJJg+8aq1L4QrqfRpOHYm8sYkmMwFLflBHc0ZOTjTR+iV0Uu9ctVuNhkgjtxzBjJJNoPknBOs/sjdDbnLpw06p1T6yCocMOIVQDcTd3B5yPeOMHjGlNTrFT1Evb06RYgMzKS8SWVSSCDOABAlSJxpX0fpLI5a8MBmApUfRpb+Rj3xB0Vs/hFWqI9WoqqHk2wQxa23u8cDI5yPrrdwzJ1+WT4fDGqG3vxFUFZ6Yg2ksSpAhQZjtGQoBm33/AGL6L8RNXIpgqACCM2sbvFsN8gB8j78an3PwxTp7j1Gqd7yvcuM5M88gH7y+MiCuh9H/AIOkxO4Wq5A4VrflhRjuKgQAcRnE6NSgzDLRcR+VPAUZ05VAFotJi4swuEHt5WP9QJ5+njUL06auRUcuY8QwycTk90/TzMaYbLbLU72qUoZu0U7Z4gKGJ5u+Zj58cHSyttPUeonqKVDC6SGIJYMJUQSDa0wQOPBJHEWOJg2nnklLYRe1oDuRgg8qq9pgi4NJObQRk8SJ0Fv97VZRTp2F71uM2TeB5P1eTBxaZ0q6hTrOb6dUGqhWACVRfmLKWWO2ImCMqfvpJtb6jslUOppkOHYFrZHapuwFhSon2JgxA6GUSTO3L5dMksEp/uCtrJ6iyATd2opjMewmQRMEwOJ0TsKDyFp0yBIEW2ySskXR8pEe2I8QAr6cyB7KxWaxlc3NFoIBECTEj2gKJDZE9feU6SSlBypBVLHemVCkzCqwIliOMGf0Cmlh8JnfmiBbGaJ3G8qKx/GBgliWt85KKQ3EyQTJiIgHUL7Z2H4lFgtTLCm4YLKkCEDEA44iPw1niQu3HU0SfVFQ03EJes1MWyWMBSO2ImecREtdnuu4VKYHd8zBiYnxBUgggMMeNPDmACM/T5RbspujUkRbgGhfkNRpiTmPqRGeZzOY1z13bJX9M3SoEYORJkn6iSB54/XU27r1Cw9K1ktglmF0iOAI/pA/loeS0rVFsXZYgHIIuNvC5/c+MaFMua+SVenIJUprRhaAcf6gWAP8tZoal0ynH/Nt+gaP661qhJ0KeeqZdO6lWrr6tMWJcx4JBBaBhRcQDm1ipxGcHRK03emxZiWkJLKE5yRaQQMAcTEHJida2W7qNVBHpelAMByO2O6VCmGm6PmJ485h3FVqdJnuNxkoGIBBMkorDx3+ZPM544HBob4QBew1/oT66hcsobdbeh+IWrszKvKuFZApUEtBEG4D24iJye6KLct1X07AAbnLByQMkiJLHwpkDjnS/pfUWdirEB0WURyGaCRLXwVJkZJAiOc6Mp16VcmlH/K7y7N2BmAugiIJgkQDIHgE6oaboLZNvL6DnrmgHBNraVJFemokFmW0nug5u8XBro8SPManZjCOKWWqdqsBkHJuxJIP3GecaXtvCopFFFamHZYJ7OM3d0gKIbIiDiIJ0G/WVVGsZgqSHJmWBKgEWr2QJIEN8wuiNMGECG67zn9d9AmxWlFbff1qgJU2imzS9TNSYjCrAJEg93EedE77cW0SKqjgSSrPcSfJiFXJ9/1A1UB8S0hV9SoEKVEm1WujjlZORFoJAx7xre760GmpVY0cAFEJQkEEG6Za8gg8gxPkaZ9BxsQY/nmwSYirDSqoaaVF+ZvmCi+20+G4nuJzA7iD4GoNz1WlBtZkZnAESHCjhZKlTMj5VbxwM6pVbrhLPT25RQ7GXcwGkzGTaJ88c50r23UXLm6qUIIIiWS5ZK4BjB4IBjkfW9PsLhLsvuhK9F2u8LsFV2yZuBypN10FjEheceT763vuoFSyqWN/zFVJtmCpPdKn5u63yoJMa89/4kbrKzsabGTEHnAbBnHt58gwBpkOsU6cBbqw4mQCABxaRawiYuUxJOiexPDgRcbD7ymbOaOqD1Ve2qSLFNig5N3AkHETmR4yTrjpvUn2YB9DBMiTJk/KcGZAOMef3h6dvvTADbZmuwDJpmDBW4hYnAJ8e54gnZUQ1NajqhYvgWqSAI/P3NEe7cjnXW2hAh2XNlRtIlXvpO8UhalSlTX1IIcw0hhJa1rWMA5YrnJkg6G611J2daaAVEBuMAWtH/Z8pM8AkxH10o27q7B1uo1AygPDAsf9PdJMicSYngRphW6TVrAi8Ex81UZOckMrXRzGAYA48gNay8+6uG4VrZbqiStSpCNaFtxUaIhuZjxg5ExkZ0Ju0N16u2TFtRgFzGDAODMD6LGme16RRoemCr1KktkmFXEnlpys4Y84jRh3NxeaSADtJqFADEqcgkxkcgeM86V1VuhWLwksUqdBqgqKR3CLsg/KAQBIxP8Aszrro289ZVtrU0ucYaSxIkRJEmAAc8Rj30TT6dQoU6reiqmTAvnnFzEAKPfkk4/Uva0KdRjTqBbGCgxBUkEEEi0NOAfA+5nUXVKQGOc4S40VVJpsEFR6kBTHyTiQCADBlSYOR9NR7fbUq9xJFc5MuuVI8DtVoF2M2/vpe1BaVdqhrFTTJJJLFCfEAYWfHdmWn3GCvy6tRNsCLSvzHKzaSGYEz/PVRAvKb1TrdUQNuBRKDsULChoUTgQJOY9/76E6YrkMxhciz5QYifDHmQCCRg8642yhmJUW01klBL3SIm8w08c4yedbq9Wpl7KZkgiQfrMiQDBIJzGZ8TqTmF8iEMJKItL2ODCBjK2yTAEKt3Am4zggmIIGhOorTRgyFcraxbN8cEgMYGSAsfmPvmYURVJksqjMyGYkzgdoMY4mO3z510+qFI/EZlRSMwJ5ME/W4kheJP2COaGCClgBIOr9Pep+MnpmoubSsGSMd2Lfc/NNpxnS89M3IaoPWWq5U2q7EFIAJFxgcQATAEftaus7lbDUqOyKDbgG2CYiQY5IzAwHI40kh6Yo1Kdb1EkycOoEwVJ5U3CJkg4HAjTjG4SI+UHDFcLz/qdTcVqrKtOsSCVNtzCAxjIUCA05xmZzOrV8J7C2iC9M3eoALoXyfeDJBYckDEjnT0b+lUp1CKhYnFoIkE8QAI4uMx5PtifbEEUxTCGwWABpkR8xK/mPJu94+gY9pD2YHDDCVoGqH9WmrGnhmaAVWCACSRMcDjMjBJ4yMr2Iw9NFY3Ni9cqD3NzgAZFxGcDnA24qFHaWckgBUaALQSRaYnknho951xs3YqKlhpsDIE8KZEZEnH186JoAAFVDJU60HUWhNpA4nbsT+p9YSdZqCvuXLT9oyOIx/LW9J3btx9Fu6UvTa7VaFJgWR+64xbTULNpYxLk4IIMTnxpf0ZzVSsxrlaoMCp2uFvmJYEhl5Ug5wpEHg3qVWkaH4TbhbkBlCA5JJlSpumCQIuEkHPum6P8ADVMuWr3Bbiq0rh6jsVLKS4GIBuICnlQQJ1JlJjWuBMGZ8vtpbXquHVGVdhbYlLLFL6rBGqLGZAVCyqGYBbiwMDjOlu96VWFimixLG+oVYhYGMgzTU5EHHBx72PY/w9KotOmz01RWW+5hIyx5IJUn8pWJPBGl263DCoBVK0xcoLOQA3D47WCkY+pgQdMKtQuHdje5/vJZF7WlU9RWVw9JAGCTAvUH2BBgF7vBiAIgapdVKzVgaUMwUCpYotXuIMjIiACT4n6ath69Qf1GFTvUlbEplQ2CAyLJLCTPcQR5JGAf0bqxCJVBwqklgoQElWTkgw+bRBIAU8YXQY59J5luwVJGEBUrqT7gVL6iGoaoUk05MshIX5R80DgeDPOh+r9Jrq1z06jKXIu5DOSZiOWmJ+uNXumsCBTAJqcFpLRaB3FbcAD3IzzE6J6d8PBUaq9UrP8Ay2cJMCIhYUL2wCxglhPEDT0u1mbNHlPBZKvOavSgSDkEWTTFNixlUuAA5IJaZt8QSSAC+m9CpVXPrFqbH5BwCZ7rgRKkSOJm0jPOrtVCUaJp0y7kKTcAHMgh2IgNGSAPmEL5gaK+GNxTqlfVQ+opHp3IfIMlS8eAT7wNMe31Mg3pPymBGJUat8B1g7FnR6C/+4py3MIqkTdj7ZGdA7b4QrNUKDtUZuqgoCDxBggkj3hZ869cq1Eqo9OfUVDPpq1yn2IYzPuPBgDA5iVKLAp6VWkWiJQgyIuC/KcjH6MQTIl6X/0HOLht5fyrNhVjp/SEphXVbbCVkFstxHBAyPBxjB11/wAKd2bsqhfUkODIUKxOAJLSPOPrEat+5rsIdRc3EXWicQSBzkf6lIiNCU9tUBZmqDDCD3oXOZvCgiMYgZH7nm/9DcU4ptv159kcV1X9h8PyKgWpVZKTAj1Qyt2gkCWUgghpwMwdOqaVHIQVICqRdljMYIyRGQBjwZ8aK6/1G2nT+YvDXhJORxyODmMcERONIaXVUoLRoh3YAYYCYvyUgt+WCw4MmMeVq9oe4mBz0SOq3hN9sG9NLzcQ5a42lgSLSViCWtJ4+440H1LcVHprTRalyuJXtTsiIUHAAwDEcziNQ9X6zUWkjpwZ8KAIi2Ljxdnic4MAaUbPrNRqpUM3y96Eqe/3VzChcZWZGcE5EQ2o5uJ0GBrpzdRLpTBdk1NIApqon1XZrgYIvwUAtuwASZBwcEmTpnWYNRKVRqrOyEFKSkYGWEkjgKDng+cyRtur0Va6oIVFZFUw5MqIwBjHgzIkG4DS6lvqdBfX4iqwR2ZAiNBEql0gstxHqA+eONMxzjMjxZWnnstGy73W8SrQdr1BuLXsrMtpbiY5AJgxmIxiAemb6pVbdF6NJEoK1wcXEQG7Vvkl2sgtyBdxOh36YVqU7qzClU7qwCkqqC2WvyCxkE2ie4AcgEPqG5q7WoWI/BqM0L6lzMSlrmZMwpAk4l8Tzq/Zg0ThvMkfxy2qwnNXLpXVEKIFqBXcLKo+RJgTEqPrPlonRbvVZYNRmRlYYAAIzEEIQCRGSeTyYjVPp1KT02enXqVGpBVUJ2iqoaAoQhWBnMg4HOYJi6f1+yi7OoptgIACyucoxyxIIEnk5HHtWnTqSYz6yYV2P3VwpVbCvqVbc+DkqoIYEMk+88RAydEVepUiqsdyCQZENGT4YTHk/TxjXl2/6hVr3MLmRWBKrlliRk/mzHJ8n66mkNRVk3FJZ7wsXODdDOoEkIzAgo4E/NHy66u4ES4qrnAK71/iKlDpRdntMGmxIEwwJJIEAcHwO33nWJukBzQdWqWgMQWQgrcJt+QG33EwZAGSio9FSe629wjFlJIbkFQvzAYDZYCI5I7V9HoThhRrVCKFRiVtIMARMi4QCIW4HiZ+kx3ZsCkD0Y9Wh/EvS9FO4mbV4QC6SVaAZxIgCSPbW4AVquzIS2RUUg2qMdsySQSPl7jkZOrFtNrtdlTNVCQGi5ncQ+CYlGCiYM/UHjGl28cXWMaldGWWpz+HccQZSwWx+UkrEc8bEHGwsnIxWAQ6muAA9KWa0/Mrhhgfl+UjjuIAz7RrqlcXYrR9wZqmZtxIuOM+RmAdPOiUfw6dOhRVKhZlYhrgWgXWlphTEx9ucaT1W3BV6bl0UNimoi3kEi7JiWifYY4loElXYDqtv0KnOe4+4II/nrehdytYsSFpx9Wqz/8A2/0A+w41vQ9V0YTspNyy0hSqM1WowUq6wWZLrmjJ+wlTGOCZGu4qzT3dNHCW2gE2tDEG6Ww/B5jwB4GpeodcFAEBvVq1qhbtYMGHEyFAvY8gEqBESRGklXqm4qhBU2z1aasoanVBBZwAPn7SBK8CCBMyNcb6DnP0Ay8xr/crw7BMW+HVqJUZa7iTMrSIpoZzNQuzOIJ7FmS0mOdHdP6XtFdULNuvIupLJJIm2mymYljBaeBmMqfiDrb00CBvTqBlcxd+ae0AgqVGOSQVAifCejuklzuHW8m8imQZxaQbUsAMklQrEgQSOTRr6jmg5Qdp4EJV06rX2e5qUFXbAVL2FoI9QIVk3WsTgAyLcACLZxB1DegIlKiKtT8iUl7UWTIHyySWtMk5gcDlb0rcbKpWu9MyRLVGVW9Q5JRUuhAVDZxCjONSbH4vNmKdE1FWLqYi5QT/AOcrAgAH5gZAXJIJdeY2tzNGZRybCpUYKaNc7hMuLlAU4wT8oAySVUjtEck6k6PSHqXMDUqqWNInKA4JIBYqSInhoz7CBX6obEqbjcpVmmQtILJmZCljaG7YBwQbpzI0z2fVNzNN9qpRmMAMF7kB4NNZdQBJuEfKcca53NLH4W665x+URCXbQhKxNfcisSVNZipIJhiAIIGGkTgQCCBxopN7tUr2U3apUqVCj2wVpsRxfiQDMRGZiedIjvK9fdEVa9Gg1NmusgAjljINrYJUOTzkGdbr2Uaq1qVN1KgmpUzUvuIyWlrbpxA/MDkZ01Wi2TfxIFPhVK0kpIrUgzu8zfUMQST2nGbiRA/mANvKy02ph9zUJMLarAqB5JAgjx2nH00gNCkgeqNxUO4RhAm1UBxd5Y5FpGCpBJ4BIm/q3IO4VPmYlULzg5ZiAcsCB7KZ9pX/AMbZDt+eaBJVn3tNW4qVYdgWK9y5hu2ByYuKz9JwdEWutMyKwqlAbzjzlJ+VcHGfJkjg1/ebxKC07UVKlMIDI7iQAXIgriTIDTIOfOjtzvSKFFVRwruGDEKisW4LTPAlVEqMkxlSZns7gLHX6/x7rTBRXTA9SuDXKMohyoYGSRg32yZEeTIJgkk6Sb/Y16tV5FQgG+LWKqAcmCZCx8vMiPrp10tvUNR6lgVpoXsVtuYg9ts3hZDTEIDM50xpUESqWSpSelRuDklRce2QGMsYEEkGJEYHNGl9P9QgW29xr0RS/wDgg1O81Hd3lbWQYLLM2Msk/NPgAHIJ0yFL0dsaVRlYEyJSxwe5mIM448gEwZ50XtDVrPTb02S5JUQpQyRzBu+SSbiPfzOlzbqoKaGmjPUC3GVvNMsLhgi2MOAoH3wc8uKoDtoeGI+dkwSsdJoKGDkoWyKrsIlrlBIAgq1xOIiPYDQe06Kj0fUO4KEAVFVrPTu4kk9iAGe0ZAzgDLTa9Zq1KTJ6NNa5PzOqUSCYMAMoUmCD4MDHMap27+IKitYQgABQkAMJEi7BiQYIIxgQY16NIVXZX9ggBdOP+J7emdwNyiVKpkoahqFGJOVpoJCxzJxjJEAap+83rM6kuTAICk3BR7BflA+gAH00wfrzMTdXfgr2pFwIOMRF05+5OYzz1PcUKtKmlNFRqZYAqsErypqPlmYm76CeNdlGmacBzenLBPhRuy9PcqQywykN6gNtqD5rlEDwFnJ7scAGDddLRDUYVStMMFpg2m6QcySFEAZnNxtxOFnT9moqFalRVMfKSSJZbhJWcgxiDn2I0RT6qEhaS21YYetcSSDjEgWiMe+Toljg/wAJMc38tFoTTo3XKdFKlJsnIVmggHgMAJWVE4uYZHtoul1+gCtlWvHpm+EW4uT8qxAGFWHJMe0YFZXbLaVVQSSSGLAf9uC3GCT9x7DUFTbWTOfIkAA/UjJHuAbeJ07aNMuJ19EWhW7qe/X0VqB1fcOCDTqG5qSKwAS1QPmJYw8Qo7QJBIXT/iBA/cWALAMhAGbuVHGMmCAM+8EDfD1c3rfJ8hnBdR5mFhufIJ8TAki5Utqt4VKZu9M3s1IhCGDGDJM4EGctjxJAqMY2xEquARITTpO5DiSisACWckzJEgAZBMETBxnkgxlXeLayzEG5skmTjAYks0CIE6jqbOrIFxVe22wBVgQYGflIEHwJjOq98S9SfbVabwoLB57RjuWYxHDAA8wsedc1Gk3FhC6BLWyAmtTrNW+Fau0SwLrgf9QBCgHxJIOeDjWt3utwlNWqioij5ajLTBAHkwz1CsR3FbRmSBpB8P8AxKy7talWuGgE0ywEXMDGIOe6QecD31b97/6gLVptT/iUyIbvg/UeNeg2iwGSFEvdohbq69pfI5up0wZ8yPTPn66zVc6Zv6YpU1O6dCqhbVWQIEYMGeJ1msWNnL6BWDrZ/dSU+nUa9Z76lL07DYVRZRVBMQrqAcHIBnk+dTfxvrO6bc7mm1M3G+52UBhIuuNtoBMtj8OBoHpnR2eqahssLGaVT50BB+YMF4IgHPvk6efEu93ICpRptTpEkXoPnIEqFIEgACTHgeQM+MagLxSF+u2y8yLXSbZbCqTfudtVqBnJYKUW5uAziA8C5z7c+5ney3iJuGNOktELTIZkzgCSwYglTgmQSZmDEAWXoPWfUXcOaS16tGmPSRbvTYmQWNwDNaAuTjM+QdLH6+xtv2xuNMEsQGYwQC0CYWfDMJuzzOsH1IkjxGbDTUZnPyWyiEF8QdL29JWcD02NMCjSSorRapDvVaY7oOFP/wAiTpb1LbCpQFRNuKcWqoFxLKqiWSRLDMk+3tGXrLQkV6m5QViQ4VwC2JgqSx7YgWiAAMERiWr1pKm2qerUBqrDIKTXBafFpZxNO4mImSWWQJg1xvMEc6flZJulVdtSp06m6WrVq1OxadVwEIwwYASbZIXPN5xzqXbdbreq70kT1RTKMS1Q2rwMkwJkiQ2SRAB5lr9V26BUo0bSaYNQoEtZjhi1gViscCVNzHwADo9DsrGmKyUXUCaaU8MWE2/KOM5eQPB1hA8R85OXkt5IHpe9oes/qo1QWAVaqJcbZz2kiPAnJx7DRfTenI9NnohzSRWapeyqU+ayFM3mFIieREjENt9QpsbGKlBapamlGmCxmSFeblAjFP3mc6Ar72hR9aiKjsGNrpTqAMbf9LkEjk8E8kZ0ZbYQeb7LRugqHS6W527VTbSS7FQplhEkiFvdpgGAAFUxPJafAFVabWJUpVDUlajEfhpTUFi3hpK3iSBHH11xU6hTdatawISqoKdUsewC2yBAFPAGVMlhMCYD2/R7dw25StSqhldytQlATJlYQEMoJWAIAx7CUdUF2OMDTr06Ig7Ip9wrllNNbSysoW0SFLGXmTm0Y+ntoetTpVrafr+jTDrIYF8CRABItIub5iBgcZOnXVKlX+HVWJW75QCgVF4VQSI/LdwMRjk6D/g2p0zSAG5ZyDDLcTaIwQomAxgFjEmPOudlVmbd8tPlL5qLZbzc0tvWRW/BpENdTulgCVYAmFLJKkiPCnXG168vpFzTChoZWgTepBIBJLFSePN2STwAKHRqu33H4u3FYFW/DDHtUwSSJyFH1IxkjnXHT+tJSpqoREdLyDUDMCxJLKLRKZwBB+p10PH+gmfz89NUU9228JurEMlFz6TV2rFCDapKhWJa5iskxOD40v33xVbNKioNASW9TNQzMsrkggkExb4M892qv1nqv8QzVa15qBQFtbEj3umB9FjQa9RMhyA0AKA3EAQBggkAAfynXUzsgjJPGyuu16xRO1NKiH3deq4VqdhIZFBsA/MRNgIDCBcc6yr0xauau1RfTP4zIpQiCAbfJX2IBlY9p1D8Ob4bit/EuyU3SpmpaqQjQYkZZhaQAZgec6P3rqVqBHep6jAerLmIMKLTPcRJmIAwPM89WWkNAgjafiPt6Im1lHT6VsUo0nhwJdZa1jUH5mcDiLoUcwQMROlPXadF5obeDYxdmKLTMAEwFGAAO2fZQYM63vXZQsAi0v6bNUjHaPIPCgYAUffnSLfVYDTTSWS0MCGtgj/S1oMzk+55jVqNMudixE+vVM0zmuNrtA7ABSAAWew57RJMNjHdngkcDjU/8TSKIzbVYUgM1zZIiSYI59sDOg/465AHwwYEP3XwPyryI851YtrtvXoi+rT2lBXlS1NXqO3PaVhiACMyBmPeOt8/u+fj+E0EqtdToIKjCm4qKc3KrKoJyVW7uIU4kgExxozo/R3qMvawW7JIMGORiM+Of202qfDI9P1KNUEXW01YKDUYBbvzHHzEAXRBHPNm6HRrqA+4pqlnaqowkwSYtmFEgHBAkzHOi6sAPCrU6cm6N6D0inQtZ1QMTJATE/lADZmc5BMxkRptX6rdCimoJab2H5YkqBPj3zHtOl4rNXPqBGBgflgwc+LvcDmB50PSendapyWNzMLoJEQCwMKfYAD2PnXCakkgldTcIT2lulbtMHGYBM+JzwJtznHvqsfEm0FZ6COAqk1JZsAhlvPmeEMkQYiNNx09ZsgzySDaSo+UHMH9uPc51xuArBEAQLSa8ShIGDcSQQEHfMgEmI86NMYXWKq8S3JefdT6WKDK5AqSQCUwJAGJtw3ntiRGoauwDLcFAJaAiDyZIBJPEDMkkQZg6utYmrIrL+GAxBJcLEYIAYTPGQGj30s6d8P0UR/UrTeIsUgkMPEgwTysR51d74Gcq/Z6jWsLYj2VNp1bRaWKn2x/c6zRW66a6uy02coDAJU5/lrNdEg6riLr/pHsiemndboCkgBthQIJLYkfWceIB8++rx1vebyhs6VNNuaQUkl6lS9lzJWnJBU57iI9gSM6o9ff1B1A1KiLSYuCUDEBfbuJOBgyZGNMusdQr70tTpq1ZLiCKa5ZVllueIUxmPv764e7aXiB16X5bJeSgt98UesqItNlIFsKSLhmflP6RnGNMenUNw23entlqWuVDUpNNZbtUs96s35opkFTMxqp0q1ShU9WmrUyCVBIm08H5hyJ55BzyNNqu63Fakbyio1iu1qqrRdF5UXHiYA7iJyROrGmGQW2HNEIi6n3OzF9RtyWNRMFadoAExN3cCTiOOTMHRuz3KbiqaULYbbUBmIxgSAJEAzwM+50q2dGmzj+IqVGFva5I7QAQoEziYWJxzGi9jRWilVUrI9RyELiaYRTMmShlScGIaAscmIPaMFj5bc/pDNH7P4Te1qabpGqE3tTRZbtDWwwOTziVy3PnW+p+irmoKh3FUKqM9Sqb7iDIySspHMMAbQRMaQ7rZbii11GoKgCsS1GVAWYP6+YExj6aL+C+oUaXql0aozUmCQVUKY5lsDE5OfABughtJ74cXyPKPfomTrc1vUoUUdjCoVLMhWoxMNaH/MAohSQbpPvGhukSahApsyU1PctnqMoAtLKGxiMkGZ+uq70/a7ms9OnRarWNRgIFxhsiCTgG3M+32xbvh3YU6W/O03ty01FtRACBUNpsVmVpjuD824bxnRqUjBG+u3AhqqzU733BrmuWUSwpwZYMFAcgFFEkCeAcDwNWzpe23KOnp0aVNPTpqfVRqYqeAwYi8ABQLoE8kZjUXwd0wevuqSl7KRILU2I9TM01NQEC4EKTg+ZHGnOzVi5F1QqSrGm+QIgTc1zFgxIOFPPEa5u1VqbQWDMaef4TQtdW2dUgf8A6pKlN2MqqygjuCXm24HCkARB1G/Vqu2amwZkK1CLUgFzICliwk0gFJxAJHjwDX6cG3RLU1NO4IrNbwQC0AiCIDdxnMRxGp61b+FKo4FZwQ9IYaECtHCBWYN6hEjj2OBytcwFpYBlMDy+NclgM1Fs/iB61SqjreHb1KhJkwACwHysBaMrOI8ZhH1zpNIMUep6TFblIl1cyQZEAg4GfaPJA0y/iaiPXqfw9MASj17SJuDITPBmWEnkkc4Gq3sb6rVK71WVaKlzFP1GhflGWAkzyTj9tehQDnPxAwPk82WaJKXV+gVlZkMXqYtBkn7Y/rByMcx3sNs+UtzyQwEf1nx9uPfVg2PUDVUu5V1ElfkWqSuFYhVIDZn5iTBPsTzvKVIhaktRe0llqyA08hWjgcjGeOTr0RUdkV2imIkIav0Eqw9OrTUAXBSWYysEk2oQQRgCZ8GNSb7p6iialAE3MVKnwO0yJAgSOfY5jWt105jUpoKqnBJzaQpAIiYOQQB5M/eF9besUYrOIkEQTzzAB7c4nA8ai6m58EHJB7QRC11hLGZTUPrIbSZkOB5WP0zORn31107fPUpfwbOQpe8AQFZgDh+CRMESYn+RfxCjVERV9Jqd1yWABgSoBEkX2ggwGge3jSmjNNXIJLfKb7VtOCDDEyYnOOTGq0x4OqmGwbrvoz9/pPJW72BA5BJBBH78adbPou1q9y1oUcq8nntUT22i4g8n+eltNXufttqMLmdvlSZwPCnkA5IA7Yzq3/DPQV9AeolobIlh6eMXEETyCYk8Hga1V0CQYVqbZMFP9iaFOkq0kpwp/wDbIgHHJMEST7SYnXfVEFM95AIAhQ5aCT83kGZOB/0++Q/XFL8ambGVZLR94iWAEiPB59tTpuQtOpFcepdcR+f5SYUgwCthPJkYMY1wvEutKoWkG65bcB1tWm5ASRyDbBMknABAEZ8AjnXNSlWprSqLTlHU5GTKtFszzieYIkjSL+OagDUBakWeFHzK57SZHsBBnJwddt1CrWpOHoD+HD3VVVe1CMXqnzZuVrwcWnOlp0wNFhWcBlCb/wAWbTdMssgKbJiZj2JPkg4mdAUKiZQVC/cEFS66DyEaBcGJVSWMgyIMmABR+IKFpgKRdN9rNaBkATCpmDNpBJ8DTPp1RkM+oreoFYQohAQWKnGCGtwMdx9zogkTPPonbUL8lNumAaA0ISUJbySInIwTxGfy+w0y2m3ZPUFpZfzIe7IBMxE9pyWU8jnJ1m1p33qwKuwJXOSRJiCcyc4Hkz9cTcKAAi2rBw0rBElp+5I49p8QXvEpnETC3U2YJmxxgYvK+PYGBrNYu8rgAdwwDiIyJxKzrNaXLX3XmNPpdaqYaPUdytj/AIcdpN1xIHHC+R+mu/4vfbB6ctC0ywUK4KEsDeptIORM8casG16a1Kn6tVbkpn1aZcFHtUmCRAZWJC8/z8QV69TqVSuEUWyHqGYSwE5klbQLRHymOTpG9qwzMQDfp5LxgpKa0DsFqMrO7VENUKsqocdrEzyzKfpcwEaddT6bRsTa7cvWeooVKUKFAB7nIZrw2GEgiIacY0Dt+iUKm3qUqNY1jM0gRDUxInyLlEReQDyIE5TdOpbiiyV6NdNqCmXcli0lgQv4bNDWyDxBBk6myrTfUImCDyBzVEiLqu9QQrVKAG2mYMm4fuMZJ8fofOnnTDsjSq1a6M1b1fwqd9qlW+sMwt5JmeMnOh6myMuFZqyVrSz/ADVAFaZllxnHObYMDm2bzo2ypbekQKl7kX1Gw1NUnEBQTcTJgERbkwJ6X1mNaJ/v8oW0QooL6m3Tb7Wt+Oqu1Y1mZoBJbBAUqCByASV8yNd7bY7NNsatSh6hpuyKgaBf3EAg5g84GOY1J0sgN6qIxcq1Lb1XwAXMGp6YVQJLDPj76IHTPQosr1QaoqXxRaFpmIkkovzxwWXAB+YyeN1VphwJEc+b7LGV101/TSotFaaQhFNPUY1QSBgEggi9RjiUF2lFTq8K6OaqeoCtQCBLTcZJNhNw5HgnHGjOrbrd7cJUtWqKo7alioQTIwCxIWCDPE88mVNfqVL0V2703aqO0K1vY0DKsBIuOfPzHUgHuiRI6H3N/wAfBxVl2nV6NOlC/hKGU3MVgt2yIHJMkyP9BP00sHV19ZXuotcShelerADybhBB/Q9rTAzozo3SqrbRtzuWptSpMJm0izCFZEQUBLSRktHB1XOg0KFbqASta1AMFDLKKxwwIAxBAIMj5STzGqs7A0AzrN+Zprphstu9YVHp7mHj1StR1LEK3Z3E/NwbRMmBiJDP+Jr4NSgiOvc1Sn+KA8zZI4kxdkjMk6qHxVYtes1AoFNQwiMGRRMgLgRHE/UjGmHRd0VNOiKjU0YuatQPcy3LNQDKqSQlucSTyY07+xhwG3tz1BTWTXcdR3Fe6itFQsd71JCBlzkE+fBMeT4kB7rqrej6dm3FIEkoh5KWnENcxuh4JyV5NphXttrUG5akUJo59QAlbVkq2S2TAP5sgn6wNuusUq1Y1fQpotiqlFTFMWAAFo7mgcjEz9NNT7K1vhaMoNt/fNEhKt1WFQ3hrAVhz/qIz4HJhRH0H1OiKVBqqyoFRvzIrTEnEDBEnJyczjQvWqwaozYN2e0BQvHgD7iPtrXSOo1qLSlxU8rBKt+nHsP216oBwiFamRqj6G2HqwwqBVYyaZtYLMAi8CBJAAI8aeUxapsM3Ta9SFfjuYj5YEiPfx7aR9Q3TVqtrVLCBbzgxJAuGDHjxgatNXdL2U2L22Br0XJCrmJkqCsx7kAZnUXzIXQ0C6jDVfVUGmA8ESLTECZ5KnJJXmJB9tRUvhVKi31XIcNAVYcQDn8ufoDPvJ4KR+rutVjVpYVmOOxs5AlfEe3jzxph1fqjuiDbpKOv4hClmJIzCxAUTEjyOBIlCx4iDHVLMm6um26NQEACmwAAtIBUQPrziB7x5GpqjU2LhaikKfxJgZ+8cgL5PAHIAhP8N9Jqqrk3Q9pCucDAIJW0C73xPbBzpmlJKRwJZ27lFMVQSeCQxhsj3Ee3vzvqNDsMyVYzFl3v7QLRBJI8cyBIUe0EZz7/AHj2OG9JR23EhhkQJ8gc+5H10dUa9GYqFkRAMGSczj/tX6xwJ1pax7YViyqQpJgGBBLCD4BB4+fSB8tusJKDr7L1AwVRZP58QJ5ytwPIPHygDQDsyVFVFY0nNlRRAmmPmRmaJQ5nyYwZGiTvaifKA7qe4Oha5QJuAWHYiJwZ45jKugK1R0ZqkOq9xaajAgWKO4AyCAYMxHJmNZt3SgQCYIWq3QEWsxqHtDu5MHEvMLiMRz9sGdNh0yxYWkFUyABBU88j2M5/bUfTHQ+qDBqAgLd+TkElRAz5z+g50fQpySchYwTAUCfI/bx9dLWe5vVKDgPhWtp0dgWLVG7jcwJkgzOBwMZ4Pj20wFQAqiqFAA4EZkzifP20LtK2bT3SO8zLKOAZ9uD/AF9tCdQFQlQvmDAMEgqTJIwRwROeIGkJe/VEgkp2lSpHaqlfExP9NZqCkcDvu+oBP89Zo4XbqvdhUPq3QxUqent67CFuY1iUaqWEk91oIDdo5MEnMaC6VvzRu2qrSrXqyhwGUsTMie0kzAE44+ms6nuRuGG3oU/Udnhak9zmYuyThh7n66Lo/B4Ssi1qjVysqwT8NLlxarkBqhHJwsQe7TnD3R72w5svGEoXonSq+6ZSiKaRmRdYAjTgnBbA/wCo4z501rUqVOpSSsXSkjrfRKZtI4JEJbmeCfmk4Giep7zaXGknYyhQwZoQ2AALblTyPMQGHPDDb7RRuKe4fbFzcRJQuqgSJKpKkjnLeBESNcnfkvBdZpyt/Nj7LQt774zB21tCn6YBJWnRplVQdwQlgynMEmBwZPOq5Q3W53NtMEVmdcZ+QYMu3yhcE8+COebf1jqdXcVg3pxSC+mlOosnuxe6jwQcjGMRzpDt6u6FGpDlq94/DuBVpIBCraA0DmGIiIwNUfWDiTYiRF9UHeJSdAIoBDWqQKZkCAxubuhYYj5ApBMHxGRKNN1UZ6hqhqVz31SHU4JtjMqzBSIjiOBGJ6XTKtEitukrKVhyEKKVCkyG/MoIPPgMD9nHReobuu9RG260kqEmo1akBzwElF5JHN2Bk6fC1rnPPv8AGaYCRCWbLaVeobwtQddvSYCmrXsVRUjsABE4F1pIE5MHRnxJvU21Vxt9ubzTK+q5DVHpoAGcLPYph2uI74xga5+H9mjOa1Gqoeicwtwq04IJsu7WIBiIAxjiadvQaO4e75SWOByWBmIjycgccaq3DWlrh6J2sTLbb7ctsdxTWlG2q2s9S4KJRyZAmSW7VIGO0e2qvv8AbmmSrCCPBH8x9xnXpQrVdxtqdRahbtt9FB6RQwT2gk9oBUyDJmT7iiU9tTL217/Vkk3GFECbTiSW4mcEjXT2ao5xIOQ01TikbJfSdzKhHLEYABJIODiJiD/PTbo249Kp+O7IljMO0sSYwoBEBjJycDzzpf1Cs4d1Pv3c5HiQQDEcSONGUqwspuAAuQ5IBMLERgDggfXz7a6nNBbcZoimFLuPiapVuUj00IMKjPiQT5Yyf5ZONLkpWqw7TcIDTgAZP64jmMnnnT6m/rikIppYewimovJeRcUU4JJBJUjBByAQH1Pp6UXcDvUEhu620m7C9uD2nBBn2EaDGtbYCFTBF0moUli5jA4jg/cE+RIxnzphSq+k16KHTLKTJtjiRyIMfNzohKvpW01b1JkWuAEz4gZ8kmWAkca46SyvUFBlpgOygwuTnm6Qcc5mc+wGncc1miEPv3VgKoQWEwQDwZwJ5kgSAfA5PAbfD4qMhZjAUooLKZsuJtDRmCq4MDJ99MOqdHYogoulJVMPDlASeM4kCBySe4fQa4rX00PoK1W4lSxktAAWUBXGBM558SRqBfibAVg2HSUw6Zt2FQuaRAIYhSAbgkDmBHzA8Ex+p1FX3TBzSpAKVnEkckhSQMZWDnnmMjWtpu9wHCWotJjlStjqTwABBuLGAoPJ/Zrsl9WmCULHAN3IY5OQoBzHn7fSBMG6s0TkpdlI9PLK0T8x8zPi0kfX6+NH7LKnubEmQffyMGM8fr51KyUSJFO0hApQyMkRaB55ET98ee1pKpKqLSF+WMgYwcQSZE/7jnfByVALLRrMVPYxzEsZBIC4yeO3+eo92jlUDEqPzAZiTgATMcn/AM/2FdialRSDYIHd8rZzHngAfodQ7qs71oIJW4KCDAglQSPAPaBwbf8Ay0jGRZHCAoNm61nJNKoAjqFtS5bjyzd6Motjj6ZYiNc9Z9V6Zp0l9RqjBri9JotJJhQ2DOILR76jqFKdepJVHFQuhdORAB/EE5IUr4IzB5Gj6fV+1UQKGDEgJlcqogQJBBE9wEyBOu8RgELlk4zKAVKlKlTFSYDG+QWgKoCx6eYkEgj7+SNHV95URBFlpJuhagiJzbJmQjCB9MGdSVnYgF3VSZC3MVDGJ5VgB+pY/wBDC9rFSKlMkQbPWQGe6RdeSRLMwMTMDSMa0i4lKRBsohuQgm5ckkFadRgYkGCpgkHJA/vqQdZlblghVJDGlWUG0FiAzYzDfvqZd+pX8SoshoN1htMIMqLSQYUXgCCpMxnUVCvTFyXUSKuCzOodCQ4JDByWUl7yCZBXE+K4GnQLYiBmnG/q7dKjKzspwSA1RYkTxYff3Os0L1J6FSozmoikng2zx9zPvPnWa4i4A5LoxKm7Hs3NQp2lHhSuCogiBHAj20B1HcON1IZgYUyCZkgSfufOs1mkAmsfJeKUPUqFgrMSzXASTJ/N516Bst5UXcUitR1mi0wxE9w5g/U/vrNZpK9qjPX7InNNPiLlz5ZXuPv31Rn3wB+w1zUEbVyMEVEAjxOTHtJAP6azWajVH6/MfYI6rNgfwt63laKEHyDDmQfBmTPvrXX6h9enk5SkTnkmm5JP1JzPvrNZou/weyZuaP8Ah3p9E7NGNKmWIqSSgJMMYzH21418RKLqOOaIJ+p7sn6/XW9Zrt7J/kKdmaL6mfwtufP8OzT5uvqZ+/11vbC6lXVshduCoOQptBBA8ZzjWazXWz9I5qusc9lPXpL29o/5SHjz6iifvGp+ssbKaz2sHkeDCyJHnOdZrNDX3+EhSjeUwDtYAE014H/7raD6se9z5NerJ9+4f5P7nW9ZroGYQ0QlZj6r55DT+2pamKdJhgwxnzyNa1mqHNIF6VsqYNSkCAQHUgEcSgnSLr7laihSR3kYxyon99ZrNecPhdpTfptdvWi5oimYkxJGf7ae7xiK5AwA2AP+9dZrNA6JmrnfMW217ZaYuOTGTE8xOdc7uoQpgkfhA4PkJIP3kA/prNZqLs1YZLKiiwGBJiT5PeOdC7tyHUAkAyTHnj/J/fWazSrBEoxLMCSQRmczNk/1P76hooPUIgf8s/yBI/nres0v7T5IOyUlFQ1Yhu4DgHMcDH6amrUwPTgAZnjzaxn7zrWs0tH9I8h9lz9n/SuqtNSkkAzzjnKc6ipbWnZVNiyOO0Yx49tZrNWCs5a6afwk+2s1ms0pzSL/2Q==" alt="Image result for ‫مزرعه شلغم‬‎"></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">با اینکه کشت شلغم در چوپانان به خوبی انجام می پذیرد و محصول خوبی هم ببار می آورد و تقریبا کشت کم زحمتی است متاسفانه در چوپانان هنوز ما برای بازاریابی و رسیدن محصولات کشاورزی به بازار های هدف بسیار عقب هستیم حتی نمی توانیم از بازار منطقه خودمان هم بهره ببریم امسال من شهری در استان خراسان شلغم اصفهان را کیلویی 3500 تومان تا 5000 تومان خریداری می کنم که اگر فرض کنیم کشاورز شلغم کار&nbsp; محصول خود را کیلویی 1500 تومان بفزوشد با یک حساب سر انگشتی می بینیم در عرض سه ماه کاه طول دوره کاشت و برداشت شلغم است از زمینهای کشاورزی چوپانان بهره خوبی می توان برد که از هر یونجه کاری و پسته کاری هم بهتر است متاسفانه ما در زمینه کشت سبزیجات اصلا که می تواند تحولی در منطقه ایجاد کند غافل بوده ایم&nbsp;</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">متاسفانه فکر نمی کنم در بازارهای بزرگ تره بار هیچ چوپانانی یا انارکی یا خوری و جندقی وارد شده باشد اگر افرادی محلی در این زمینه دست اندر کار باشد به راحتی می توان با کمک آنها اینگونه محصولات را بفروش رساند .</font></div> text/html 2018-12-02T04:34:15+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) برداشت یک هزار تن محصول شلغم در نائین http://choopananabad.mihanblog.com/post/2107 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 45px; font-family: RTNassim; color: rgb(51, 51, 51);"><h1 class="Htags" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a class="title" href="https://www.yjc.ir/fa/news/6747737/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%84%D8%BA%D9%85" style="font-weight: bold; font-size: 24px; box-sizing: border-box; color: rgb(51, 51, 51); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 45px;">برداشت یک هزار تن محصول شلغم</a><span style="font-weight: 400; font-size: 24px;">&nbsp;</span><font size="5" style="">در نائین</font></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: none 0px 0px repeat scroll rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-size: 1em; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px; color: rgb(0, 0, 0) !important;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نایین گفت : حدود یک هزار تن محصول شلغم از 40 هکتار از مزارع این شهرستان برداشت می شود.</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim; text-align: justify; padding: 10px 10px 0px 0px !important;"><img align="left" class="news_corner_image img-responsive2" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/9/10/9030000_130.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin-right: 10px; max-width: 100%; height: auto;"><p style="box-sizing: border-box;">احمد باقریان&nbsp;&nbsp; در گفت و گوی اختصاصی&nbsp; با&nbsp; خبرنگار&nbsp;<a href="https://www.yjc.ir/fa/states" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-weight: bold;">گروه استان های</a>&nbsp;<a href="https://www.yjc.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-weight: bold;">باشگاه خبرنگاران جوان</a>&nbsp;از&nbsp;<a href="https://www.yjc.ir/fa/esfahan" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-weight: bold;">اصفهان ،&nbsp;</a>گفت : با توجه به اقلیم و خاک مناسب شهرستان نایین برای کاشت محصول شلغم و قیمت مناسب در چند سال گذشته ، سطح زیر کشت این محصول افزایش یافته است .</p><p style="box-sizing: border-box;">وی ارقام کشت شده شلغم در این شهرستان را&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">شلغم سفید</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">قرمز</span>&nbsp;از نوع محلی وبومی مشهدی عنوان کرد ورقم سفید کروی از نظر کیفیت را بهترین رقم برشمرد.</p><p style="box-sizing: border-box;">باقریان بیان نمود:سطح زیر کشت شلغم در این شهرستان 40 هکتار بوده که با متوسط عملکرد 25 تن هکتار در مجموع تولیدی در حدود 1000 تن برداشت شلغم در شهرستان خواهیم داشت .</p><p style="box-sizing: border-box;">این کارشناس با اشاره به اینکه برداشت شلغم از نیمه آبان در این شهرستان آغاز شده اظهار نمود: این محصول به دلیل داشتن خواص&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">دارویی و آنتی بیوتیکی</span>&nbsp;قوی و همچنین سلامت تولید و طعم خوشایند به دلیل کاشت بذور ارقام از قدیم الایام مورد توجه مصرف کنندگان داخل و خارج شهرستان بوده است.</p><p style="box-sizing: border-box;">وی در پایان خاطرنشان نمود :برداشت این محصول تا اواسط بهمن ماه ادامه دارد.</p></div> text/html 2018-12-01T17:02:11+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) افزایش قیمت گندم به ۱۶۰۰ تومان راضی کننده نیست http://choopananabad.mihanblog.com/post/2106 <div><br></div><div><div class="news_body_row1" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; width: 350px; padding: 12px 13px 12px 21px; background: rgb(227, 231, 240); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="news_path" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; float: none; width: 316px; margin-bottom: 5px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: normal; font-family: tahoma; text-align: right !important; border: 0px !important;"><a class="service_name" href="http://snn.ir/fa/archive?service_id=7" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(3, 34, 98); outline: none; background: rgb(255, 255, 255); text-decoration-line: none; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 22px; font-family: iranSans; border-radius: 5px; margin-left: 3px; padding: 0px 12px;">اقتصادی</a>&nbsp;<a class="cat_name" href="http://snn.ir/fa/archive?service_id=7&amp;cat_id=31" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(255, 255, 255); outline: none; background: rgb(118, 140, 190); text-decoration-line: none; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 22px; font-family: iranSans; border-radius: 5px; padding: 0px 12px;">کشاورزی و تعاون</a></div><div class="news_nav news_id_c" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: iranSans; color: rgb(2, 33, 98); float: none; width: 316px; padding: 0px 4px 0px 28px; position: relative; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px !important; border: 0px !important;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal;">کد خبر:&nbsp;</span>۷۲۷۹۱۳</div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="news_body_row2" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; border-bottom: 2px solid rgb(227, 231, 240); padding-bottom: 7px; margin-bottom: 14px; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="news_nav news_pdate_c" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: iranSans; color: rgb(47, 78, 142); float: none; width: 350px; margin-bottom: 5px; padding-left: 6px; margin-top: 13px; text-align: right !important; border: 0px !important;"><span class="news_nav_title" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; color: rgb(45, 81, 143);">تاریخ انتشار:&nbsp;</span>۱۶:۴۰ - ۱۰ آذر ۱۳۹۷</div><div class="news_tools" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; width: 179px; float: left; padding-left: 13px; padding-top: 6px;"><a title="ذخیره" class="news_save_botton fa fa-save fa-2x-plus" href="http://snn.ir/fa/save/727913" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(1, 81, 176); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin-right: 8px;"></a>&nbsp;<div title="ارسال به دوستان" class="news_emails_botton fa fa-envelope-o fa-2x-plus" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(1, 81, 176); margin-right: 8px;"></div>&nbsp;<div title="نسخه چاپی" class="print_ico fa fa-print fa-2x-plus" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(1, 81, 176); margin-right: 8px;"></div><a href="http://snn.ir/fa/news/727913/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF#" class="news_size_down" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; float: right;"><span class="fa fa-minus-square fa-2x-plus" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(1, 81, 176); margin-right: 8px;"></span></a><a href="http://snn.ir/fa/news/727913/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF#" class="news_size_reset" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(1, 81, 176); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; float: right; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 25px; line-height: 27px; font-family: nassim-bold; margin-right: 8px;">پ</a><a href="http://snn.ir/fa/news/727913/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF#" class="news_size_up" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; float: right;"><span class="fa fa-plus-square fa-2x-plus" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.5em; line-height: 32px; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(1, 81, 176); margin-right: 8px;"></span></a></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; padding: 10px 17px 4px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: nassim-bold, helvetica; color: rgb(68, 68, 68);">علی اکبری:</div><div class="title" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 21px; line-height: normal; font-family: nassim-bold, Arial;"><h1 class="Htags title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 21px; line-height: normal; padding: 0px; margin: 0px; direction: rtl;"><a href="http://snn.ir/fa/news/727913/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); outline: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 25px; line-height: normal; display: block; padding: 0px 17px; margin-bottom: 29px;">افزایش قیمت گندم به ۱۶۰۰ تومان راضی کننده نیست/ اگر از کشاورز حمایت نشود دچار کمبود گندم خواهیم شد</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; background: rgb(240, 240, 240); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 27px; font-family: iranSans, Arial; padding: 0px 0px 0px 15px; text-align: justify; margin-bottom: 10px;"><div class="box_img_lead" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; margin-left: 10px;"></div><span style="box-sizing: border-box; direction: rtl; display: block; height: 108px; overflow: hidden; padding-right: 10px;">عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: به اعتقاد ما قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۲ هزار تومان تعیین شود و افزایش قیمت گندم از یک هزار و ۴۷۰ تومان به یک هزار و ۶۰۰ تومان راضی کننده نیست.</span><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div><div class="body body_news_search" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 27px; font-family: iranSans, Tahoma, Arial; color: rgb(41, 41, 41); margin-top: 10px; text-align: justify; padding: 10px;"><img align="left" class="news_corner_image img-responsive-news" src="http://snn.ir/files/fa/news/1397/9/10/479452_907.jpg" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; vertical-align: middle; border: 0px; max-width: 100%; height: auto; width: 250px; margin-right: 10px;"><div dir="rtl" style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">به گزارش گروه اقتصادی&nbsp;<a class="snn_link" href="http://snn.ir/" style="box-sizing: border-box; direction: rtl; color: rgb(0, 0, 0); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: inline-block; font-weight: bold;">خبرگزاری دانشجو</a>، علی اکبری در خصوص افزایش قیمت خرید تضمینی گندم با دستور رئیس جمهور، اظهار داشت: به اعتقاد ما قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل ۲ هزار تومان تعیین شود و افزایش قیمت گندم از یک هزار و ۴۷۰ تومان به یک هزار و ۶۰۰ تومان راضی کننده نیست.<br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">قیمت خرید تضمینی گندم منصفانه نیست</strong><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت جو به عنوان کشت جایگزین گندم در حال حاضر حدود ۵۰ تا ۱۰۰ تومان بالاتر از قیمت خرید تضمینی گندم است، گفت: قیمت گندم به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک برای کشور منصفانه نیست و باید افزایش پیدا کند.<br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">‌<br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">نمی‌توان حمایت از گندم را نادیده گرفت</strong><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت گندم چه در زمانی که یک هزار و ۴۷۰ تومان اعلام شد و چه در حال حاضر که یک هزار و ۶۰۰ تومان اعلام شده است پشتوانه محاسباتی ندارد، ادامه داد: آقای نوبخت اعلام کردند که منابع محدودی داریم، این حرف صحیح است، اما باید اولویت‌ها مدنظر قرار بگیرند، نمی‌توان گندم را به‌عنوان کالایی که کل کشور از آن استفاده می‌کنند نادیده بگیریم.<br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">نیاز به واردات گندم وابستگی را افزایش می‌دهد</strong><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">میانگین درآمد کشاورزان کشور حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است که حدود ۵۰ درصد آن‌ها ۲ تن گندم را به مراکز خرید تحویل داده اند<br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">وی با تاکید بر اینکه اعلام قیمت‌های خرید تضمینی گندم مبنای محاسباتی دقیقی ندارد، عنوان کرد: زمانی که تولید گندم کاهش داشته باشد مجبور به واردات می‌شویم، این موضوع باعث ایجاد وابستگی می‌شود و نیازمند درآمد ارزی است.<br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;"><strong style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">میانگین درآمد کشاورزان حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است</strong><br style="box-sizing: border-box; direction: rtl;">این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه با عدم حمایت از کشاورزان رویکرد تولید آن‌ها به سمت کشت محصولات غیر استراتژیک تغییر می‌کند، خاطرنشان کرد: نیازمند بودن به واردات کالا‌های اساسی آسیب‌های بعدی را به همراه دارد، میانگین درآمد کشاورزان کشور حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است که حدود ۵۰ درصد آن‌ها ۲ تن گندم را به مراکز خرید تحویل داده اند، این موضوع نشان می‌دهد که تولیدکنندگان خردپا هستند و محصولات آن‌ها میزان زیادی نیست</div></div></div></div> text/html 2018-11-30T02:54:53+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) واژگونی تانکر نفتکش در نائین یک تن کشته برجا گذاشت http://choopananabad.mihanblog.com/post/2105 <div class="NewsStatusBar" style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; margin-bottom: 20px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;">&nbsp;<button type="button" class="btn btn-default btn-xs disabled" style="font-family: inherit; margin: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12px; line-height: 1.5; color: rgb(51, 51, 51); overflow: visible; cursor: not-allowed; padding-right: 5px; padding-left: 5px; white-space: nowrap; vertical-align: middle; touch-action: manipulation; user-select: none; background-image: none; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: rgb(204, 204, 204); border-radius: 3px; background-color: rgb(224, 224, 224); text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 0px; box-shadow: none; background-repeat: repeat-x; pointer-events: none; opacity: 0.65; outline: none !important;"><span id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_NofaLabel3" style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">ساعت:</span>&nbsp;<span id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_NofaDateLabel3" style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">14:49</span></button></div><h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; margin: 0px 0px 10px; font-size: 21px; line-height: normal; color: rgb(12, 53, 85); background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;">واژگونی تانکر نفتکش در نائین یک تن کشته برجا گذاشت</h1><blockquote style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 0px; border-right: 5px solid rgb(238, 238, 238); background: rgb(249, 249, 249); color: rgb(51, 51, 51); outline: none !important;"><h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" style="box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(95, 101, 97); margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify; outline: none !important;">اصفهان- ایرنا- واژگونی یک دستگاه تانکر حامل مواد نفتی روز پنجشنبه در کیلومتر 20 جاده نائین به انارک به کشته شدن راننده خودرو منجر شد.</h3></blockquote><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_bodytext" class="BodyText" style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;"><div class="MainImageBox" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin-bottom: 15px; outline: none !important;"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="واژگونی تانکر نفتکش در نائین یک تن کشته برجا گذاشت" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img6.irna.ir/1397/13970908/83117002/n83117002-72688177.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; max-width: 100%; max-height: 100%; display: inline-block; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.075) 0px 1px 2px; outline: none !important;"></div><p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_BodyLabel" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 30px; font-size: 13px; text-align: justify; outline: none !important;">عبدالله سلطانی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نائین به ایرنا گفت: در پی اعلام این حادثه ماموران آتش نشانی با 2 دستگاه خودرو سنگین به محل اعزام شدند.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">وی افزود: واژگونی تانکر سبب سرازیر شدن مواد نفتی و اختلال در تردد خودروها در جاده شده بود که ماموران پس از ایمن سازی محل و اقدامات پیشگیری از آتش سوزی ، جسد راننده تانکر را از اتاق خودروخارج کردند.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">سلطانی ادامه داد: پیکر فرد جان باخته با آمبولانس به سردخانه انتقال یافت و ماموران آتش نشانی وهلال احمر عملیات تخلیه و جا به جایی خودرو را برای بازگشایی مسیر انجام دادند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">انارک در 75 کیلومتری نائین قرار دارد</p></div> text/html 2018-11-29T05:43:54+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) قانون خرید تضمینی گندم باز هم به درستی اجرا نشد http://choopananabad.mihanblog.com/post/2104 <div style="box-sizing: border-box; font-family: sans-serif; font-size: 14px;"><div class="row news_tools" style="box-sizing: border-box; width: 338px; margin: 15px 0px; padding: 0px 20px;"><div class="n_save_btn" style="box-sizing: border-box; float: left;"><a class="news_save_botton" href="https://www.yjc.ir/fa/save/6740250" rel="nofollow" target="_top" title="ذخیره" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; width: 50px; height: 19px; display: block; margin-top: 1px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 20px; font-family: RTNassim; color: rgb(0, 0, 0); cursor: pointer; outline: 0px;">ذخیره&nbsp;<span class="fa fa-save fa-2x-save" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 1; font-family: FontAwesome; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased;"></span></a></div><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; overflow: hidden; height: 0px;"></div></div></div><div class="news_body_con" style="box-sizing: border-box; padding: 5px 25px; font-family: sans-serif; font-size: 14px; direction: rtl;"><div class="rutitr_body" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1em; line-height: 19px; font-family: RTNassim; color: rgb(136, 136, 136);"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد؛</span></div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 45px; font-family: RTNassim; color: rgb(51, 51, 51);"><h1 class="Htags" style="box-sizing: border-box; font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px;"><a class="title" href="https://www.yjc.ir/fa/news/6740250/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85" target="_top" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: 700; font-stretch: normal; font-size: 24px; line-height: 45px; color: rgb(51, 51, 51);">قانون خرید تضمینی گندم باز هم به درستی اجرا نشد/ضرورت بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم</a></h1></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: rgb(247, 247, 247); border: 1px solid rgb(221, 221, 221); color: rgb(96, 96, 96); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 1.2em; line-height: 23px; font-family: RTNassim; margin-bottom: 10px; padding: 10px; text-align: justify;"><h2 class="Htags_news_subtitle" style="box-sizing: border-box; font-size: 19px; color: rgb(0, 0, 0); font-weight: 400; padding: 0px; margin: 0px; font-family: RTNassim, Tahoma, Arial; line-height: 23px;"><span class="news_strong" style="box-sizing: border-box;">براساس اصول علمی و کارشناسی، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم برای سال زراعی ۹۷_۹۸ باید ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می یافت.</span></h2></div><div class="body" style="box-sizing: border-box; text-align: justify; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 1.6em; font-family: RTNassim;"><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<amp-img alt="قانون خرید تضمینی گندم باز هم به درستی اجرا نشد/ضرورت بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم" class="image_btn i-amphtml-layout-responsive i-amphtml-layout-size-defined i-amphtml-element i-amphtml-layout" height="179" i-amphtml-layout="responsive" layout="responsive" src="https://cdn-yjc-ir.cdn.ampproject.org/i/s/cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/9/3/8994337_612.jpg" srcset="https://cdn-yjc-ir.cdn.ampproject.org/ii/w330/s/cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/9/3/8994337_612.jpg 330w, https://cdn-yjc-ir.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/9/3/8994337_612.jpg 680w, https://cdn-yjc-ir.cdn.ampproject.org/ii/w1000/s/cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/9/3/8994337_612.jpg 1000w" title="قانون خرید تضمینی گندم باز هم به درستی اجرا نشد/ضرورت بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم" width="300" style="box-sizing: border-box; display: block; position: relative; overflow: hidden !important;"><i-amphtml-sizer style="box-sizing: border-box; display: block; padding-top: 171.828px;"></i-amphtml-sizer><img decoding="async" alt="قانون خرید تضمینی گندم باز هم به درستی اجرا نشد/ضرورت بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم" title="قانون خرید تضمینی گندم باز هم به درستی اجرا نشد/ضرورت بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی گندم" srcset="https://cdn-yjc-ir.cdn.ampproject.org/ii/w330/s/cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/9/3/8994337_612.jpg 330w, https://cdn-yjc-ir.cdn.ampproject.org/ii/w680/s/cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/9/3/8994337_612.jpg 680w, https://cdn-yjc-ir.cdn.ampproject.org/ii/w1000/s/cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/9/3/8994337_612.jpg 1000w" src="https://cdn-yjc-ir.cdn.ampproject.org/i/s/cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/9/3/8994337_612.jpg" class="i-amphtml-fill-content i-amphtml-replaced-content" style="box-sizing: border-box; vertical-align: middle; display: block; height: 0px; max-height: 100%; max-width: 100%; min-height: 100%; min-width: 100%; width: 0px; margin: auto; padding: 0px !important; border: none !important; position: absolute; top: 0px; left: 0px; bottom: 0px; right: 0px;"></amp-img></span><span style="box-sizing: border-box;">به گزارش خبرنگار&nbsp;<a href="https://www.yjc.ir/fa/comercial/41" target="_top" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent;">صنعت،تجارت و کشاورزی</a>&nbsp;</span><a href="https://www.yjc.ir/fa/comercial" target="_top" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent;">گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان</a>، با گذشت دوماه از تاخیر در&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">اعلام نرخ خرید تضمینی</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">محصولات کشاورزی</strong>، سرانجام در چند روز اخیر نرخ خرید تضمینی گندم با افزایش 13 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 1470 تومان اعلام شد که این نرخ واکنش هایی متعددی را به همراه داشته است.</p><p style="box-sizing: border-box;">بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت با ترفند تغییر جدول اُفت مفید و غیر مفید، تنها نرخ خرید تضمینی را ۱۰.۴ درصد معادل ۱۳۰ تومان افزایش داده است، درحالیکه عموم مردم فکر می کنند امسال نرخ خرید تضمینی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۷۰ تومان افزایش یافته است</p><p style="box-sizing: border-box;">با توجه به شرایط تورم و نوسان هزینه های تولید انتظار می رفت که حداقل&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">نرخ خرید تضمینی گندم</strong>&nbsp;نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 تا 35 درصد افزایش یابد تا جوابگوی هزینه کشاورزان و سود منطقی برای آنها باشد،اما شورای اقتصاد همانند سه سال گذشته توجهی به قانون خرید تضمینی و پیشنهاد<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;وزارت جهاد کشاورزی</strong>نداشته است.</p><p style="box-sizing: border-box;">براساس تبصره شش&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی</strong>، دولت موظف است که نرخ خرید محصولات اساسی را همه ساله پیش از شروع فصل کشت مطابق با تورم اعلامی از بانک مرکزی اعلام کند که متاسفانه امسال برای چهارمین سال متوالی این امر اتفاق نیفتاده است&nbsp; که انتظار می رود برای پایداری تولید هر چه سریع تر بازنگری در اصلاح نرخ خرید تضمینی صورت گیرد.</p><p style="box-sizing: border-box;">حال به سراغ مسئولان ذی ربط می رویم تا از تاثیر اعلام<strong style="box-sizing: border-box;">نرخ خرید تضمینی گندم</strong>&nbsp;برای سال زراعی 97-98 بر روند تولید و خودکفایی گندم با خبر شویم:</p><p style="box-sizing: border-box;">علیقلی ایمانی رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران در گفت و گو با خبرنگار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.yjc.ir/fa/comercial/41" target="_top" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent;">صنعت،تجارت و کشاورزی</a></span>، با انتقاد از نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید اظهار کرد: براساس اصول علمی و کارشناسی،<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم</strong>&nbsp;برای سال زراعی ۹۷_۹۸باید ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش می یافت.</p><p style="box-sizing: border-box;">وی با اشاره به اینکه نرخ اعلامی خرید تضمینی جوابگوی هزینه های تولید بخش کشاورزی نیست، افزود: با توجه به آنکه تورم اعلامی برای سال جاری ۲۱ درصد از سوی<strong style="box-sizing: border-box;">بانک مرکزی</strong>&nbsp;اعلام شد و‌انتظار می رفت که حداقل مطابق با این رقم نرخ افزایش یابد، اما تنها نرخ خرید تضمینی گندم ‌۱۰ درصد افزایش یافته است که این رقم زیان کشاورزان را در بر دارد.</p><p style="box-sizing: border-box;">ایمانی ادامه داد: با اعلام&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">نرخ خرید تضمینی گندم‌</strong>&nbsp;برای سال زراعی ۹۷_۹۸ ،بنده معتقدم دست هایی پشت پرده هستند که می خواهد&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">خودکفایی گندم</strong>&nbsp;را نابود کنند تا به دلیل لابی هایی که در دولت دارند، اقدام به واردات کنند.</p><p style="box-sizing: border-box;">رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان از&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">کشت گندم</strong>&nbsp;انصراف می دهند، بیان کرد: علی رغم آنکه کمیسیون کشاورزی حداقل نرخ منطقی خرید برای هر کیلو گندم در سال زراعی جدید را ۲ هزار تومان و تشکل ها را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام‌کرده بود، اما در نهایت نرخ ۱۴۷۰ تومان از سوی شورای اقتصاد اعلام شد که با این وجود بسیاری از گندمکاران از کشت گندم انصراف می دهند چرا که کشاورزان در فضای کنونی اقتصاد کار می کنند که تولید گندم برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.</p><p style="box-sizing: border-box;">به گفته وی ،بنده به عنوان یکی از کشاورزان‌ اعلام می کنم به هیچ عنوان گندم کشت نخواهم کرد چرا که کشاورزان حساب و کتاب می کنند و اگر قرار باشد تولیدی برای آنها اقتصادی نباشد، از کشت‌ آن محصول انصراف می دهند.</p><p style="box-sizing: border-box;">رئیس بنیاد توامند سازی گندمکاران با اشاره به اینکه<strong style="box-sizing: border-box;">نرخ خرید تضمینی گندم</strong>&nbsp;برای سال زراعی جدید اثر سوء بر تولید به همراه خواهد داشت، بیان کرد: بی توجهی شورای اقتصاد در اعلام‌ نرخ خرید تضمینی گندم بر عملکرد و خودکفایی گندم تاثیر گذار خواهد بود، همانگونه که ثبات نرخ خرید برای دو سال زراعی متوالی ۸۵ و ۸۶ و بی مهری به کشاورزان موجب شد که مجددا وارد کننده شدیم.</p><p style="box-sizing: border-box;">وی در ادامه افزود: علی رغم‌ تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی و افزایش هزینه های تولید، بی مهری دولت به کشاورزان موجب می شود تا بتدریج خودکفایی گندم از بین رود و مجددا واردکننده شویم.</p><p style="box-sizing: border-box;">به گفته ایمانی با توجه به آنکه کشاورزان بنیه مالی قوی ندارند که بتوانند سرمایه گذاری کنند، از این رو بخشی از درآمدشان را باید هزینه و بخش دیگر را زندگی کنند که به دلیل عدم جبران هزینه ها خودکفایی زیر سوال می رود.</p><p style="box-sizing: border-box;">وی با اشاره به اینکه بی توجهی قانون به خرید تضمینی گندم باید از سوی کمیسیون کشاورزی پیگیری شود، بیان کرد: کمیسیون کشاورزی به عنوان ناظر بر اجرای قانون باید موضوع تخلف عدم اجرای قانون و اعلام نرخ مطابق با تورم را اقامه دعوا کند چرا که مجلس به عنوان نماینده کشاورزان بیشترین آرا را از روستاییان‌ اخذ کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box;">ایمانی ادامه داد: گروهی همانند خودروسازان ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل قیمت محصولاتشان را افزایش داده اند به طوریکه قشر ضعیف جامعه قادر به تهیه خودرو نیستند، اما در مقابل دولت در آمد&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">کشاورزان</strong>&nbsp;را قطره چکانی افزایش می دهد.</p><p style="box-sizing: border-box;">این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;نرخ گندم</strong>برای سال زراعی جدید تنها ۱۳۶ تومان افزایش یافته است، تصریح کرد: سال گذشته نرخ هر کیلو گندم بر مبنای اُفت ۴ درصد مفید و ‌۲ درصد غیر مفید ۱۳۰۰ تومان بود در حالیکه امسال برمبنای اُفت ۲ درصد مفید و ۱ درصد غیر مفید ۱۴۷۰ تومان اعلام شد که این امر نشان می دهد دولت با یک ترفند اقتصادی&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">نرخ گندم</strong>&nbsp;را تنها ۱۳۶ تومان افزایش داده است که ممکن است آحاد جامعه متوجه آن نشوند.</p><h3 style="box-sizing: border-box;">یارانه نان از جیب کشاورزان به مردم پرداخت می شود</h3><p style="box-sizing: border-box;">عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;"><a href="https://www.yjc.ir/fa/comercial/41" target="_top" style="box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; background-color: transparent;">صنعت،تجارت و کشاورزی</a>&nbsp;، با اشاره به اینکه صدای کشاورزان به جایی نمی رسد، اظهار کرد: با توجه به آنکه&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">کشاورزان</strong>&nbsp;پول یک روز سفر به تهران برای رفتن به مجلس، وزارت جهاد کشاورزی یا شورای اقتصاد را ندارند، از این رو دولت حمایتی از این قشر ندارد و تنها حامی افراد با صدای بلند و دارای رسانه است.</span></p><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">وی<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;قیمت تمام شده گندم</strong>&nbsp;را بالای 2 هزار تومان اعلام کرد و افزود: این درحالی است که دولت نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید را 1470 تومان اعلام کرده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">پاپی زاده ادامه داد: دولت برای&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">خرید تضمینی گندم</strong>&nbsp;در سالی که گذشت تنها 12 هزار و 700 میلیارد تومان هزینه کرد در حالیکه خرید این میزان گندم از بازار های جهانی با احتساب هزینه های حمل و نقل حدود 32 تا 35&nbsp; هزار میلیارد تومان تمام می شد؛ این امر بدان معناست که تولید گندم داخل از خروج 20&nbsp; هزار میلیارد تومان ارز از کشور جلوگیری کرده است.</span></p><p style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">عضو کمیسیون کشاورزی&nbsp; با اشاره به اینکه نرخ 1470 تومانی خرید تضمینی گندم جوابگوی هزینه&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">کشاورزان</strong>نیست، بیان کرد: با توجه به تورم بالای 30 تا 40 درصد، از دولت انتظار می رفت که مطابق با قانون، نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد، در حالیکه هم اکنون کشاورزان داخلی با خارجی در یک رقابت نابرابر قرار گرفتند.</span></p><p style="box-sizing: border-box;">وی با اشاره به اینکه دولت بخشی از هزینه های خود را بر دوش کشاورزان انداخته است، افزود: تصور دولت برآن است که بسیاری از هزینه های خود را بر دوش اقشار کم درآمد جامعه بیندازد در حالیکه این امر کاملا اشتباه است چرا که این روند ما را به سمت و سویی می برد که خودکفایی گندم دچار آسیب می شود.</p><p style="box-sizing: border-box;">به گفته پاپی زاده در شرایطی که&nbsp; تیم اقتصادی ترامپ به دنبال آن است تا لایحه جدیدی از تحریم ها را علیه ایران اعمال کند،بنابراین تصمیمات اخیر شورای اقتصاد می تواند به ضرر&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">تولید ملی</strong>&nbsp;تمام شود چرا که در عمل تحریم های غذایی علیه ایران آغاز شده و تنها به سبب آنکه این موضوع خلاف حقوق بشر است، ترامپ در مصاحبه های خود اعلام نمی کند.</p><p style="box-sizing: border-box;">عضو کمیسیون کشاورزی مجلس استعفای وزیر جهاد کشاورزی را امری ضروری دانست و افزود: با توجه به آنکه اعتراض های وزیر جهاد کشاورزی در دفاع از حقوق کشاورزان تاثیری ندارد؛ بنابراین حضور وزیر در کابینه دولت ضرورتی ندارد، ضمن آنکه با استعفای ایشان کشاورزان اطمینان خاطر دارند که در ظاهر و باطن کسی نیست که از حقوقشان دفاع کند.</p><p style="box-sizing: border-box;">وی&nbsp; ادامه داد: با وجود آنکه صنعت خودروسازی به سبب لابی گری در بدنه دولت قیمت محصولاتش را افزایش چند برابری داده است، اما در مقابل بی کیفیت ترین خودروها را به مردم تحمیل می کند و عملا دولت توان برخورد با این صنعت را نداشته است چرا که خودروسازان از رسانه های دیداری و شنیداری استفاده کردند و دولت را مجبور کردند که بار مالی سنگینی را بپذیرد ،اما&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">گندمکاران</strong>&nbsp;به سبب آنکه صدایشان به جایی نمی رسد، دولت عملا از جیب کشاورزان به مردم یارانه می دهد.</p><p style="box-sizing: border-box;">پاپی زاده از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به آنکه اعتراض وزیر جهاد کشاورزی در جلسات مختلف پیرامون نرخ خرید تضمینی گندم، تاثیری بر اعلام<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;نرخ منطقی خرید تضمینی</strong>&nbsp;برای سال زراعی آینده نداشت، از این رو در آینده نزدیک کمیسیون کشاورزی به سراغ استیضاح وزیر جهاد کشاورزی می رود.</p><p style="box-sizing: border-box;">عضو کمیسیون کشاورزی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا اعلام نرخ 1470 تومانی به معنای&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">پرداخت یارانه نان</strong>&nbsp;از جیب کشاورزان نیست، تصریح کرد: براساس قانون هدفمندی یارانه ها، دولت مکلف به تامین یارانه مورد نیاز کشاورزان است تا آسیبی به تولید وارد نشود، اما در عمل می بینیم که یارانه نان از جیب کشاورزان پرداخت شده است که این ظلم بزرگی بر جامعه کشاورزی است که می تواند تولید و خودکفایی را تحت تاثیر خود قراردهد.</p></div></div> text/html 2018-11-28T14:50:55+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) خاله عذرا خالق عروسک‌های بومی خور و بیابانک http://choopananabad.mihanblog.com/post/2103 <div class="news_center_body" style="box-sizing: border-box; background: rgb(230, 230, 230); padding: 28px 22px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansLight, Arial; font-size: 14px;"><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: IRANSansMedium; color: rgb(154, 16, 16); margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title title_news" style="box-sizing: border-box; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal !important; font-variant-east-asian: normal !important; font-weight: normal !important; font-stretch: normal !important; font-size: 23px !important; line-height: 32px !important; font-family: nassim-bold !important;"><span href="/fa/news/2288830/خاله-عذرا-خالق-عروسک‌های-بومی-خور-و-بیابانک" style="box-sizing: border-box;">خاله عذرا خالق عروسک‌های بومی خور و بیابانک</span></h1></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box;"><p class="subtitle" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;">در کوچه پس کوچه‌های روستای ایراج در یکی از خانه‌های قدیمی به دور از تمام امکانات شهری پیرزنی زندگی می‌کند که نماد کار و تلاش در منطقه خور و بیابانک است.</p><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="body body_media_content_show" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: IRANSans, Arial; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">به گزارش&nbsp;<a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2288830/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9#top" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">خبرگزاری صداوسیما</a>&nbsp;مرکز اصفهان؛ عذرا عشقی&nbsp; برای کسب روزی حلال از تکه پارچه های دور ریختی عروسک هایی خلق می کند که هر کدام نماد زن ها و مرد های قدیم در شهرستان خور و بیابانک هستند.<br style="box-sizing: border-box;">این بانوی هنرمند را گردشگران به خاله عذرا می شناسند وکارهای دستی او همیشه مشتری دارد.<br style="box-sizing: border-box;">خاله عذرا 6فرزند دارد که هیچکدام در کنارش نیستند اما عروسک های مادر را در تهران و اصفهان برای فروش عرضه می کنند.</p><div dir="ltr" title="عروسک سازی خور" style="box-sizing: border-box; text-align: center;"><div style="box-sizing: border-box;"><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div><div class="fluid_container_album" style="box-sizing: border-box;"><div id="carousel-wrapper62003" style="box-sizing: border-box;"><div class="caroufredsel_wrapper" style="box-sizing: border-box; float: none; position: relative; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto; z-index: auto; width: 320px; height: 179px; margin: 0px; overflow: hidden;"><div id="carousel62003" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: left; float: none; position: absolute; top: 0px; right: auto; bottom: auto; left: 0px; margin: 0px; width: 9920px; height: 179px;"><span id="image_2887745" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889468_850.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887746" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889469_838.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887747" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889470_704.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887748" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889471_163.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887749" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889472_879.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887750" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889473_922.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887751" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889474_963.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887752" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889475_625.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887753" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889476_524.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887754" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889477_282.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887755" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889478_838.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887756" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889479_275.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887757" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889480_708.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887758" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889481_281.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span><span id="image_2887759" style="box-sizing: border-box; display: block; float: left; position: relative; height: 179.2px; width: 320px;"><img src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/7/2889482_295.jpg" class="img-responsive" style="box-sizing: border-box; border: 2px solid rgb(131, 148, 148); vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: 179.188px; margin: 0px auto; border-radius: 10px;"></span></div></div></div><div id="carousel-wrapper262003" style="box-sizing: border-box;"><div class="caroufredsel_wrapper" style="box-sizing: border-box; float: none; position: relative; top: auto; right: auto; bottom: auto; left: auto; z-index: auto; width: 320px; height: 33px; margin: 0px; overflow: hidden;"><div id="carousel_desc62003" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; text-align: left; float: none; position: absolute; top: 0px; right: auto; bottom: auto; left: 0px; margin: 0px; width: 9920px; height: 33px;"><span id="image_2887745" class="des_box" style="box-sizing: border-box; width: 320px; display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; text-align: center; height: 33.1px;">خاله عذرا خالق عروسک‌های بومی خور و بیابانک</span></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2018-11-27T05:46:23+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) کشف محموله مرفین در نایین http://choopananabad.mihanblog.com/post/2102 <div class="news_center_body" style="box-sizing: border-box; background: rgb(230, 230, 230); padding: 28px 22px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: IRANSansLight, Arial; font-size: 14px;"><div class="rutitr" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: normal; font-family: IRANSansLight; color: rgb(40, 40, 40);">در کنترل ماموران پاسگاه چوپانان از سواری رانا</div><div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 20px; font-family: IRANSansMedium; color: rgb(154, 16, 16); margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title title_news" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 22px; line-height: 32px; padding: 0px; margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0);"><span href="/fa/news/2286855/کشف-محموله-مرفین-در-نایین" style="box-sizing: border-box;">کشف محموله مرفین در نایین</span></h1></div><div class="excerpt" style="box-sizing: border-box;"><p class="subtitle" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: normal; font-family: IRANSans, Arial; text-align: justify;">محموله مرفین در شهرستان نایین کشف شد.</p><div class="wrapper" style="box-sizing: border-box; clear: both; height: 0px; overflow: hidden;"></div></div></div><div class="body body_media_content_show" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 30px; font-family: IRANSans, Arial; margin-top: 10px; color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; padding: 10px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><img class="image_btn img-responsive" title="کشف محموله مرفین در نایین" src="http://www.iribnews.ir/files/fa/news/1397/9/5/2880798_227.jpg" alt="کشف محموله مرفین در نایین" width="300" height="188.0281690140845" align="left" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; display: block; max-width: 100%; height: auto; margin: 10px;">به گزارش&nbsp;<a href="http://www.iribnews.ir/fa/news/2286855/%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86#top" rel="nofollow" style="box-sizing: border-box; color: rgb(51, 122, 183); outline: none; background-color: transparent; text-decoration-line: none;">خبرگزاری صداوسیما</a>&nbsp;مرکز اصفهان؛ رییس پلیس مبارزه با موادمخدر فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت:ماموران پاسگاه چوپانان این فرماندهی هنگام&nbsp; کنترل خودروهای عبوری به سواری رانا را که قصد عبور از محور خاکی جاده داشت مشکوک شدند و در بازرسی از آن 12 کیلوگرم مرفین کشف کردند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;">سرهنگ سیدتقی حسینی افزود: خودرو توقیف شد و دو متهم هم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شدند.</p></div> text/html 2018-11-21T07:42:28+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) چگونه باید به عباس آباد برویم؟! http://choopananabad.mihanblog.com/post/2101 <div><font size="4" color="#ff0000"><b>چگونه باید به عباس آباد برویم؟!</b></font></div><div><font size="4" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBxISEhUSEhIWFhUVFhcVFRYYFxYXFhcVFxgWFhUVFxUYHSggGB4lHhUVITEhJSorLi4uFx8zODMtNygtLisBCgoKDg0OGhAQGy0lHR0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLi0tLS0tLS0tLS0tKy0vLS0tLS0tLS0tKy0tLS0tLS0tLf/AABEIALIBGgMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAABAgADBAUGB//EAEAQAAEDAgIHBQYEAwgDAQAAAAEAAhEDIRIxBEFRYXGBkQUTIqGxMkJSwdHwFBVi4XKS8RYjM0NTgqLCBmOy0v/EABgBAQEBAQEAAAAAAAAAAAAAAAABAgME/8QAKREBAAIBAgYBAwUBAAAAAAAAAAERAhIhAxMxQVHw0WGBoRRCseHxkf/aAAwDAQACEQMRAD8A+2EIFOUpCWlFQTwlhUoqCZAolBCUpkCgVBMgUKKoiUEtJgIQhMgtMlIQhMUEsosIJygraUUhCExQSyioEJ0qWUWEE6VLKCECExQQopCBCKhVQkIFPKCBIQKdAoEhBMUEAURQhW1h6EoFFBcHZEEUCgCCiCUAUCEyVUSECigUCoEIoFSgFFECtQxMIlIRQVZRBRRAEEVEtQSooJYBKEpkqoEqKIFAUqJKWUKRAoygloCBRQVsmASpkEKAoIoIU76EoSgSubZiUCUpKEqBpQlBBFElCUEJQElCUCggaUsoISiDKEoShKqUYoJSVJQGUEJUlURQqSgSiIgoghSFBRBVEQKkoEoIgpKBS1CVCohKtiIKShKWJKBKhKUqqiiiEoO7KEqvEhiXFVkoYkmJDEinlSUmJDEgeUJSYlMSBpUlJiQlA5KEpZQlAUEJQxJYZCUsqSraDKEpVJVDShKUlAuQPKEqvGgagVRZKhKpdWCR2kBBfKBKzGugK6tI0yhKxu09g1+RSDtOnkCehQpuJQlYHdqsBi87IVLu1c4b1KFS6hKC49TtV2oN8yq2dr1NbW+f1Ral20JXCd2lVmxHCB97FU/tKqdYyGpWypegLkMY2hcD8dU3Hkj+Nfsb5otNQ/8AJHI/2jcvNNbI1jorG0jtXn1Oml6P+0Ttyn9oT9z9V53uTtQFImwP3xhNRpek/tAdyP5+dy82KDlPw7lNZpekHbx3dUfz07uv7LymkY25NJ2kEW5LO/SaoNqTiMpn9r8k1SumHs/zw/ZU/PDs8wvLUsR1EcRCaCNvFTXJoen/ADw7D5fREduHYfJeXrPDRicYH72WX8zp38eW5ya5XQ9l+dnYfJIe2jv6Lyw0tvxcFGaYCYxWtfV0mU1ymiHqh21xU/OVwGPYXBorC4mYIA3GSLo1CA7D3k2zABByNiHbx5q6svCaYdw9tH7lQdsnaF52tWIIAdJIFjbpnKVtcmLi5Az15bFJzmFjGHovzk7uv7JG9qmbxyPqvL/mgiZyi2s67alqpaTjktPEZxxV1yaIeg/NRt9En5pvXGDjxQNQ6/l0zU5snLh2XafPvEdEPxQyL5+9wXIxHd0QLt3knMleW6Rc2ZxFEVGjWeq5eLcOiknYOivMlNDqd63ahiZq5rmE7goU5kml0XFhuUZaubi3ffVAO+5/dOZJpdPE1CW7lzS77+yoTxTmGl0jh3bkgG8LCI39USU5ppbsI3dVMA2rAOakjafvknNNKqqHtmwjeR9FW2q4nMcAsbhhHjMmb/QBZA4vdIsAbfWyzEtzi7Qpu2/8T8yj3Z2+RHzWKpWLATMgACDt2ApdG7TYbThOuRbqE3KhuAj3yiZPvu8o9FU3S9cmNuc+abvibediY3hTcqFraQ1uHOFY1rMpZPn6rG0gzAmNwB32hX02jVA5kfNZmZWIaO5ZtjgXD0KDtGYfePHEfmszqrQAS6Bx+pTYhkHdSFGqGvoLHiHEkfxfus35FQ2O6g+q1GoALn/ll5IGs3K/WR1CXKKR2XSAAa54je0nzU/AU/jdzATu0gfp5zKIqScvNXVJULaNNrcjPHO/RZ62hNdJxGSc9m4BWNqTkDbYQfmjOyeMfspZTO7s4GCXm0wcInqrKWh4fZedUy2fUp6tXYfIzxKZ79mWvUeiapTSpqdmMqe2SY4t3DIxq1qUtApMs1z2xsIi6Lq23L72D5KMeMshyTcqF7XWIxPuI1AwRuF+CmjMY0BoJA1eqrNUZSM93qo2oNo6pStgaz4vJKWDbZZjfI+SsY2dfQm3yRF3djbPIfVJUY7UY3m6TmUDUjURuvKoBDxs6fuqK+mBlpYXbMQaOpVxdmcHkAfNZyxh9qiLayGX81UlpY4mCWwTqsefhlHEDNvIx1WZ1S2FlPLVEAcIlKGvIh0AHP2iecAJuLzVbYZzYZZ7BJk5KTGY3za3Mp9G0VouXTlcNiw4K5xEG0jnJ6qSlsz3+GRyvPrmko1be1JGvVPDUrC4zGHwnI4hPQ2Stot1eGTMAi/GAlCyTHrv+SPh2+iqbTcPZI35eabuj8RQc0d2+/eZ2gyOUKxujxZpbtzC4DBuTsaQbSOBWtLWp3qtFxEFsrDX7LEyA5vG4WRumPHvdYK20dLqap5AwpWULcSt0fQWCP7xwtcb+i0yQQGieg6kQgzSyB4wD6+cphpVE5iOX/5UuVqGhgdF+knpdK6nNy1s8p6iFVDDcOI5keoUE+7VB3W+XBS5WoWvpCACBY229blK5gm5EHVeOmSh7zY088Krc90Xac9k80s0tWj0Q3KBvhO7gzndYhpeq44/0VlCrT+LrH1WZkpqDf4fvkmrNI9lwIFgYcM9k5KgBpyfvj6Si+kbXi8DJRTNiLny18VRVq4blwi2ofRVNlxd4vC0+I3i0E5HejQpwJcImSJAm26bcVrZld3skFsuB2t8I33IjknO519liFS7IOLjByzvryGxMxm/CdQMSdqbBzkJJ3mLKNdeM98C3E5ITfPLd80e8M+IxsEE+cWUos5YD7ny+9aV1HY07psCOhPkoazotEeXWbrAe2mTEnoQAd5n5KxHgmXQaNZtvH9ECB7OKZ15m36lSNMxZHjAnpl5qxle3izOQGcb9vJWqS7M5mFwwk+o5qdyZmeWQ5SErKomTeBlBGI/KckpqthxcSCZMBxwt2axZQXPYQYnPUf6oOZA8XUQPqVno6QyTcFt8Nw4j/dJm+pV1dKaDjeSGjVIMneYlBe2vawad4N/NTGTqP3vCw6N2qxxuPDaIgu5gG3RaHaTTkmWgR4SQQRlmeuxapGk2yJB4fVMKxGoxtFo3wsrK7HkhtTKL5A7Pa+96etXwzLogw0Xkg8o6E5Kb9E2a2aPTjNziMyXZ9IWerRANnTuMFXaO8EiXWOUggnbAMTyUqHC3G8ACQIBBzyJgLO67KZ3+X7oY946FXYqZaXNcCAJO3pmqmkEThP8pWrlNnnIbNg49B9YUNQD3BzJKyuqcFPxPDou1MtffmLHyCV1Vx1k81R3x3Ju+KUpsMake8I/qqxiOTT0R7p24cXAeRKllLG6SdscFazTQM5vtP1WR7TtafTrCnckbBwHzhSaahsdpUXY4jn92V9LtSoNYPFv0hc4gfET0H1VtOgSMnO4THkFmoW5dNvahOZaBvaT6FaWaRTdlhI12IXEYW5YRbdiPUymfXcPdedUwfkFmcWoydao6mDdo4gnoNqFCrSe7A17g7YbzwK5A02pHsc3W9U2jaS4ulsAxqaXHhIlTSandNDDbvBtggZoOa8SQ5h2mchq4ZrAzTh70Tlb6JNJ0ybCbbjnw2rG7Wzo93VBkNBAECNlvvkFC5wzpmN314ri6LpddrjgcIN8Lh4fkR5c10q/az7BrRvI27BOqFZgiV5rtvOJsiMvpwSnSG6ndbcvvYsru0atvECeAj0mB1VNXtZzRL2MIjWIPE3twuiOhXqAiJkfJZamgsnFrOrMTwH9Emi9q6O8S5hZxiCdgi5PJWsraM64eW/xSN0SQRO5WLgmYlr0ag1ps3ZvSurGSCIAJjCL64xOIMZagpR0dp9isDwc08MiE50F/wAXUfRJmSoZe0dLLWlzKYbHhxO1bYtcT6hczRNHqOeHvJM3uYmdUzku4+hUwxE/e9JgeCJYfvWrGVQkxbJ3LmOIABafeIEzsJF1reymQQ0QbTfw35SFXUYZ8RcbiGmzRCam4Zk7ZgkTl019Sl2Urp0hGJuGxg2m85CwJ1KyloDHkl+e5zgLZyPooHEm7vnlEASNWzgkrhsQRMxa2ojapMkQ5NLS6jHm9py92x1bl1hUdJc94wmwGzaBe65zOzbzZsmwBxWm0ldhtLC0WBwtMcSRPy810ymHOIlXVqVDGE4RrJBBjUAFXXL4gy4SJyA28+C2EifZtaeP3CjSJ1i++BPrYHNYtqmSqSGlxJaBe0ROQ1XWdvbBj/FP8rfotPbJxU8LJMkTy1QVwPwrtbSt4Rcbs5bdCGpOcniR9JVtNrTk3ycT5fRXfjQPZA5H9rpvx748IO+cXkJutXKRR6ei1NVMjZLW/O6jtHq+89rRvfHkLLJUrvm5PQTrGsnYUKd/eFvic0epUa2bMDAPFUadsAuvquE4p0sy90bwB5C6zHRj/qM/nG/6K2hojSY7xp1wCT8o1KB3fhxtPCfmYVT9IafYpgbyMR9AFcNHIHhnjgwj98/MKtzHTd7ObtibG6pj3zaZnUAP6K+o+tk58cXD/rKpNIa6zORJ9EDR/wDa2ODk2Isz3O+PmMR9SlYNhJ4E+kBTA2f8Q8m/MmyJbS/9h4wNm8+iFGaxrc46N/7ypXrA2xzulzvIBoVZqMGTBzdPpCh0r9I5SP8AsVaBDiMgQODW2ULhrDRvJJPObHkoGvdkz/iXcM5SupPbmY3Atb5SEDBpw++4fpBDfRBrH/AR5Djf6ot0cuyMni53/wAhyf8AK6mw/wApH/3hUUZge02+QBxHq2YHMKt9doiACRfxABu6BJPVT8u2uaONVno3ErDoVIZvbnqbUf5yApUCg6WDm3dt4318lYwNcbMJOVmk22WyG6yvaWCzDUvnApsHzKNN/wCgR+p7yOYsEqC2Q6O05Ah0mNoPLKNgW3sN72lxc92FsgN1Sc5lB+kTbC22QZTBF80a9KqS3u2VBLQWy1gMukOgCwEg7/VSfCx5X13Pc6Q94i1jkN3Hag2rUH+Y6Lzc2GoC+e8rJ+VVi4Me/CSYwF2ImbiGtn1hMOzKzrUjUcAJJcAByk/VYuPMNfZsd2lVbm7e6YMbANpVug9ssqWqUwCdgxCNUwLFY9M0U93S8bGuh+KSDjOMibZwNgVGhVXtb/huIm7owjmTz6K47xaT1p16mmUMUYdRkgRG7OZ4Kl9ajIhr59o3u0fEZMINqUyKQPi7wvaMMeJ0w0BxtmW571TWqU+7abCXPacwSW4IF7mJXOM96r3f4anHv72+WljKBiKhBNwDbLWrx2e6PDUn73Lku0KoXljWk1AIcBEgQN8DNV6JS0oQ6iHYWmCRkDaQ4HONexbjLGe7Mxl4dh2iVfiaVXhqjUEw7dc0DG2bxIFjvDYnqm/OxBmm2Q6DDoA/UTFlplWMcAYfuU50Vvw+bk57Wp3OAgAwTitylONPZ8DujVFeTOkxruYyDuG1V1NInfxAXYGiAGcJO7Mei2sJ90NaNdvOw3+S6zLEQ8pjJ2nmAnZQ1mBxJPkF6R38TSdwAOwjM7uvGFNVx1u5O47GbfnsU1LTiMc6bFoP6Q7fbLeVe2lWdk554AhvUkbVufWcNuz2nax/BlboFbT0kH2jbe45WPw7PVSZWIcupodbXi6j6qyn2U4i7Y3l4A6AfcLqExZjJOsim9wyv4jAznz5AaNUNyAOLGT5O/UfvOalpgp9mN1uZ/MXR0M/067KfZrY28Gv3/E4DV5b1pc54zceAY3ad+9ZqlY5F9T+T9uf3eXK1Cx+g02+0QP4oHzOxEt0cD2qY4Ma4+iztq08sdT+Tyu3gFdRYx1msqu3k4B1EffJN+5sDRSmxc7kwejVbU0kMzBHF5aI4Aqx9AgRgA4ve4+nHyWdwYP8thP8Ljr1QPuFOorqdr09lLdJLjt2cFU7Ti72XW/RR3bSFcNJDf8AII4U37vp9ymHaT9VFw2f3fzLuGpXoMJ0moTfvY4kDZkCNiI0J7vcvtc5oOzKZV9arWd/l1OoAtGvC3YqxV0los3zJOzU7fHEqpS+n2RU2sHEuceQAAHVOzsn4qh5Njndy59TTtIm7HcmYges7fNJ+KrOs4VI3NLR0EDYrWSXi6jtAYMpna5xGr9IB80aYpsu7BuAHzeTK5lDsp7yAGxJiXGNskgDd6rcew24R4niS3xEiCSYaTT9prTlOI8LLGWcY7TLWOMz0XnS6ZIDqsA5Xc0DiWgD+qJr08TWB7Hd2HS5xd3ZD86YqcCb7zGUKil2G4jFiDc4AADjh9qBMmIK06X2OweJocYY1xaHtBgjxO8RmJK5Z5YTMRfvRvHHKIuiVdKplzcNVtJlINFnG+ElxNMOaTUAnCMpjUIWQf8AkLWnE2g32zUaC+oXB1xiJNgIJGESM9q0u7MDQT3VMFoBdieXvbiyxMbOauOhBubmlwe1hFNrPC59mh4uWzOspGPCreb+/wALM8S9opwTpdWoxrGtIDQR4BnLi7ZbOIXS0Xsqux9Nwk0A6lUdjcMEhoxy34gcQiJsM1vc3BHtO8fdmHs8L/hdDoBi90C5+IBlOmQ4OLXioCDg9oS0QCN55q5ZYzFYzFbsxjMTvEqdE0UUmgvY12B7nUzJBbijeJ9lutNo2isd4XUw8Fzny4ub4nxiEMbF8ItKqq6TXJa0d0MbS8VA5pbgbZxmYtbWs1TQK7nOl/shji5z2wWvJwuAnDHPUkxhPf8APvcvLx+HSqaNTx1HVXtwuLMUvczCaY8JZ70jLXJCajpbKj3OosaHy5zHuL4JJkw1sScyRfI5rlVOyXBlZz3Na6lh9oteSHaw0GBIiAZk2sp+AqtE4ZLYJkh9Rod7M0WnwzqlZjDhz+76fTpH/ezWrOP2/X3w0V9JLnAufYT4gAC838TGtAkG9ys3c4mnE2ATllP2IW5vZVXA91R2GoDTa3xgwHEy1wbkcoG9Gl2MbDGHSSPCRhxAS4HDr3FdIz4dbTG3+uc48S946uY+lcu12A2CNgTMYYH94/LcutU0NuEEwARaYFhbWbdFlNAbPNbjdnp1AaNwPJvBN+FO1g/2tnZt+8t6BrN1zzBzHEJm6VTB2coG5akUvY/VXI4CmBawy3kql+iVDM1ajoBMXvG+w/otr64OT3DgPqFkrUGOze43M2nVO37hZtYhzauga4M2E4mG8THtIUaLxlbficB6QtY0Sn+vVqbbdkrKdFoHhxgj9PPULrUZM6Uo6SBmcVtr4yP6L8N25XDTg4+FrzrENxZkEXxbJOpGlVjJ3/E8hmtTNKOWM8m69VifuFmW4Z3NcRMVRucGttd23ZZJhbAxOqatfMezOq+6N4T1Kxz7x3No+U6/soU4JBJByzAveT7v2NiqKHd3/qvHEu18eqobXY3KvVvsI3b1uq0xFyyd8RY8B01qqlow1hh9NudldjdG6Vop9ovdtm+ueGr71rVwESzR6h/mA17N5K106BEf4bdpAE6idRV7n1Nb29L7Tq58TuWb8LTid43Xorjxc7d9FYymDf8ACwN741xrO8LZWnVUbaJk21nWPsqnvXDKpS1bN5+DMepWrQ2jV2gyKVNp/U9k+7xO1XV9M21Kd9QBfnNpMDUAszC4n/FbujEQLW93l/VaaTmj32ce7m1gM41SOqzS2579LbfC4ngxsa72cnpdolvtF0cG8bG621dOpQQalR18gGt2642GOQ2LHU7UZqpn/c4nmY2wtVMs210u2GgjFLW+JpJJkAgtJwgAGMUxu3q9/apaJwtd7AllamQ4sGEQ0AuDTGu4IhcgdukRDGCIzDjfPOdqh7aqZjAODTvjPiVzy4Gqbbji1FNR7T7xobUYXOGKIdFN2OXAva0EnCSYgjetc1nlx7p4DtH7i8CD4Wl/llC5Lu260EY44N4BUO02q7Oo/wAx6K8iE5su5pekPHeVO7wVaoYHlz24BggyxsA3wCxNpSfm9PHYYTVr0XVSajHNbgeHeGMhJJk/08+dDeTZric5wm/PqtOi9jVH5wOeSfp8K992qDnZW6+k9tUGvcAMbTXL34jja4CQAyBAF8WvKL5oH/ySkMNnuw96L4ST3gjcBGyMlgHYzfixR8ILgOJAhM3s5gzEbzhA83Kfp+H3Odn2XaJ27Sa2mw0nHAx7QfACC9wcHNbkCMua2v7TfVa/DoxOKnSYJIN6bnOMmRIuIttWWnorBqnbAJ6AD5q4VcIIaSwa5wg+ckZalZ4PDu63/u/5SOJnVe+Gs13VO9a4Op42Uw32Q5pp672IK0PqFxe5hcXPDcXi/umYS2S3jhE81idXdhFiGTNs3D+J0R0RGB8EyNTWtJcTl7RmFjk4+PdviGuZl79/mWtuksl5FI/3j2ufJBEgklthcb9/Vvx0kNY0y1+NuItYMrNjYIWGrUOQl5B9huTRquLeasaX4SwUyJMw4wAYEkQZ1JyMU52S/S6oc9zmiWNhrTLQ0NGZknbPVVBh+IdUrNDd79S2sACOrkTRZ/qP5Ex5CFvHGMYiI7MznczMuJolZ2E+I9SrK/sjj9VFF0SFejuOKJ94eivd7X+53yQUWY6tdj6NnP8AF5GytnLe1s781FFJWHC0A+zxPoF0WOMZ6j6KKLWTEG0B5LXSSYPoLLfTYIyHtRytZRRZnqsLNFpjCDAmBeP1I16YtYeyNW+VFFqFlKeTv4W+dRsrXVsGxacM83CVFFJIczS6rgKkOIiIubXGS5ZqOnM69aii3gxmzYzhzOc+QQ1oKLoyv0nLm7/qszdSCiDq9iUGE3a031gHUV16dFoyaMhqHwlRRcMurpj0SiwQbDIalTUF+voFFFe4ra494L+8tzqYtYZDVwUUVGF7iajWkyJy1ZHUn7UGEjDbhb0RUWY6jFTcTmZufVq6GmtDQC0AeBmVvdCiisoo0Myx5Oc58lb2b4iCbnffIiEVElJddwAFrZZWXP7bqEUxBI4GNSiixj1WejzgeZzPVdikLDgEVF6Jcof/2Q==" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs8.picofile.com%2Ffile%2F8339943842%2F%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AF_%25D8%25AE%25D8%25A7%25DA%25A9%25DB%258C_%25DA%2586%25D9%2588%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fchoopananabad.mihanblog.com%2F&amp;docid=JGwVplAHyDyo8M&amp;tbnid=Rse1wYDSda8HeM%3A&amp;vet=10ahUKEwiI1LuHgOXeAhWpiKYKHfoQA4sQMwhCKAUwBQ..i&amp;w=1280&amp;h=810&amp;bih=657&amp;biw=1024&amp;q=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&amp;ved=0ahUKEwiI1LuHgOXeAhWpiKYKHfoQA4sQMwhCKAUwBQ&amp;iact=mrc&amp;uact=8" alt=""></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs8.picofile.com%2Ffile%2F8339943842%2F%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AF_%25D8%25AE%25D8%25A7%25DA%25A9%25DB%258C_%25DA%2586%25D9%2588%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fchoopananabad.mihanblog.com%2F&amp;docid=JGwVplAHyDyo8M&amp;tbnid=Rse1wYDSda8HeM%3A&amp;vet=10ahUKEwiI1LuHgOXeAhWpiKYKHfoQA4sQMwhCKAUwBQ..i&amp;w=1280&amp;h=810&amp;bih=657&amp;biw=1024&amp;q=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&amp;ved=0ahUKEwiI1LuHgOXeAhWpiKYKHfoQA4sQMwhCKAUwBQ&amp;iact=mrc&amp;uact=8" alt=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fs8.picofile.com%2Ffile%2F8339943842%2F%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25AF_%25D8%25AE%25D8%25A7%25DA%25A9%25DB%258C_%25DA%2586%25D9%2588%25D9%25BE%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2586.jpg&amp;imgrefurl=http%3A%2F%2Fchoopananabad.mihanblog.com%2F&amp;docid=JGwVplAHyDyo8M&amp;tbnid=Rse1wYDSda8HeM%3A&amp;vet=10ahUKEwiI1LuHgOXeAhWpiKYKHfoQA4sQMwhCKAUwBQ..i&amp;w=1280&amp;h=810&amp;bih=657&amp;biw=1024&amp;q=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%20%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%20%DA%86%D9%88%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86&amp;ved=0ahUKEwiI1LuHgOXeAhWpiKYKHfoQA4sQMwhCKAUwBQ&amp;iact=mrc&amp;uact=8" alt=""></div><font size="2">به گزارش کانال تلگرامی شورا و دهیاری چوپانان :با توجه به مشکلات اهالی محترم روستای عباس آباد در خصوص مسیر دسترسی به روستا پس از اجرایی شدن پروژه پخش سیلاب، اعضای شورای بخش انارک از محل پروژه بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات قرار گرفتند.حسب مذاکره با آقای مهندس آقایی مدیر عامل محترم پیمانکار و تیم اجرایی و آقای مهندس محمدی نماینده محترم کارفرما مقرر شد جاده دسترسی به روستا مطابق نقشه پیاده و عرض آن به 8 متر برسد.در خصوص فرسایش خاکریز بالادست قنات نیز حسب مذاکرات مربوطه مقرر گردید بعد از مطالعات و ..... در صورت تامین بودجه خاکریز بالادست قنات نیز بازسازی گردد. </font> text/html 2018-11-19T19:33:57+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) بیش از 138کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد http://choopananabad.mihanblog.com/post/2100 <div><br></div><div><h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; margin: 0px 0px 10px; font-size: 21px; line-height: normal; color: rgb(12, 53, 85); background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;">بیش از 138کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد</h1><blockquote style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 0px; border-right: 5px solid rgb(238, 238, 238); background: rgb(249, 249, 249); color: rgb(51, 51, 51); outline: none !important;"><h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" style="box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(95, 101, 97); margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify; outline: none !important;">اصفهان - ایرنا - فرمانده انتظامی نائین از کشف بیش از 138 کیلوگرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری عبوری درسه راهی چوپانان اردکان خبرداد.</h3></blockquote><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_bodytext" class="BodyText" style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;"><div class="MainImageBox" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin-bottom: 15px; outline: none !important;"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="بیش از 138کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img8.irna.ir/1397/13970828/83104605/n83104605-72667745.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; max-width: 100%; max-height: 100%; display: inline-block; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.075) 0px 1px 2px; outline: none !important;"></div><p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_BodyLabel" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 30px; font-size: 13px; text-align: justify; outline: none !important;">سرهنگ صادق کاظم زاد فرمانده انتظامی شهرستان نائین روز دوشنبه به ایرنا گفت: ماموران پاسگاه چوپانان شب گذشته حین کنترل خودروهای عبوری در سه راهی “چوپانان-اردکان” به یک دستگاه خودروی سواری هیوندای مشکوک و آن را متوقف کردند.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">وی افزود: ماموران انتظامی پس از بازرسی 138 کیلو و40 گرم تریاک از صندوق عقب این خودرو کشف کردند.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">سرهنگ کاظمزاد گفت: در این پیوند یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">فرمانده انتظامی شهرستان نائین خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">سه راهی چوپانان در 190 کیلومتری نائین و این شهرستان در 140 کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است.</p></div></div> text/html 2018-11-18T04:20:41+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) زمزمه قاچاق گندم به خارج کشور http://choopananabad.mihanblog.com/post/2099 <div class="title" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; font-family: Arial; color: rgb(154, 16, 16); text-align: center; margin-bottom: 10px; margin-top: 4px;"><h1 class="title Htag" style="box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-weight: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: normal; margin: 0px; padding: 0px;"><a href="http://www.bartarinha.ir/fa/news/798010/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%87-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1" style="box-sizing: border-box; color: rgb(24, 10, 183); outline: 0px; background-color: transparent; text-decoration-line: none; display: block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: 20px; font-family: iransansBold, tahoma; margin-right: 15px; padding-bottom: 3px; text-align: right; direction: rtl;">زمزمه قاچاق گندم به خارج کشور</a></h1></div><div class="row" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px;"><div class="col-md-36" style="box-sizing: border-box; position: relative; min-height: 1px;"><div class="brd_subtitle" style="box-sizing: border-box; background: rgb(250, 128, 1); height: 112px; right: 15px; position: absolute; width: 5px;"></div><div class="subtitle" style="box-sizing: border-box; background: rgb(242, 247, 255); border-color: rgb(204, 204, 204); border-style: solid; border-width: 1px 0px 1px 1px; color: rgb(58, 58, 59); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 14px; line-height: 20px; font-family: iransanslight, tahoma; margin: 0px 22px 0px 15px; padding: 15px 6px 15px 15px; text-align: justify; direction: rtl; overflow: hidden;">رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان اینکه زمزمه‌های قاچاق گندم در سال جاری وجود دارد، گفت: این امکان وجود دارد که گندم‌های تولیدی کشور به مرز عراق برود و در آنجا به دلار تبدیل شود.</div></div></div><div class="body body_media_content_show" style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 13px; line-height: 24px; font-family: iransans, tahoma; margin-top: 10px; padding: 10px; text-align: justify; direction: rtl;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">خبرگزاری تسنیم: علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران اظهار کرد: با توجه به اینکه نرخ خری تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی در 3 سال اخیر افزایش قیمت چندانی نداشته است، پیشنهاد افزایش قیمت 30 تا 35 درصد آنها به دولت ارائه شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">وی افزود: با وجود پیگیری های زیادی که تشکلها، وزارت جهاد کشاورزی و نمایندگان مجلس انجام داده اند، این نرخ در سال جاری نیز به موقع اعلام نشد تا کشاورز بتواند تصمیم درست را برای کشت خود بگیرد و زراعتی را انتخاب کند که توجیه لازم را برایش داشته باشد؛ حدود 2 ماه گذشته است اما چشم انداز روشنی در این ارتباط نداریم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران افزود: در سال گذشته نیز نرخ خرید تضمینی بعد از 7 ماه تاخیر،بدون تغییر نرخ اعلام شد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">برخی گندم کاران امسال گندم نکاشتند</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">وی تصریح کرد: کشاورزان در سال جاری کشت گندم را آغاز کرده اند اما برخی از آنها کشت خود را به سمت برنج، گوجه یا سبزی و صیفی تغییر داده‌اند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">ایمانی گفت: ادامه این روند بر روی تولید کالاهای استراتژیک کشور به ویژه گندم اثر بدی دارد به طوری که در سال های گذشته نیز با از دست دادن خودکفایی گندم، 7 میلیون تن از این محصول را وارد کردیم.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">وی اظهار داشت: کشاورز بنیه اقتصادی محکمی ندارد و با تولیدات خود روزمرگی می‌گذراند و در صورتی بخواهیم از سرمایه آن بخوریم نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">واردات گندم دیگر با دلار 4200 تومانی نیز به صرفه نیست</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان اینکه در حال حاضر واردات گندم حتی با دلار 4200 تومان نیز به صرفه نیست، اظهارکرد: قیمت هر تن گندم در بورس شیکاگو 270 دلار است که به این رقم 30 درصد باید هزینه حمل و بیمه را نیز اضافه کرد تا به بنادر ما برسد بعد از آن باید عوارض و سود بازرگانی، هزینههای تخلیه و حمل و نقل به داخل کشور را برای واردات باید پرداخت کرد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">وی اظهار داشت: واردات با دلار 4200 تومانی که در واقع یارانه دولتی را نیز در اختیار دارد گران تر از قیمت گندم داخلی با در نظر گرفتن 30 درصد افزایش قیمت است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">ایمانی گفت: در صورتی که با در نظر گرفتن همه این موارد و پراخت یارانه وارداتی، باز قصد واردات کردیم، در آن شرایط پس معیشت کشاورزان را چگونه باید تامین کرد؟ در این شرایط کشاورزان بیشتری مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها هستند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">زمزمه قاچاق گندم به عراق قوت گرفت</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با بیان اینکه زمزمه قاچاق گندم در سال جاری وجود دارد، اظهارکرد: این امکان وجود دارد که گندم‌های تولیدی در کشور به مرز عراق برود و در آنجا به دلار تبدیل شود و به ازای فروش هر کیلوگرم 4 تا 5 هزار تومان برای آنها سود داشته باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">وی گفت: ما توقع افزایش قیمت نا متعارف نداریم و نمیخواهیم از شرایط موجود سوء استفاده کنیم اما نرخ خرید تضمینی گندم نیز باید با توجه به نرخ تورم رسمی افزایش یابد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">اگر بخواهیم برای هرتخلفی از دولت شکایت کنیم هر روز باید در دادگاه بودیم</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">ایمانی گفت: عدم افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سال گذشته تخلفی واضح در حق تعداد زیادی مردم کشورمان است که لازم نبود ما به دیوان عدالت اداری شکایت کنیم؛ زیرا در صورتی که قرار باشد برای هر تخلفی از دولت شکایت کنیم هر روز باید در دادگاه باشیم و لازم است که دولت و مجلس خود به وظایف اجرای و نظارتی عمل کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">پیشنهاد به مجلس برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم براساس تورم اعلامی بانک مرکزی</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران ادامه داد: در کمیته اقتصادی مجلس پیشنهای ارائه دادیم که بر اساس آن اگر دولت تا آغاز سال زراعی قیمت محصولات سال زراعی را اعلام نکند، ملاک قیمت گذاری میزان تورمی است که بانک مرکزی اعلام کرده است.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; text-align: right;">وی افزود: قرار است این پیشنها در هفته جاری در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا در صورت موافقت نمایندگان تبصرهای به خرید تضمینی محصولات کشاورزی اضافه شود</p></div> text/html 2018-11-16T05:31:40+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) دعوتنامه اهالی چوپانان در جلسه هم اندیشی و مشارکت در اجرای طرحهای منابع طبیعی http://choopananabad.mihanblog.com/post/2098 <b style=""><font size="2" color="#3333ff">دعوتنامه اهالی چوپانان&nbsp; در جلسه هم اندیشی و مشارکت در اجرای طرحهای منابع طبیعی&nbsp; </font></b><div><font size="2">به گزارش شورای اسلامی چوپانان :</font></div><div><div><font size="2">دعوتنامه جهت حضور اهالی در جلسه هم اندیشی و مشارکت در اجرای طرحهای منابع طبیعی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی&nbsp;</font></div><div><font size="2">&nbsp;مورخ روز جمعه 1397/8/25 بعد از نماز ظهر در مسجد جامع روستای چوپانان</font></div><div><font size="2">باتوجه به اینکه قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با هدف ایجاد اشتغال پایدار در تاریخ 31/6/1396 مورد تصویب قرار گرفت و سازمانهای مختلف مکلف به اجرای&nbsp; آن با توجه به ظرفیت های خود شدند. در این راستا، یکی از راهبردهای آن، مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری جهت تأمین پایدار منابع آب، حفاظت از خاک و پوشش گیاهی و تنوع سازی معیشت خانوارهای روستایی به شمار می رود. در این زمینه دهستان چوپانان (چوپانان، عباس آباد و کبودان) که جمعیت آن به دلیل نبود امنیت شغلی و امکانات رفاهی و آموزشی درحال مهاجرت است به عنوان منطقه هدف در شهرستان نائین در نظر گرفته شده است.&nbsp;</font></div><div><font size="2">پروژه های انجام شده از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی شامل 2 بند خاکی در مسیر رودخانه های عباس آباد و چاه حسنک است که جهت جلوگیری از بروز سیل و تخریب قنات حجت آباد و آشتیان و جلوگیری از خسارت به زمینهای کشاورزی، جاده، منازل مسکونی چوپانان در حال احداث هستند.</font></div><div><font size="2">ادامه</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><b>موضوعات مورد بحث در جلسه شامل&nbsp; موارد زیر می باشد:</b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">-استفاده هایی که می توان از بندهای خاکی کرد (مانند کشت گیاهان دارویی، بومگردی، قایقرانی فصلی و..)</font></div><div><font size="2">-بررسی معایب بندهای احداث شده و پیشنهادات اصلاح پروژه&nbsp;</font></div><div><font size="2">-جهت افزایش مشارکت مردمی در حفاظت و احیای منابع طبیعی و بهبود معیشت مردم منطقه چه پروژه هایی لازم است تا اجرا شوند؟ (پروژه آبخیزداری مانند احداث آب انبار و سد و حمایت از طرح های بیولوژیک مانند جنگلکاری و کاشت گونه های با صرفه اقتصادی بالا مانند آنغوزه و تخمه سرخو (قدومه) .معاش (برگ گندمی)</font></div><div><font size="2">- شیوه های مشارکت مردمی و اجتماعات محلی که در گذشته و یا در حال حاضر انجام شده (مانند انبار میانه، غریب خانه، مشارکت در بهره برداری و احیای منابع طبیعی) و امکان سنجی احیای آن ها</font></div><div><font size="2">- مشکلات موجود در حوزه منابع طبیعی</font></div><div><font size="2">--تضاد ها و درگیری ها در بهره برداری از منابع طبیعی</font></div><div><font size="2">-کلاس های آموزشی مورد نیاز جهت اشتغالزایی و بهبود الگوی معیشت&nbsp;</font></div><div><font size="2">- ظرفیت های اشتغال در منطقه(مانند&nbsp; بوم گردی، پرورش ماهی، معادن، اهلی کردن گیاهان وحشی، احداث دامداری صنعتی با مشارکت تمامی دامداران و اعطای تسهیلات)</font></div><div><font size="2">-مردم منطقه، خیرین، شورای اسلامی و دهیاری چه امکاناتی را می توانید در این زمینه فراهم کنید؟</font></div><div><font size="2">باتشکر و تقدیم احترام&nbsp;</font></div><div><font size="2">سیدمحمودطباطبایی&nbsp;</font></div><div><font size="2">نماینده اداره منابع طبیعی شهرستان نایین در پروژه های صندوق توسعه ملی</font></div></div> text/html 2018-11-12T14:37:42+01:00 choopananabad.mihanblog.com نسل سومی(ابوالقاسم مستقیمی) 30 کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد http://choopananabad.mihanblog.com/post/2096 <div><br></div><div><h1 style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; margin: 0px 0px 10px; font-size: 21px; line-height: normal; color: rgb(12, 53, 85); background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;">30 کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد</h1><blockquote style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; padding: 10px 20px; margin: 0px 0px 20px; font-size: 17.5px; border-left: 0px; border-right: 5px solid rgb(238, 238, 238); background: rgb(249, 249, 249); color: rgb(51, 51, 51); outline: none !important;"><h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_H1" style="box-sizing: border-box; line-height: normal; color: rgb(95, 101, 97); margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; text-align: justify; outline: none !important;">اصفهان - ایرنا - فرمانده انتظامی نائین از کشف 30 کیلوگرم تریاک در سه راهی چوپانان این شهرستان از یک دستگاه خودروی سواری سمند خبر داد.</h3></blockquote><div id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_bodytext" class="BodyText" style="box-sizing: border-box; font-family: Persian-Sans, Persian-Numbers, FontAwesome, tahoma; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 14px; background-color: rgb(238, 238, 238); outline: none !important;"><div class="MainImageBox" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin-bottom: 15px; outline: none !important;"><img id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_Image1" title="30 کیلوگرم تریاک در نائین کشف شد" class="MainImage img-thumbnail" src="http://img8.irna.ir/1397/13970821/83096868/n83096868-72654318.jpg" style="box-sizing: border-box; border: 0px solid rgb(221, 221, 221); vertical-align: middle; max-width: 100%; max-height: 100%; display: inline-block; height: auto; padding: 4px; line-height: 1.42857; border-radius: 4px; transition: all 0.2s ease-in-out 0s; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.075) 0px 1px 2px; outline: none !important;"></div><p id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent4_BodyLabel" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 30px; font-size: 13px; text-align: justify; outline: none !important;">سرهنگ صادق کاظم زاد روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ماموران انتظامی مستقر در سه راهی چوپانان، اردکان شب گذشته حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی عبوری که قصد دور زدن سه راهی به سمت نائین را داشت مشکوک و آن را متوقف کردند.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">وی گفت: ماموران پس از بازرسی ، 30 کیلوگرم تریاک را کشف و در این پیوند یک نفر را دستگیر کردند.&nbsp;<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">سرهنگ کاظم زاد افزود: متهم دستگیر شده همراه با پرونده تشکیل شده تحویل مراجع قضایی شد.<br style="box-sizing: border-box; outline: none !important;">سه راهی چوپانان در 190 کیلومتری نایین و این شهرستان در 140 کیلومتری شرق اصفهان واقع شده است</p></div></div>